Koncepční změna dovolené s příklady – 2. část – Čerpání dovolené

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Koncepční změna dovolené s příklady – 2. část (PDF, 168.2 kB)

Autor JUDr. Michael Košnar 

6.10.2020 17:34

JUDr. Michael Košnar
V důsledku přijetí zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, dozná právní úprava dovolené od 1. 1. 2021 zásadních koncepčních změn. V druhé části článku budou blíže představeny změny v oblasti právní úpravy čerpání dovolené.

Michael Košnar

PLATNÉ od 01.01.2021

Článek je pokračováním článku Koncepční změna dovolené s příklady – 1. část.

1. Úvod

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony(dále jen „zákon č. 285/2020 Sb.“) přináší pro zaměstnance a zaměstnavatele k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021 řadu podstatných změn, které již byly ve stručnosti představeny v úvodním článku. Jedním ze stěžejních bodů této novely je koncepční změna dovolené nabývající účinnost k 1. 1. 2021. Obecná právní úprava dovolené je obsažena v zákoníku práce, tj. zejména v § 211  223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“).

V první části článku byly blíže popsány podmínky vzniku zaměstnancova práva na dovolenou za příslušný kalendářní rok a možný postup zaměstnavatele při určení velikosti tohoto práva, které nově bude vyjádřeno jako určitý počet hodin dovolené. Druhá část článku se zaměří na změny v právní úpravě čerpání dovolené. Třetí část článku pak představí dílčí změny v úpravě poskytování náhrady mzdy/platu za dobu čerpání dovolené, krácení dovolené, dovolené při změně zaměstnavatele a dovolenkových pokladen.

2. Změny v úpravě čerpání dovolené (§ 217 až 220 ZP)

Čerpáním dovolené dochází k realizaci zaměstnancova práva na dovolenou. Problematika čerpání dovolené je upravena zejména v § 217 až 220 ZP. Nadále přitom platí, že dobu čerpání dovolené jednostranně určuje zaměstnavatel (až na výjimky), který je ve své dispozici limitován řadou zákonných omezení, jejichž cílem je ochrana zaměstnance a naplnění účelu institutu dovolené [např. zaměstnavatel musí určenou dobu čerpání dovolené zaměstnanci písemně oznámit min. 14 dní předem (ledaže se se zaměstnancem dohodne jinak), nesmí určit dobu čerpání dovolené na zákonem vypočtené překážky v práci, je povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance atd.].

Jelikož bude nově od 1. 1. 2021 právo na dovolenou vyjádřeno jako určitý počet hodin dovolené, při čerpání dovolené rovněž bude základní pracovní jednotkou hodina, nikoliv den, jako tomu bylo dosud. To ale neznamená, že bude možné běžně dovolenou čerpat např. jen po 1/4 směny, respektive v rozsahu pár hodin (viz dále bod 2.1). Dovolená bude i nadále čerpána ve dnech, případně delších časových úsecích, přičemž zaměstnanci se nově bude za každý pracovní den, kdy čerpá dovolenou, odečítat z celkového práva na dovolenou počet hodin dovolené odpovídající délce směny, kterou měl rozvrženou na tento den. Odpadá tak problém, kdy podle dosavadní právní úpravy zaměstnanec čerpající dovolenou v den, na který měl rozvrženou čtyřhodinovou směnu, vyčerpal jeden den dovolené stejně jako zaměstnanec, který měl na tento den rozvrženou desetihodinovou směnu, čímž mohly vzniknout značné nerovnosti mezi jednotlivými zaměstnanci v počtu čerpaných hodin dovolené.


Příklad č. 1 – Čerpání dovolené (stejně dlouhé směny)

Zaměstnanec pravidelně pracující od pondělí do pátku v osmihodinových směnách čerpal dovolenou od 3. 5. 2021 (pondělí) do 13. 5. 2021 (čtvrtek). Na dobu čerpání dovolené zaměstnanci připadlo celkem 9 osmihodinových směn. Zaměstnanec tedy celkem vyčerpal 72 hodin dovolené (9 × 8 = 72).


Příklad č. 2 – Čerpání dovolené (různě dlouhé směny)

Zaměstnanec čerpal dovolenou od 5. 2. 2021 (pátek) do 7. 2. 2021 (neděle). Do doby čerpání dovolené zaměstnanci připadla páteční směna v délce 8,5 hodin a nedělní směna v délce 10 hodin. Zaměstnanec tak celkem vyčerpal 18,5 hodin dovolené.


Příklad č. 3 – Čerpání dovolené (pružné rozvržení pracovní doby)

Zaměstnanec pracuje v režimu pružného rozvržení pracovní doby do směn. Základní pracovní dobu má stanovenou od pondělí do pátku od 10:00 do 15:00 a úseky volitelné pracovní doby od 7:00 do 10:00 a od 15:00 do 20:00. Zaměstnanec čerpal v pondělí 7. 6. 2021 dovolenou.

S účinností od 30. 7. 2020 nově § 85 odst. 5 písm. b) ZP stanoví, že se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní v době čerpání dovolené. Pro zaměstnance v těchto případech pak platí předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel povinen pro tento účel určit. Pokud má tedy zaměstnanec např. podle tohoto předem stanoveného rozvržení pracovní doby do směn v pondělí rozvrženou dobu od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:30, zaměstnanec čerpáním dovolené v tento den vyčerpal celkem 8 hodin dovolené.


Přechodné ustanovení k zákonu č. 285/2020 Sb. stanoví: „Právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, a čerpání této dovolené, i když k němu dojde po 31. prosinci 2020, se řídí § 211  223 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2021.“. Dovolená přešlá do kalendářního roku 2021, na kterou vzniklo právo v kalendářním roce 2020, případně v předchozích kalendářních letech, tak nadále zůstane vyjádřena jako určitý počet dní dovolené a nebude se přepočítávat na hodiny.Příklad č. 4 – Čerpání dovolené přešlé z kalendářního roku 2020 v roce 2021 (přechodné ustanovení)

Zaměstnanci přešlo do kalendářního roku 2021 právo na 2 dny nevyčerpané dovolené z kalendářního roku 2020. Zaměstnanec od 4. 1. 2021 (pondělí) do 8. 1. 2021 (pátek) čerpal dovolenou.

Za pondělí a úterý, na které měl zaměstnanec rozvrženou desetihodinovou a šestihodinovou směnu, zaměstnanec vyčerpal 2 dny dovolené přešlé z  kalendářního roku 2020. Obecně totiž platí, že je přednostně čerpána „stará“ dovolená. Ve středu zaměstnanec směnu rozvrženou neměl a ve čtvrtek a v pátek měl rozvrženou desetihodinovou a čtyřhodinovou směnu. Za tyto dny tak vyčerpal celkem 14 hodin dovolené, na které mu teprve v kalendářním roce 2021 vznikne právo, neboť dosud neodpracoval alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby a jeho pracovní poměr v kalendářním roce 2021 netrval alespoň 28 kalendářních dní (viz § 213 odst. 3 ZP). V daném případě tedy zaměstnanec zálohově čerpal dovolenou, což i nadále po 1. 1. 2021 zákon výslovně umožňuje (viz § 217 odst. 2 ZP).


2.1 Čerpání dovolené jen po část směny (§ 218 odst. 6 ZP)

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :