Komplexní příklad pro rok 2017 na daň z příjmů právnických osob

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • Komplexní příklad pro rok 2017 na daň z příjmů právnických osob (PDF, 1.7 MB)
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 (PDF, 96.2 kB)
 • Příloha - spojené osoby (PDF, 231.8 kB)

Autor Ing. Eva Nedorostková 

13.3.2018 23:30

Ing. Eva Nedorostková
Pro všechny, co jdou na zkoušky daňových poradců…

Pro všechny, co si chtějí protrénovat svoje znalosti z oblasti daně z příjmů právnických osob…

Pro všechny z Vás přinášíme souvislý příklad od paní ing. Evy Nedorostkové, odbornice na tuto daň, která stála dlouho ve vedení daňové správy v Brně a dlouho ve vedení odvolacího úřadu v Brně.

Já osobně moc za tento příklad zpracovaný až do daňového přiznání děkuji a těším se, že si ho také sama propočítám…

P.

PLATÍ pro rok 2017

Komplexní příklad pro rok 2017 na daň z příjmů právnických osob 

Zadání základních údajů o daňovém subjektu

Účetní jednotka – daňový subjekt (jedná se o malou účetní jednotku – viz § 1b) odst. 2 ZoÚ)

ONYX s.r.o.

Vznik

23.10.2007 – obchodní korporace přistoupila k ZOK v červnu 2014 (rekodifikovala své zakladatelské dokumenty)

Předmět činnosti

od založení společnosti:

výrobní a obchodní činnost v oboru chladírenských technologií

od roku 2014 došlo k rozšíření předmětu činnosti o výrobu a prodej speciálních mražených potravinářských produktů

Zdaňovací období

Kalendářní rok

Výše základního kapitálu k 31.12.2017

16 000 000 Kč (stejná výše od vzniku s.r.o.)

Členové obchodní korporace k 31.12.2017  

Společnost Palma, tuzemská s.r.o., která vlastní 50 % podílna ZK od vzniku společnosti – nabývací cena ve výši peněžitého vkladu 8 000 000Kč, zahraniční právnická osoba (rezident Slovenské republiky – Jopo komanditní společnost), která vlastní 35 % podíl na ZK od roku 2012 za pořizovací cenu 7 000 000 Kč a Jiří Holan tuzemská FO, která nabyla 15% podíl na ZK jeho koupí v roce 2010 rovněž od FO za pořizovací cenu 1 000 000 Kč.

Zastupování v daňovém řízení

Daňovým poradcem

Ověření účetní závěrky auditorem

Zveřejnění účetní závěrky v OR

Ano – viz § 20 odst.1 písm.d) ZoÚ

Ano  - viz § 21a) odst. 2 ZoÚ

Daňová ztráta

Společnosti nevznikla za dobu její existence daňová ztráta

Plnění povinností z titulu „veřejnoprávního“ pojištění zaměstnanců

K 31.1.2018 byly veškeré závazky z tohoto titulu uhrazeny

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2017

14 528 300 Kč

Plátce DPH

Společnost je plátcem DPH

Výše vlastního kapitálu k 1.1.2017

33 350 500 Kč

Z účetní závěrky k 31.12.2016 vyplývají následující položky vlastního kapitálu

Základní kapitál 16 000 000 Kč

 • Ostatní kapitálové fondy 8 000 000 Kč
 • Nerozdělený zisk minulých let 2 500 500 Kč
 • Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 850 000 Kč

Dne 15.5.2017 schválila valná hromada řádnou účetní závěrku za rok 2016 a dále rozhodla o rozdělení zisku ve výši 5 100 000 Kč, zbytek vytvořeného zisku bude převeden do nerozděleného zisku.

Částka 5 000 000 Kč bude rozdělena mezi členy obchodní korporace podle jejich majetkového podílu na ZK a částka 100 000 Kč bude vyplacena obchodnímu řediteli ONYX s.r.o. p. Horkému jako podíl na zisku v souladu se společenskou smlouvou

Na VH dne 15.5. 2017 bylo dále rozhodnuto o vyplacení ostatních kapitálových fondů v částce 8 000 000 Kč. Tyto fondy vznikly v minulosti příplatky společníků mimo základní kapitál.

Částka 8 000 000 Kč bude rozdělena mezi všechny tři členy obchodní korporace na základě jejich podílu na základním kapitálu takto:

PO - tuzemská s.r.o. – částka 4 000 000 Kč

PO – slovenská komanditní společnost – částka 2 800 000 Kč

FO – rezident ČR – částka 1 200 000 Kč

 

V roce 2015 emitovala s.r.o. dlouhodobé dluhopisy a to v celkové hodnotě emise 10 000 000 Kč s datem emise 1.7.2015 (lhůta upsání emise dluhopisů 1.9.2015). Splatnost dluhopisů 1.7.2020. Úrokový výnos byl stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,2 %. Úrokové výnosy budou vypláceny ročně a to zpětně vždy k 1.červenci každého roku. Z emitovaných dluhopisů byly z celkové emise dluhopisů upsány společníkem – českou PO – dluhopisy v hodnotě 5 000 000 Kč, společníkem – slovenskou komanditní společností dluhopisy v hodnotě 3 000 000 Kč a společníkem českou FO dluhopisy v hodnotě 2 000 000 Kč a investory ve stanoveném termínu uhrazeny.

Účet 473 Emitované dluhopisy vykazuje k 31.12.2017 zůstatek 10 000 000 Kč. Finanční prostředky získané emisí dluhopisů byly použity ve výši 8 000 000 na nákup akcií české společnosti Polo a.s., které představují 20% podíl na základním kapitálu této společnosti a ve výši 2 000 000 Kč na rozšíření kapacity výroby v oblasti provozních nákladů (materiál, ostatní výrobní náklady) - vše realizováno v roce 2015.

Společnost dále:

 1. uplatňuje rozdílné účetní a daňové odpisy HM a NM
 2. společnost dále k 1.1.2017:
 • od roku 2015vlastní 20% podíl na ZK tuzemské akciové společnosti Polo a.s. NC 100 ks akcií činila 10 000 000 Kč tj. 100 000 Kč za jednu akcii – pořízeno koupí
 • od roku 2011 vlastní 5% podíl na ZK české a.s. KABA - drženo 10 ks akcií s pořizovací cenou 40 000 Kč á 1 akcie – nabyto koupí
 • od 10/2014 vlastní 15 % na ZK německé společnosti Admiral GmbH – PC obchodního podílu činila 128 000 EUR
 • od 9/2016 vlastní 30% na ZK společnosti ALBA s.r.o., se sídlem v Slovenské republice – PC obchodního podílu činí 150 000 EUR 
 • od roku 2012 vlastní 6% podíl na ZK s.r.o. LUKANA se sídlem v ČR - pořizovací cena obchodního podílu nabytého koupí činila 300 000 Kč
 • v účetnictví společnost používá denní kurzy vyhlášené ČNB

 

...

 

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace