Konsolidace – 6. část – Konsolidovaná účetní závěrka a její audit

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Konsolidace – 6. část – Konsolidovaná účetní závěrka a její audit (PDF, 239.1 kB)

Autor Ing. Daniel Horad 

12.2.2021 16:00

Ing. Daniel Horad
V dnešním článku se budeme věnovat cíli celé konsolidace, tzv. „souboru konsolidované účetní závěrky.“ Dále si „posvítíme“ na její audit. Tímto šestým článkem seriál na téma konsolidace uzavíráme a děkujeme autorovi, panu Danielu Horadovi, za skvělý seriál.

Lenka

PLATÍ pro rok 2021

Seriál o konsolidaci od Ing. Daniela Horada zahrnuje tyto díly:

1. Úvod

V poslední části našeho seriálu se budeme věnovat tomu, co je cílem celé konsolidace. Tedy souboru jednotlivých částí, ze kterých je složena celá konsolidovaná účetní závěrka. A vzhledem k tomu, že často podléhá povinnosti auditu, několik slov „ztratíme“ i o tom.

Sluší se začít tím, z čeho se konsolidovaná účetní závěrka skládá. A odpověď je v zásadě jednoduchá, neboť pokud o konsolidaci uvažujeme jako o obrazu celé skupiny podniků, jako kdyby to byl podnik jeden, tak i logika struktury konsolidované účetní závěrky tomu odpovídá. Skládá se tedy stejně jako závěrka individuální účetní jednotky z:

 1. rozvahy,
 2. výkazu zisku a ztráty,
 3. přehledu o peněžních tocích (cash-flow,
 4. přehledu změn ve vlastním kapitálu,
 5. a samozřejmě přílohy ke konsolidované účetní závěrce.

Výše uvedený přehled je přeci jen ambiciózní. Podíváme-li se do povinností stanovených vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb."), tak snadno zjistíme, že třetí a čtvrtá část povinná není. Nicméně v dalším textu se pokusím potvrdit, že účast cash-flow a přehledu změn ve vlastním kapitálu je v konsolidované účetní závěrce více než žádoucí.

2. Konsolidovaná rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Nicméně začněme základními výkazy každé účetní závěrky, tedy rozvahou a výkazem zisku a ztráty, nebo chcete-li výsledovkou. Není žádný důvod, abychom pro konsolidovanou účetní závěrku vytvářeli nějaké speciální výkazy, které by se obsahem nebo uspořádáním lišily od těch, které používáme pro individuální účetní závěrky. Takže podíváte-li se na konsolidovanou rozvahu nebo konsolidovaný výkaz zisku a ztráty, zorientujete se hned a jistě Vás potěší, že se jedná o něco až důvěrně známého.

Ale po podrobnějším zkoumání zjistíte, že přeci jen je v těchto výkazech něco jinak, pár řádků přibylo. Což je logické s ohledem na to, o čem jste si mohli číst v předchozích dílech tohoto miniseriálu článků. Podívejme se tedy postupně na to, o co jsou zmíněné výkazy bohatší.

Vzpomenete-li si na základní vyloučení, tak Vás nepřekvapí, že součástí dlouhodobého nehmotného majetku v konsolidované rozvaze se stanou i položky Aktivního, resp. Pasivního konsolidačního rozdílu, a to ve své netto hodnotě. Tedy rozdíl pořizovací ceny a nakoupeného vlastního kapitálu očištěný o oprávky minulých let. A mluvíme-li zde o oprávkách konsolidačních rozdílů, tedy úhrnu jejich ročních odpisů, musíme na to myslet i při tvorbě konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a do části E tohoto výkazu přidat řádky pro nákladové (v případě aktivních konsolidačních rozdílů) a pro výnosové (v případě pasivních konsolidačních rozdílů) odpisy.

Další úpravy těchto základních výkazů vyplývají z konsolidační metody ekvivalence. První stopu naleznete v dlouhodobém finančním majetku, kde se objeví řádek Cenné papíry a podíly v ekvivalenci pro zachycení našich podílů oceněných právě ekvivalenční metodou. A tyto podíly přináší své efekty v podobě participace na výsledcích hospodaření, což má za následek přidání řádků do vlastního kapitálu (Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci a Konsolidační rezervní fond) i do konsolidovaného výkazu zisku a ztráty (Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci).

A konečně poslední úpravy výkazů souvisí se zapojením a promítnutím minoritních akcionářů. Pro připomenutí – smyslem úprav souvisejících s minoritními podíly je vykázat jejich účast na konsolidovaném vlastním kapitálu, resp. z „našeho“ vlastního kapitálu vydělit a odděleně vykázat jejich část. A o tom je i úprava v konsolidované rozvaze. Vzniká nová část B. Menšinový vlastní kapitál, která je vložena mezi část A. Vlastní kapitál a část C. Cizí zdroje. Struktura menšinového vlastního kapitálu kopíruje součtové řádky kapitálu vlastního, najdete zde tedy:

 1. Menšinový základní kapitál
 2. Menšinové kapitálové fondy
 3. Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let
 4. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

A menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období se objeví jako důležitá informace i na konci konsolidovaného výkazu zisku a ztráty. A tím jsou úpravy základních účetních výkazů u konce a lze postoupit dále, například ke konsolidovanému cash-flow.

3. Konsolidované cash-flow

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program ÚČTO-ACADEMY 2020 

Je to 15denní vzdělávací kurz.

Celý 14. den s Liborem Vaškem je věnován tématu Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout.

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY KE KONSOLIDACI

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

Webináři provází Pěva Čouková.

Účetnictví – konsolidace, IFRS, problémy účetní závěrky

Ing. Libor Vašek Ph.D.
30. 1. 2020

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Máte balíček SILVER? A víte, že můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
  Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD
  . Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
  na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ
  .

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ®
Daňař roku 2020 v kategorii daně z příjmů


Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :