Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitostí

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

  • Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitostí (PDF, 488.3 kB)

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová ,  Marek Reinoha 

Sdílí Codexis 18.12.2021 21:44

Ing. Mgr. Olga Hochmannová  Marek Reinoha
Která země bude místem plnění v případě prodeje parfémů na letecké lince Paříž–Praha? Nejen na tuto otázku naleznete odpověď v následujícím příspěvku paní Olgy Hochmannové a pana Marka Reinohy. Článek je ukázkou z knihy Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021. Připravujeme pro Vás 3. ročník této publikace – Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2022.

Jana

PLATÍ pro rok 2021

Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitostí je upraveno ustanovením § 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“ nebo „zákon o DPH“).

Komentář ing. Mgr. Olgy Hochmannové

Podle základního pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží je rozhodující zejména skutečnost, zda je zboží dodáváno s přepravou či odesláním nebo bez přepravy či odeslání.

1. Dodání zboží s přepravou nebo odesláním

Pokud je zboží dodáváno s přepravou nebo s odesláním, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy přeprava nebo odeslání zboží začíná. Např. pokud je zboží dodáváno s přepravou ze Slovenska do ČR, je místem plnění při dodání zboží Slovensko (jedná se však o dodání zboží mezi členskými státy, které jako celek má dvě místa plnění – jedno pro dodání – pro dodavatele a jedno pro pořízení – pro pořizovatele, neboť pro pořízení zboží je místem plnění místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho přepravy nebo odeslání, viz § 11 ZDPH).

Určitá modifikace tohoto pravidla se uplatňuje v případě, kdy přeprava nebo odeslání zboží začíná na území třetí země. Pokud se jedná o zboží, jehož přeprava či odeslání začíná ve třetí zemi a je dodáváno ze třetí země na území Unie, pak se za místo plnění při dovozu zboží i při následném dodání tohoto zboží dovozcem považuje členský stát, ve kterém vznikla daňová povinnost při dovozu zboží (např. propuštěním zboží do režimu volného oběhu). U případných transakcí uskutečněných na území třetí země, které předcházejí dovozu zboží do Unie, se uplatní pro stanovení místa plnění obecná pravidla pro dodání zboží – podle konkrétních podmínek každého případu pravidla pro dodání zboží s přepravou či odesláním nebo bez přepravy či odeslání, místo plnění je tedy u nich mimo EU.

V některých případech se však stává, že zboží je dodáno mezi několika daňovými subjekty, ale fyzicky jsou tato dodání spojena pouze s jednou přepravou či odesláním zboží. Za těchto okolností je nutno určit, ke kterému z těchto dodání příslušná přeprava náleží. Dosud byly tyto otázky zkoumány SDEU v několika soudních případech, např. C-245/04 EMAG nebo C-430/09 Euro Tyre Holding (viz níže přehled judikatury). Z těchto rozsudků vyplývá, že přepravu zboží je možné přiřadit pouze k jednomu z těchto dodání, které je tedy dodáním s přepravou nebo odesláním a další dodání je považováno za dodání bez přepravy nebo odeslání – s důsledky, které to má pro stanovení místa plnění a také – jsou-li taková dodání spojena s přepravou zboží do jiného členského státu – souvisí to i s určením, které dodání splňuje podmínky osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. Od r. 2020 je však pravidlo o přiřazení přepravy přímo v legislativě DPH (viz níže odstavec „řetězové dodávky“).

2. Dodání zboží bez přepravy nebo odeslání

Pokud je zboží dodáváno bez přepravy nebo odeslání, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.

Uvedená pravidla je nutné mít na paměti i při opakovaných dodáních zboží v řetězci (řetězové dodávky).

3. Řetězové dodávky

Výklad podaný Soudním dvorem ve výše uvedených rozsudcích zpracovala Komise do novely směrnice. Na základě ní byl novelou upraven i ZDPH a do § 7 bylo doplněno další pravidlo, pro dodání zboží v řetězci s přepravou do jiného členského státu. Dodáním zboží v řetězci se rozumí dodání zboží mezi alespoň 3 osobami s jednou přepravou do jiného členského státu, kdy je zboží odesláno nebo přepraveno z jednoho členského státu do jiného od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci. Pokud se dodání v řetězci účastní uvedené 3 osoby, budou zpravidla 2 z nich registrovány ve stejném členském státu. Důležitou roli zde hraje prostředník, který není prvním dodavatelem zboží v řetězci. Právě tento prostředník bude patrně obchod organizovat a měl by zajišťovat přepravu.

4. Přiřazení přepravy zboží k dodání prostředníkovi nebo k dodání prostředníkem

Je-li zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých je odesláno nebo přepraveno z jednoho členského státu do jiného od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání a) prostředníkovi. Ve zjednodušené verzi, pokud by se řetězce účastnily české a slovenské osoby registrované k DPH, by se jednalo o schéma CZ – SK 1 – SK 2.

Odlišně se přiřadí odeslání nebo přeprava tohoto zboží b) k dodání prostředníkem, pokud prostředník sdělil svému dodavateli DIČ, které mu bylo přiděleno členským státem odeslání zboží. Dodání prostředníkem by odpovídalo schéma CZ 1 – CZ 2 – SK.

V případě vícečetného řetězce je nutné věnovat pozornost určení prostředníka, kterým je osoba, která zajišťuje přepravu. Je také nutné si uvědomit, že přeprava bude přiřazena pouze k jedné z dodávek v řetězci a ostatní dodávky se považují za dodání bez přepravy či odeslání. Z toho vyplývá, že jen jedna dodávka bude osvobozená od daně jako dodání zboží do jiného členského státu. Ostatní dodávky budou považovány za dodání bez přepravy či odeslání, a to v návaznosti na časovou posloupnost mezi uskutečněním dodání zboží a provedením přepravy buď v členském státě zahájení přepravy zboží, nebo v členském státě ukončení přepravy zboží. To může v některých případech znamenat i povinnost registrace v členském státě, kde se dodání zboží uskuteční.

Podrobnější vysvětlení k tomuto ustanovení lze nalézt ve vysvětlivkách EK.

Jak je uvedeno výše, při obchodování v řetězci je nutné rozlišovat, která dodání byla uskutečněna s přepravou/ odesláním a která bez přepravy/odeslání, a co z toho plyne pro účely místa plnění.

Z praxe jsou bohužel známy případy obchodníků, jejichž omyl v určení místa plnění při dodání zboží měl velmi vážné důsledky. Např. zboží dodával dodavatel – plátce (registrovaný v ČR) odběrateli – jinému plátci (registrovanému v ČR), na dodávku uplatnil českou DPH, z níž si odběratel uplatnil nárok na odpočet daně, ale přitom podle sjednaných obchodních podmínek si odběratel měl zboží odebrat sám na místě mimo ČR a dopravit si jej do ČR. Taková dodávka však podle pravidel pro stanovení místa plnění při dodání zboží nemá místo plnění v ČR, a nepodléhá tedy české DPH. Odpočet byl uplatněn neoprávněně.

5. Dodání zboží s instalací nebo montáží

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 14 dnů vzdělávání. 

Přednáší tito lektoři: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha, Ing. Pěva Čouková, Ing. Igor Pantůček, Ing. Mgr. Olga Hochmannová


  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

 3DENNÍ PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021 OFFLINE S MOŽNOSTÍ SLEDOVÁNÍ ONLINE (9. 11. 2021 – 11. 11. 2021)

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
  • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
Daňař roku 2020 v kategorii daně z příjmů

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :