Mzdový specialista 2021 = 9. den - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd

Ing. Růžena Klímová

Datum: 05.05.2021
Autoři
: Ing. Růžena Klímová 


Harmonogram:

09:00 - 10:30

10:45 - 12:15

12:45 - 14:15

14:30 - 16:00

 

PROGRAM

✅ Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence

 • právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy,
 • příjmy, z nichž se srážky provádějí 
 • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ),
 • srážky přednostní a nepřednostní,
 • pořadí srážek,
 • nezabavitelné částky,
 • plně zabavitelná část mzdy,
 • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu,
 • postup při provádění srážek ze mzdy,
 • příslušenství ke srážce,
 • povinnosti plátce příjmu,
 • souběh exekucí,
 • sankce při porušení povinností,
 • úroky z prodlení,
 • doručování exekučních titulů do datových schránek,
 • exekuce a dočasná pracovní neschopnost,
 • postup při exekuci v případě změny plátce,
 • zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot,
 • podání návrhu na insolvenční řízení,
 • zahájení insolvenčního řízení 
 • rozhodnutí o úpadku,
 • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře,
 • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
 • postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance,
 • výše nezabavitelné částky v případě insolvence, 
 • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele,
 • povinnosti dlužníka,
 • pohledávky za podstatou,
 • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné),
 • součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům,
 • důležité judikáty týkající se exekuce dle § 312 OSŘ, přikázáním jiné peněžité pohledávky

✅ Příprava na budoucí povolání

 • Právní úprava
 • Studium na  středních školách
 • Studium na vysokých školách
 • Studium v zahraničí
 • Studium na zahraničních  školách v ČR
 • Příprava na budoucí povolání  pro účely daní
 • Příprava na budoucí povolání  pro účely nezabavitelné částky
 • Příprava na budoucí povolání  pro účely zdravotního pojištění
 • Potvrzení o studiu

✅ Složitosti, chyby a jejich  opravy ve mzdovém účetnictví

 • Početní chyby
 • Chyby v oblasti daňové
 • Chyby ve zdravotním pojištění
 • Chyby v sociálním pojištění
 • Další  častá pochybení – průměrný výdělek

 

 

1. část - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd

Srážky ze mzdy:

✅ Právní úprava

✅ Příjmy z nichž se provádějí srážky

 • ze mzdy (§276 OSŘ) a
 • z jiných příjmů (§ 299 OSŘ)

         - Výsluhový příspěvek poskytovaný příslušníkům bezpečnostních sborů

         - Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd

✅ Srážky se neprovádějí

 • Mimořádný příspěvek při karanténě (izolačce)
 • Nepeněžní příspěvek, dar zaměstnavatele
 • Osvobozené příspěvky, které jsou vedené na mzdovém listě - Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění

✅ V jakých případech mohou být provedeny srážky - §146 ZP

 • Srážky bez souhlasu zaměstnance § 147 ZP
 • Srážky se souhlasem zaměstnance

✅ Pořadí provádění srážek

 • Exekuční srážky získávají pořadí dnem doručení prvnímu plátci

        - Dodání do datové schránky

        - Fikce doručení

 • Dohoda o srážce ze mzdy
 • Dohody ve prospěch třetí strany
 • Srážky o úhradě výživného
 • Doručení více exekucí v jeden den
 • Srážky dle §147 – bez souhlasu

        - Přečerpaná dovolená

        - Příspěvek na stravné

        - Záloha na mzdu

2. část - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd

✅ Povinnosti plátců

 • Zjistit, zda má zaměstnanec exekuční srážky
 • Zápočtový list – náležitosti, předání
 • Oznámení o změně pořadí srážky, pokud nemáme zápočtový list
 • Povinnost srazit a deponovat
 • Stanovení pevného výplatního termínu
 • Součinnost

✅ Mzda od více plátců, souběh exekucí

 • Kompenzace příjmu souběžného plátce do výše nezabavitelné částky

✅ Rozsah exekučních srážek ze mzdy, platí i pro dohody o srážkách ze mzdy

 • Čistá mzda a daňový bonus
 • Přeplatek z ročního zúčtování ze zálohové daně – exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování
 • Roční zúčtování
 • Nezabavitelná částka
 • Vyživovací povinnost
 • Výše výživného určeného soudem
 • Příklad – rozvedený zaměstnanec platící výživné
 • Nezabavitelná částka a odstupné
 • Dobrovolně vyšší odstupné
 • Dluh na běžném výživném

✅ Přednostní pohledávky

✅ Příslušenství ke srážce

 • Úrok z prodlení

✅ Povinnosti vůči OSSZ

3. část - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd

✅ Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky

✅ Exekuce na mzdu manžela povinného

✅ Doručování exekucí do datové schránky

✅ Insolvenční zákon z pohledu mzdové účetní

✅ Srážky z jiných příjmů

✅ Povinnost zaměstnavatele poskytnout exekutorovi součinnost – co smíme a nesmíme

✅ Srážka z hrubé mzdy

 • Přečerpaná dovolená
 • Oprava přeplatku hrubé mzdy

✅ Příprava na budoucí povolání

 • Soustavná příprava na budoucí povolání
 • Pro potřeby srážek ze mzdy nutné potvrzení o studiu po skončení ZŠ
 • Stanovisko MPSV k bezprostřednímu opětovnému zahájení studia na VŠ
 • Jazykové kurzy
 • Rozhodnutí MŠMT o postavení zahraničního studia

4. část - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd

✅ Jak opravit chyby ve mzdové účtárně

 • Početní chyby

        - Nedoplatek mzdy

        - Vazba na průměrný výdělek

        - Přeplatek – srážku nutno provést z hrubé mzdy

        - Promlčení lhůty – neplatí pro promlčení dovolené

 • Mínusový zdanitelný příjem a mínusový základ pro účely důchodového a zdravotního pojištění
 • Mínusová mzda a zápůjčka na pojistné na sociální a zdravotní pojištění
 • Mínusová mzda a zápůjčka z titulu neplaceného volna

✅ Opravy daní

 • Oprava srážkové daně u DPP
 • Oprava zálohy daně a daně
 • Prominutí penále
 • Chyby v pojistném na zdravotním a sociálním pojištění
 • Nedoplatky, přeplatky pojistného
 • Náhrada mzdy při DPN
 • Odpovědnost mzdové účetní

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :