K metodice přezkoumání hospodaření stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • K metodice přezkoumání hospodaření stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi (PDF, 277.6 kB)

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

6.5.2021 22:49

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová
Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi je, podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o přezkoumání, další oblastí, kterou musí auditor přezkoumat.
Cílem mého příspěvku je snaha metodicky pomoci auditorům při přezkoumání této oblasti. Při psaní tohoto článku jsem vycházela jak z teoretických, tak praktických znalostí a zkušeností, které jsem během své praxe nasbírala. Přesto auditory upozorňuji, že se nejedná ani o kompletní a vyčerpávající metodický návod, ani o jediný možný přístup, kterým by se měli, při provádění přezkoumání hospodaření obcí, řídit.
Metodika popsaná v tomto článku nemůže nahradit potřebné teoretické a praktické znalosti problematiky přezkoumání hospodaření.

Martina Smetanová

PLATÍ pro rok 2021

1. Předpisy

 1. zákon o přezkoumání1
 2. auditorský standard č. 522
 3. metodická pomůcka3
 4. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů4
 5. zákon o rozpočtových pravidlech5
 6. vyhláška o rozpočtové skladbě6
 7. zákon o obcích7
 8. zákon o hlavním městě Praze8
 9. zákon o účetnictví9
 10. prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví10

2. Cíle přezkoumání

Pohledávky a závazky jsou jednou z klíčových oblastí, na kterou by se auditor měl při provádění přezkoumání hospodaření zaměřit. V podstatě se jedná o posouzení celého procesu nakládání s pohledávkami a se závazky od okamžiku jejich vzniku, přes nastavený postup jejich vymáhání (v případě pohledávek) až do okamžiku jejich zániku. Prvořadou otázkou je proto přezkoumání stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi včetně ověření výše zaúčtovaných opravných položek k nedobytným a pochybným pohledávkám a výše účetních rezerv.

Auditor by se měl seznámit s vnitřními směrnicemi účetní jednotky a posoudit vhodnost, přiměřenost a soustavnost dodržování zvolených účetních metod. Měl by vzít v úvahu, jaké typy pohledávek vznikají při činnosti účetní jednotky (pohledávky ze zákona, z obchodního styku atd.).

K základním cílům přezkoumání hospodaření stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi patří zejména:

 • posouzení nastavení celého systému správy pohledávek a závazků (včetně jejich evidence),
 • posouzení interních pravidel pro nakládání s pohledávkami a se závazky,
 • posouzení ocenění pohledávek včetně tvorby účetních opravných položek k nedobytným a pochybným pohledávkám,
 • posouzení nakládání s pohledávkami s péčí řádného hospodáře11 (tzn. dodržování stanovených interních pravidel obce),
 • posouzení ocenění závazků a výše účetních rezerv určených k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů obce.

Účetní rezervy

Účetní rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u kterých je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, ale zpravidla není známa přesná částka a období. Vytvářejí se v případě, kdy v běžném účetním období nastane skutečnost, jejímž pravděpodobným následkem bude významné zvýšení nákladů obce v budoucím/ch účetním/ch období/ch.

Druhy účetních rezerv

 • na opravy dlouhodobého majetku,
 • na pěstební činnosti,
 • na odbahňování rybníků,
 • na sanace pozemků dotčených těžbou,
 • na rekultivace skládek,
 • na soudní spory,
 • na nevyčerpanou dovolenou apod.

Rezervy podléhají dokladové inventuře.12 Při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

3. Identifikace rizik

...1 Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

2 Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

3 Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – duben 2012

4 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

5 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

6 Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

7 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

8 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

9 Zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

10 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

11 Stanovisko č. 8/2006 MV ČR uvádí:

„…zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti je rada obce, přičemž v oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen, stanoví-li tak zákon. Přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích vykonává s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce, obecní úřad…

…zastupitelstvo obce, a stejně tak i rada obce, rozhodují ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon. Jelikož rozhodování o promíjení pohledávek vzniklých z výkonu přenesené působnosti je stále rozhodováním v režimu přenesené působnosti (a to dle daňového řádu), nelze zde uplatňovat postup dle § 85 zákona o obcích, protože ten je výkonem samostatné působnosti. Stejně tak nelze z důvodu směšování přenesené a samostatné působnosti pohledávky vzniklé z výkonu přenesené působnosti ani postupovat…“

12 § 30 odst. 1 zákona o účetnictví uvádí „Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují…

b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.“


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník,

Záznam 10 dnů přednášek, ukončeno 13. 2. 2020.

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

Akreditováno MV ČR jako e-learning!

 VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021 – JEDINEČNÁ SKLADBA LEKTORŮ

» BALÍČEK online seminářů č. 6 – Obce a příspěvkové organizace

 1. DPH pro obce a příspěvkové organizace 2020 a novinky 2021 | Ing. Simona Pacáková | 05. 1. 2021
 2. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy příspěvkových organizací
  Ing. Simona Pacáková |
   15. 1. 2021
 3. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy obcí | Ing. Simona Pacáková | 18. 1. 2021
 4. Dlouhodobý majetek a DPH ve veřejné správě | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 16. 3. 2021
 5. Daň z přidané hodnoty v praxi | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 17. 3. 2021
 6. Účtování dotací ve veřejném sektoru | Ing. Simona Pacáková | 6. 4. 2021

» BALÍČEK 6 online seminářů – Šestka s Ing. Pavlem Lampou:Neziskové organizace v souvislostech | Ing. Pavel Lampa (4. 3. 2021 – 7. 4. 2021)

  JEDINEČNÉ KNIHY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – S E-BOOKEM

Ing. Pěva Čouková

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

a další...

 NAŠE PŘÍKLADY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že když si zakoupíte balíček SILVER, tak můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
 • Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
  na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

 

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Příklady

Knihy

Online programy

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :