Komentář k majetkovým daním a dani silniční 2018

Koordinační výbory

Podsekce (871)

FILTR        Autor      
ŘAZENÍ              

Termíny jednání Koordinačních výborů v roce 2018:

 24.01.2018 
 21.03.2018
 02.05.2018
 20.06.2018
 
 

VŠEPředchozí   123 ... 15Následující
ČísloDatumNázevAutorUzavřenoKe stažení
51721.03.2018Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých věcíUzavřeno bez s rozporuIng. Lucie Rytířová, LL.M.
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,
Ing. Ondřej Antoš
21.03.2018
51821.03.2018Cestovní náhrady při použití elektromobiluOdloženoMVDr Milan Vodička
51921.03.2018Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetkuUzavřeno bez s rozporu Martin Kopecký 21.03.2018
51424.01.2018Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta)OdloženoIng. Lenka Nováková
51524.01.2018Problematika příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihyUzavřeno bez s rozporuIng. Jiří Nesrovnal
Ing. Lucie Rytířová, LL.M.
24.01.2018
51624.01.2018Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem ve znění novely ZDP - zákona č. 170/2017 Sb. Uzavřeno bez s rozporuIng. Jiří Nesrovnal
Ing. Radislav Tkáč
Ing. Otakar Machala
Petr Toman
24.01.2018
50915.11.2017DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníkůUzavřeno bez s rozporuMgr. Milan Tomíček 15.11.2017
51115.11.2017Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná fundace Uzavřeno bez s rozporuIng. Miroslav Michálek 21.03.2018
51215.11.2017Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníkůUzavřeno bez s rozporuMgr. Ing. Magdaléna Králová 15.11.2017
51315.11.2017Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - okamžik vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencíUzavřeno bez s rozporuIng. Michaela Szmaragowski
Ing. Lucie Kozáková
15.11.2017
51015.11.2017Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod Uzavřeno s rozporemIng. Jan Linhart
Markéta Neškrábalová
Ing. Silvie Jurčíková
24.01.2018
50613.09.2017Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacíchUzavřeno bez s rozporuIng. Jakub Sehnal
Libor Frýzek
13.09.2017
50813.09.2017Prodej lihu v látkách určených k aromatizaci potravinUzavřeno s rozporemIng. Ivo Šulc 13.09.2017
50428.06.2017Daňový režim sdíleného používání automobilů pro služební a soukromé účelyUzavřeno bez s rozporu Martin Kopecký 28.06.2017
50328.06.2017Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývojUzavřeno s rozporemIng. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,13.09.2017
50528.06.2017Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státěUzavřeno bez s rozporuIng. Stanislav Kryl
Ing. Ivana Svobodová
15.11.2017
50110.05.2017Vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezerváchUzavřeno bez s rozporuIng. Ladislav Malůšek
Ing. Martin Šandera
Mgr. Jana Fuksová
10.05.2017
50210.05.2017Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dniUzavřeno bez s rozporuIng. Zdeněk Urban
Ing. Jiří Nesrovnal
Ing. Jiří Hlaváč
27.09.2017
49722.03.2017Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdaněníUzavřeno s rozporemJUDr. Stanislav Machek
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,
Radek Novotný
Mgr. Martin Švalbach M.A., LL.M.
Ing. Luděk Vacík
10.05.2017
49622.03.2017Osvobození od daně z příjmů z úplatného převodu cenného papíru zahraničního subjektu Uzavřeno bez s rozporuIng. Tomáš Hlaváček 22.03.2017
49822.03.2017Osvobození úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a otázka případného zdanění náhrady škody požadované po státu Uzavřeno s rozporemIng. Eva Veselá 22.03.2017
49922.03.2017Lhůta pro opravu základu a výše DPH Uzavřeno bez s rozporuIng. Stanislav Kryl 22.03.2017
50022.03.2017Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka - doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16Uzavřeno s rozporemIng. Stanislav Kryl
Ing. Jevgenija Bajzíková
10.05.2017
47425.01.2017Zdaňování dodání mincí z drahých kovů Uzavřeno bez s rozporuBc. Marek Maule 25.01.2017
49225.01.2017Náležitosti daňového dokladu a den uskutečnění plnění při vývozu zbožíUzavřeno bez s rozporuIng. Stanislav Kryl
Mgr. Milan Tomíček
25.01.2017
49425.01.2017Zdanění kompenzace nerovnoměrného užívání nemovitostí jeho podílovými spoluvlastníky Uzavřeno s rozporemIng. Zdeněk Urban
Ing. Václav Pačesný
Mgr. Lenka Kuřinová
22.03.2017
49525.01.2017Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřademUzavřeno bez s rozporu Martin Kopecký 10.05.2017
49325.01.2017Okamžik zaúčtování výnosu z podílu na zisku přijatého společností před svým vznikem, zdanění souvisejícího příjmu a uplatnění osvobození od daně z příjmů právnických osobUzavřeno bez s rozporuMgr. Zenon Folwarczny
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,
28.06.2017
48514.12.2016Aplikace § 9 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uzavřeno bez s rozporuIng. Tomáš Brandejs
Olga Holubová
14.12.2016
48714.12.2016Aplikace DPH u zboží propuštěného do celního režimu aktivního zušlechťovacího stykuUzavřeno bez s rozporuMgr. Milan Tomíček 14.12.2016
48814.12.2016Dílčí základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnance vyslaného do České republiky v režimu mezinárodního pronájmu pracovní sílyUzavřeno s rozporemIng. Lucie Rytířová, LL.M.
Ing. Gabriela Vokněrová
14.12.2016
48914.12.2016Povinnost odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za  práci vykonávanou v zahraničí plátci daně Uzavřeno bez s rozporuMgr. Magdalena Vyškovská
Ing. Michaela Felcmanová
14.12.2016
49014.12.2016Vklad – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkemUzavřeno s rozporemIng. Jiří Nesrovnal
Ing. Zdeněk Urban
Ing. Jiří Hlaváč
14.12.2016
48614.12.2016Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníkaUzavřeno s rozporemIng. Stanislav Kryl
Ing. Jevgenija Bajzíková
25.01.2017
48214.09.2016Přeměny a daňová neutralita – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem (PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ROZPOREM)Uzavřeno s rozporemIng. Zdeněk Urban
Ing. Václav Pačesný
Ing. Jiří Hlaváč
14.09.2016
47814.09.2016Okamžik povinnosti přiznat DPH soudním exekutorem z nákladů exekuce (PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU)Uzavřeno bez s rozporuIng. Jan Pařík
Mgr. Ing. Milan Horák
14.09.2016
48014.09.2016Odpis pohledávek z úvěrů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů (PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU)Uzavřeno bez s rozporuIng. Karel Hronek 14.09.2016
48314.09.2016Zrušení registrace plátce v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku neusazenou osobou (příspěvek uzavřen bez rozporu)Uzavřeno bez s rozporuIng. Stanislav Kryl
Ing. Tomáš Brandejs
14.09.2016
47117.02.2016Bezúplatný příjem z titulu převodu podílu v obchodní korporaci mezi daňovými nerezidenty (PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ROZPOREM)Uzavřeno s rozporem Radek Novotný
Ing. Michal Dušek
31.03.2016
47020.01.2016Vybrané otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývojIng. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,31.03.2016
Dnes je Ne 22. 4. 2018, svátek má Evžénie

Novela DPH v roce 2017

Diskuze

odpočet na dítě

20.4.2018 15:25

taková osvč nemá problém s uplatněním nižšího limitu pro paušál dle §7 odst. 7)b), protože nedosahuje příjmu 1 mil Kč. Může si tedy … více

Fakturace pro Ukrajinu.

20.4.2018 15:22

Ukrajina není součástí EU- tudíž se bude jednat o vývoz zboží, využijete §66 ZDPH osvobození od daně při vývozu zboží, vystoupení zboží by … více

zdanění použitého zboží

20.4.2018 15:18

Postup zdanění je uveden v §90 ZDPH odst.3). Hodnota přirážky se stanoví z rozdílu cen, přitom do pořizovací ceny se nezahrnuje hodnota opravy … více

GDPR

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace