PŘISPĚLI JSME 90436 Kč – DĚKUJEME...

Kde začíná a končí možná podpora třetích osob ze strany obce

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Kde začíná a končí možná podpora třetích osob ze strany obce (PDF, 236.1 kB)

Autor JUDr. Miroslav Kubánek 

19.5.2021 23:57

JUDr. Miroslav Kubánek
Jistě se vám alespoň jednou stalo, že jste se museli vypořádat se žádostí o podporu někoho nebo něčeho, kdy naléhavost takové žádosti byla podpořena tvrzením, že je povinností obce se starat o blahobyt kohokoli či o rozvoj čehokoli apod. Zkusíme si nastínit, kde se nachází pravda. Hledejme odpovědi na otázku, co obec MUSÍ, resp. co vůbec MŮŽE, v rámci pokusů třetích stran vmanipulovat ji „někam“.

Miroslav Kubánek

PLATÍ pro rok 2021

1. Úvod

Shodneme se jistě na tom, že nejběžnějším nástrojem podpory aktivit třetích osob je dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (dále jen „malá rozpočtová pravidla“). Druhou velmi často žádanou formou podpory je situace, kdy kdosi vyžaduje, aby obec něco činila. Naposledy pak se setkáváme se snahou samotné obce někoho podpořit či zvýhodnit při správě obecního majetku.

Je toto všechno možné? A za jakých podmínek?

2. Obec jako veřejnoprávní korporace, právnická osoba veřejného práva

Především, obec hospodaří s veřejnými prostředky, a to podle schváleného rozpočtu a formou rozpočtových nástrojů, které vycházejí z malých rozpočtových pravidel. Obec hospodaří s veřejnými prostředky jakožto právnická osoba veřejného práva. Charakteristiku právnické osoby veřejného práva nalézáme v § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), kde se v odst. 2 praví že „právnické osoby veřejného práva (což obec bezesporu je) podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny (v našem případě zejména zákon o obcích); ustanovení tohoto zákona (občanského zákoníku) se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob“ (povaha je mj. dána rozpočtovým hospodařením a malými rozpočtovými pravidly, kdy je nutno mít na paměti, že malá rozpočtová pravidla obsahují i sankční ustanovení pro případ jejich porušení).

Obec hospodaří vždy v rámci uspokojování potřeb veřejnosti, nikoli jednotlivých osob.

3. Samostatná působnost obce

Základ pro odpověď na otázku, co je obec povinna, resp. co může realizovat a co už konat nesmí, hledejme v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“). Pro účely našeho tématu je u nakládání s prostředky či majetkem obce důležitá skutečnost, že se tak děje v rámci tzv. samostatné působnosti (též samospráva).

V rámci samostatné působnosti obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, kdy při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem (§ 2 odst. 2 obecního zřízení).

Jde tedy o péči

 • o rozvoj území,
 • o potřeby občanů,

při ochraně veřejného zájmu (zde též část 6. tohoto článku).

Co se rozumí rozvojem a potřebami dále rozvádí § 35 obecního zřízení, podle nějž patří do samostatné působnosti obce záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon (§ 35 odst. 1 obecního zřízení). Jsou to zejména záležitosti uvedené v § 84, § 85 a § 102 obecního zřízení (pravomoci zastupitelstva a rady obce), s výjimkou vydávání nařízení obce, kdy obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku (§ 35 odst. 2 obecního zřízení).

4. Vůči komu má obec povinnosti

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník,

Záznam 10 dnů přednášek, ukončeno 13. 2. 2020.

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

Akreditováno MV ČR jako e-learning!

 VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021 – JEDINEČNÁ SKLADBA LEKTORŮ

» BALÍČEK online seminářů č. 6 – Obce a příspěvkové organizace

 1. DPH pro obce a příspěvkové organizace 2020 a novinky 2021 | Ing. Simona Pacáková | 05. 1. 2021
 2. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy příspěvkových organizací
  Ing. Simona Pacáková |
   15. 1. 2021
 3. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy obcí | Ing. Simona Pacáková | 18. 1. 2021
 4. Dlouhodobý majetek a DPH u veřejné správy | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 16. 3. 2021
 5. Dlouhodobý majetek a DPH u veřejné správy - 2. část | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 17. 3. 2021
 6. Účtování dotací ve veřejném sektoru | Ing. Simona Pacáková | 6. 4. 2021

» BALÍČEK 6 online seminářů – Šestka s Ing. Pavlem Lampou:Neziskové organizace v souvislostech | Ing. Pavel Lampa (4. 3. 2021 – 7. 4. 2021)

  JEDINEČNÉ KNIHY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – S E-BOOKEM

Ing. Pěva Čouková

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

a další...

 NAŠE PŘÍKLADY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že když si zakoupíte balíček SILVER, tak můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
 • Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
  na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

 

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :