Komplexní příklad pro rok 2018 na daň z příjmů právnických osob

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • Komplexní příklad pro rok 2018 na daň z příjmů právnických osob (PDF, 419.3 kB)

Autor Ing. Eva Nedorostková

12.3.2019 22:00

Ing. Eva Nedorostková
Pro všechny, co jdou na zkoušky daňových poradců…

Pro všechny, co si chtějí protrénovat svoje znalosti z oblasti daně z příjmů právnických osob…

Pro všechny z Vás přinášíme souvislý příklad od paní ing. Evy Nedorostkové, odbornice na tuto daň, která stála dlouho ve vedení daňové správy v Brně a dlouho ve vedení odvolacího úřadu v Brně.

Já osobně jsem příklad sama propočítala a moc za tento příklad děkuji.

P.
Předchozí verze: Komplexní příklad pro rok 2017 na daň z příjmů právnických osob

PLATÍ pro rok 2018

Komplexní příklad pro rok 2018 na daň z příjmů právnických osob 

Zadání základních údajů o daňovém subjektu

Účetní jednotka – daňový subjekt (jedná se od roku 2018 o malou účetní jednotku – viz § 1b) odst. 2 ZÚ), v roce 2016 a 2017 byla tato účetní jednotka zařazena do kategorie mikro účetní jednotky.

Pozn.: změna kategorie ÚJ s odkazem na § 1e odst. 2 ZÚ

DELTA s.r.o.

Vznik

23. 10. 2010 – obchodní korporace přistoupila k ZOK v červnu 2014 (rekodifikovala své zakladatelské dokumenty)

Předmět činnosti

od založení společnosti:

výrobní a obchodní činnost v oboru chladírenských technologií

od roku 2015 došlo k rozšíření předmětu činnosti o výrobu a prodej speciálních mražených potravinářských produktů

Zdaňovací období

Kalendářní rok

Výše základního kapitálu k 31.12.2018

16 000 000 Kč (stejná výše od vzniku s.r.o.)

Členové obchodní korporace k 31.12.2018

Společnost Palma, tuzemská s.r.o., která vlastní 50 % podíl na ZK od vzniku společnosti, který uhradila formou peněžitého vkladu ve výši 8 000 000 Kč a dále byl v roce 2012 touto společností poskytnut peněžitý příplatek do vlastního kapitálu ve výši 1 000 000 Kč z celkové částky poskytnutého příplatku 2 000 000 Kč (rozdíl poskytli bývalí společníci) – NC k 1. 1. 2018 s odkazem na § 24 odst. 7 ZDPu tohoto společníka tedy činí 9 000 000 Kč.

Dalším společníkem je zahraniční právnická osoba HERN GmbH (rezident SRN), která vlastní 35 % podíl na ZK od roku 2015 za pořizovací cenu 4 000 000 Kč = NC a Jiří Holan tuzemská FO, která nabyla 15 % podíl na ZK jeho koupí v roce 2013 rovněž od FO za pořizovací cenu 1 200 000 Kč = NC.

Zastupování v daňovém řízení

Daňovým poradcem

Ověření účetní závěrky auditorem

Zveřejnění účetní závěrky v OR

Ano – viz § 20 odst.1 písm.d) ZoÚ

Ano  - viz § 21a) odst. 2 ZoÚ

Daňová ztráta

Společnost k 1. 1. 2018 vykazuje dosud neuplatněnou část vyměřené daňové ztráty za ZO 2013 ve výši 540 460 Kč.

Plnění povinností z titulu 

K 31.1.2019 byly veškeré závazky z tohoto „veřejnoprávního“ pojištění zaměstnanců titulu uhrazeny

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2018

14 528 300 Kč

Plátce DPH

Společnost je plátcem DPH

Výše vlastního kapitálu k 1.1.2018

29 350 000 Kč

Z účetní závěrky k 31.12.2017 vyplývají následující položky vlastního kapitálu

 • Základní kapitál 16 000 000 Kč
 • Ostatní kapitálové fondy 4 000 000 Kč
 • Nerozdělený zisk minulých let 2 500 500 Kč
 • Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 850 000 Kč

Dne 15.5.2018 schválila valná hromada řádnou účetní závěrku za rok 2017 a dále rozhodla o rozdělení zisku ve výši 5 000 000 Kč, zbytek vytvořeného zisku bude převeden do nerozděleného zisku.

Částka 5 000 000 Kč bude rozdělena mezi členy obchodní korporace podle jejich majetkového podílu na ZK 

Na VH dne 15. 5. 2018 bylo dále rozhodnuto o vrácení příplatku do vlastního kapitálu společnosti ve výši 2 000 000 Kč společníkům (poskytli v roce 2012), který byl vyplacen z kapitálových fondů.

Částka 2 000 000 Kč bude rozdělena mezi všechny tři členy obchodní korporace na základě jejich podílu na základním kapitálu takto:

PO – Palma, tuzemská s.r.o. – částka
1 000 000 Kč
PO – HERN GmbH, rezident SRN – částka 700 000 Kč FO Jiří Holan – rezident ČR – částka 300 000 Kč

V roce 2016 emitovala s.r.o. dlouhodobé dluhopisy a to v celkové hodnotě emise 10 000 000 Kč s datem emise 1. 7. 2016 (lhůta upsání emise dluhopisů 1. 9. 2016). Splatnost dluhopisů 1. 7. 2026. Úrokový výnos byl stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,2 %. Úrokové výnosy budou vypláceny ročně a to zpětně vždy k 1. červenci každého roku. Z emitovaných dluhopisů byly z celkové emise dluhopisů upsány společníkem – českou PO – dluhopisy v hodnotě 5 000 000 Kč, PO - společníkem – SRN dluhopisy v hodnotě 3 000 000 Kč a společníkem českou FO dluhopisy v hodnotě 2 000 000 Kč.

Účet 473 Emitované dluhopisy vykazuje k 31. 12. 2018 zůstatek 10 000 000 Kč. Finanční prostředky získané emisí dluhopisů byly v listopadu 2016 vedle vlastních prostředků společnosti v plném rozsahu použity na nákup podílu ve společnosti ALBA s.r.o., se sídlem v SR – PC obchodního podílu činí 500 000 EUR, se strategickým cílem získat rozhodující vliv v této společnosti.

Společnost dále:

 1. uplatňuje rozdílné účetní a daňové odpisy HM a NM
 2. společnost dále k 1.1.2018:
 • od roku 2015 vlastní 20 % podíl na ZK tuzemské akciové společnosti Polo a.s. NC 100 ks akcií činila 10 000 000 Kč tj. 100 000 Kč za jednu akcii – pořízeno koupí

 • od roku 2011 vlastní 50 % podíl na ZK české s.r.o. KABA – vklad splacen peněžní formou a hodnota NC tohoto podílu činí 1 000 000 Kč

 • od 11/2016 vlastní 50 % na ZK společnosti ALBA s.r.o., se sídlem v SR – PC obchodního podílu činí 500 000 EUR

 • od září 2016 vlastní společnost 100 ks kmenových listů na společnosti LUKANA s.r.o. se sídlem v ČR, které představují 15 % podíl na ZK této společnosti a pořizovací cena těchto CP, které byly nabyty koupí činila 300 000 Kč (3 000 Kč/CP). K 31. 12. 2017 činila reálná hodnota kmenových listů 380 000 Kč tj. 3 800 Kč/1 CP.

 • v účetnictví společnost používá denní kurzy vyhlášené ČNB

...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace