BLACK FRIDAY » KONČÍME ZA ...
Máme již 152 objednávek, děkujeme ❤️

K metodice přezkoumání hospodaření peněžních operací týkajících se sdružených prostředků

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • K metodice přezkoumání hospodaření peněžních operací týkajících se sdružených prostředků (PDF, 142.9 kB)

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

22.9.2020 13:56

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová
Článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření, a to peněžním operacím týkajícím se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více ÚSC anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.

Jana

PLATÍ pro rok 2020

1. Úvod

Peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními samosprávnými celky anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami jsou, podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumání, další oblastí, kterou musí auditor přezkoumat, pokud takové peněžní operace v daném roce u přezkoumávaného subjektu proběhly.

Cílem mého příspěvku je snaha metodicky pomoci auditorům při přezkoumání této oblasti. Při psaní tohoto článku jsem vycházela jak z teoretických, tak praktických znalostí a zkušeností, které jsem během své praxe nasbírala. Přesto auditory upozorňuji, že se nejedná ani o kompletní a vyčerpávající metodický návod, ani o jediný možný přístup, kterým by se měli, při provádění přezkoumání hospodaření obcí, řídit.

Metodika popsaná v tomto článku nemůže nahradit potřebné teoretické a praktické znalosti problematiky přezkoumání hospodaření.

2. Předpisy

 1. zákon o přezkoumání1
 2. auditorský standard č. 522
 3. metodická pomůcka3
 4. zákon o rozpočtových pravidlech4
 5. vyhláška o rozpočtové skladbě5
 6. zákon o obcích6
 7. zákon o hlavním městě Praze7

3. Cíle přezkoumání

Cílem přezkoumání je zkontrolovat, zda územní samosprávný celek (obec) dodržel všechny právní předpisy, kterými je povinen se řídit při svém hospodaření (jde o kontrolu zákonnosti).

K základním cílům přezkoumání oblasti sdružených prostředků patří např. posouzení:

 • uzavřených smluv o sdružení,
 • vazby na schvalovací procesy v rámci účetní jednotky,
 • adekvátnosti vymezených práv a povinností účastníků sdružení,
 • souladu souvisejících finančních toků s uzavřenými dodavatelsko-odběratelskými smlouvami.

4. Co to jsou sdružené prostředky

Sdružené prostředky jsou finanční prostředky sdružené na základě smlouvy o sdružení k dosažení společného účelu. Sdružit se mohou prostředky několika osob např. za účelem výstavby společné investice nebo poskytování služeb.

Peněžní operace týkající se sdružených prostředků se uskutečňují mimo rozpočet.

5. Identifikace rizik


Auditorský standard č. 52 uvádí v části „Přístup k posouzení rizik a reakce na vyhodnocená rizika, posouzení nezbytnosti dalších postupů“ v odstavci 33 následující: „Na základě svých poznatků (viz odstavec 32) je auditor povinen: 

 1. identifikovat oblasti, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků;
 2. navrhnout a provést postupy, jimiž pokryje oblasti identifikované podle bodu (a) a získá omezenou jistotu pro účely vyjádření svého závěru.“


K základním rizikům patří zejména:

 • nedostatečná smluvní ujednání o dalším fungování sdružení po ukončení společné akce,
 • neprovedení závěrečného majetkového a finančního vypořádání,
 • přímé zapojení nevyčerpaných prostředků z určité sdružené akce na jinou bez schválení tohoto přesunu.

6. Auditorské postupy

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :