Komplexní příklad pro rok 2018 na daň z příjmů právnických osob

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • Komplexní příklad pro rok 2018 na daň z příjmů právnických osob (PDF, 419.3 kB)

Autor Ing. Eva Nedorostková

12.3.2019 22:00

Ing. Eva Nedorostková
Pro všechny, co jdou na zkoušky daňových poradců…

Pro všechny, co si chtějí protrénovat svoje znalosti z oblasti daně z příjmů právnických osob…

Pro všechny z Vás přinášíme souvislý příklad od paní ing. Evy Nedorostkové, odbornice na tuto daň, která stála dlouho ve vedení daňové správy v Brně a dlouho ve vedení odvolacího úřadu v Brně.

Já osobně jsem příklad sama propočítala a moc za tento příklad děkuji.

P.
Předchozí verze: Komplexní příklad pro rok 2017 na daň z příjmů právnických osob

PLATÍ pro rok 2018

Komplexní příklad pro rok 2018 na daň z příjmů právnických osob 

Zadání základních údajů o daňovém subjektu

Účetní jednotka – daňový subjekt (jedná se od roku 2018 o malou účetní jednotku – viz § 1b) odst. 2 ZÚ), v roce 2016 a 2017 byla tato účetní jednotka zařazena do kategorie mikro účetní jednotky.

Pozn.: změna kategorie ÚJ s odkazem na § 1e odst. 2 ZÚ

DELTA s.r.o.

Vznik

23. 10. 2010 – obchodní korporace přistoupila k ZOK v červnu 2014 (rekodifikovala své zakladatelské dokumenty)

Předmět činnosti

od založení společnosti:

výrobní a obchodní činnost v oboru chladírenských technologií

od roku 2015 došlo k rozšíření předmětu činnosti o výrobu a prodej speciálních mražených potravinářských produktů

Zdaňovací období

Kalendářní rok

Výše základního kapitálu k 31.12.2018

16 000 000 Kč (stejná výše od vzniku s.r.o.)

Členové obchodní korporace k 31.12.2018

Společnost Palma, tuzemská s.r.o., která vlastní 50 % podíl na ZK od vzniku společnosti, který uhradila formou peněžitého vkladu ve výši 8 000 000 Kč a dále byl v roce 2012 touto společností poskytnut peněžitý příplatek do vlastního kapitálu ve výši 1 000 000 Kč z celkové částky poskytnutého příplatku 2 000 000 Kč (rozdíl poskytli bývalí společníci) – NC k 1. 1. 2018 s odkazem na § 24 odst. 7 ZDPu tohoto společníka tedy činí 9 000 000 Kč.

Dalším společníkem je zahraniční právnická osoba HERN GmbH (rezident SRN), která vlastní 35 % podíl na ZK od roku 2015 za pořizovací cenu 4 000 000 Kč = NC a Jiří Holan tuzemská FO, která nabyla 15 % podíl na ZK jeho koupí v roce 2013 rovněž od FO za pořizovací cenu 1 200 000 Kč = NC.

Zastupování v daňovém řízení

Daňovým poradcem

Ověření účetní závěrky auditorem

Zveřejnění účetní závěrky v OR

Ano – viz § 20 odst.1 písm.d) ZoÚ

Ano  - viz § 21a) odst. 2 ZoÚ

Daňová ztráta

Společnost k 1. 1. 2018 vykazuje dosud neuplatněnou část vyměřené daňové ztráty za ZO 2013 ve výši 540 460 Kč.

Plnění povinností z titulu 

K 31.1.2019 byly veškeré závazky z tohoto „veřejnoprávního“ pojištění zaměstnanců titulu uhrazeny

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2018

14 528 300 Kč

Plátce DPH

Společnost je plátcem DPH

Výše vlastního kapitálu k 1.1.2018

29 350 000 Kč

Z účetní závěrky k 31.12.2017 vyplývají následující položky vlastního kapitálu

 • Základní kapitál 16 000 000 Kč
 • Ostatní kapitálové fondy 4 000 000 Kč
 • Nerozdělený zisk minulých let 2 500 500 Kč
 • Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 850 000 Kč

Dne 15.5.2018 schválila valná hromada řádnou účetní závěrku za rok 2017 a dále rozhodla o rozdělení zisku ve výši 5 000 000 Kč, zbytek vytvořeného zisku bude převeden do nerozděleného zisku.

Částka 5 000 000 Kč bude rozdělena mezi členy obchodní korporace podle jejich majetkového podílu na ZK 

Na VH dne 15. 5. 2018 bylo dále rozhodnuto o vrácení příplatku do vlastního kapitálu společnosti ve výši 2 000 000 Kč společníkům (poskytli v roce 2012), který byl vyplacen z kapitálových fondů.

Částka 2 000 000 Kč bude rozdělena mezi všechny tři členy obchodní korporace na základě jejich podílu na základním kapitálu takto:

PO – Palma, tuzemská s.r.o. – částka
1 000 000 Kč
PO – HERN GmbH, rezident SRN – částka 700 000 Kč FO Jiří Holan – rezident ČR – částka 300 000 Kč

V roce 2016 emitovala s.r.o. dlouhodobé dluhopisy a to v celkové hodnotě emise 10 000 000 Kč s datem emise 1. 7. 2016 (lhůta upsání emise dluhopisů 1. 9. 2016). Splatnost dluhopisů 1. 7. 2026. Úrokový výnos byl stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,2 %. Úrokové výnosy budou vypláceny ročně a to zpětně vždy k 1. červenci každého roku. Z emitovaných dluhopisů byly z celkové emise dluhopisů upsány společníkem – českou PO – dluhopisy v hodnotě 5 000 000 Kč, PO - společníkem – SRN dluhopisy v hodnotě 3 000 000 Kč a společníkem českou FO dluhopisy v hodnotě 2 000 000 Kč.

Účet 473 Emitované dluhopisy vykazuje k 31. 12. 2018 zůstatek 10 000 000 Kč. Finanční prostředky získané emisí dluhopisů byly v listopadu 2016 vedle vlastních prostředků společnosti v plném rozsahu použity na nákup podílu ve společnosti ALBA s.r.o., se sídlem v SR – PC obchodního podílu činí 500 000 EUR, se strategickým cílem získat rozhodující vliv v této společnosti.

Společnost dále:

 1. uplatňuje rozdílné účetní a daňové odpisy HM a NM
 2. společnost dále k 1.1.2018:
 • od roku 2015 vlastní 20 % podíl na ZK tuzemské akciové společnosti Polo a.s. NC 100 ks akcií činila 10 000 000 Kč tj. 100 000 Kč za jednu akcii – pořízeno koupí

 • od roku 2011 vlastní 50 % podíl na ZK české s.r.o. KABA – vklad splacen peněžní formou a hodnota NC tohoto podílu činí 1 000 000 Kč

 • od 11/2016 vlastní 50 % na ZK společnosti ALBA s.r.o., se sídlem v SR – PC obchodního podílu činí 500 000 EUR

 • od září 2016 vlastní společnost 100 ks kmenových listů na společnosti LUKANA s.r.o. se sídlem v ČR, které představují 15 % podíl na ZK této společnosti a pořizovací cena těchto CP, které byly nabyty koupí činila 300 000 Kč (3 000 Kč/CP). K 31. 12. 2017 činila reálná hodnota kmenových listů 380 000 Kč tj. 3 800 Kč/1 CP.

 • v účetnictví společnost používá denní kurzy vyhlášené ČNB

...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.
Dnes je Pá 24. 5. 2019, svátek má Jana

Průvodce Portálem 2019

Diskuze

Sleva na dani - zletilé dítě

23.5.2019 08:12

§35c odst.6, a 7. ZDP více

Náklady minulého období

22.5.2019 19:04

na 321 více

Prijeti sluzeb ze zahranici

16.5.2019 10:09

Záleží na tom, o jakou službu se jedná. Pokud to bude služba dle §9 odst. 1, pak se i z neziskovky stane osoba … více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace