PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-001 - Nabytí obchodního podílu - převod

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-001 - řešení 2015 (PDF, 37.3 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-001 - zadání 2015 (PDF, 41.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

20.2.2015 13:09

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Nabytí obchodního podílu - převod - pohled kupujícího

PLATÍ pro rok 2015

Nabytí obchodního podílu – převod – pohled kupujícího

Obchodní korporace nabývá na základě smlouvy o převodu obchodního podílu podíl na obchodní korporaci X v ceně pořízení 2 000 000 Kč. S touto transakcí souvisí výdaje právníkovi a daňovému poradci ve výši 100 000 Kč. K okamžiku právní účinnosti je zaúčtován vznik finanční investice v pořizovací ceně, tj. včetně vedlejších nákladů, které souvisejí se vznikem finanční investice.

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Právní, daňový poradce

 

 

 

2.

Právní účinnost smlouvy o převodu obchodního podílu na s. r. o., obvykle den podepsání této smlouvy s úředně ověřenými podpisy;  100 % hlasovacích práv

 

 

 

3.

Vznik finanční investice

 

 

 

 

Nabytí obchodního podílu – převod – pohled prodávajícího

Převodce podílu – společnost X – používá jako metodu ocenění podílů s podstatným a rozhodujícím vlivem ocenění ekvivalencí, tj. protihodnotou vkladů. Pořizovací cena je 100 000 Kč.

 

Účetní operace

Částka v Kč

MD

DAL

 

Podíl na s. r. o., 100 % hlasovacích práv

 

 

 

 

Přecenění ekvivalencí k rozvahovému dni,

protihodnota vlastního kapitálu 1 700 000 Kč

 

 

 

1.

Převod podílu – zrušení změny ocenění*)

 

 

 

2.

Převod podílu – odúčtování pořizovací ceny do nákladů

 

 

 

3.

Převod podílu – prodejní cena

2 000 000

 

 

*) Viz ČÚS č. 008, bod 2.3. – nutnost odúčtovat hodnotu přecenění ekvivalencí na samostatný analytický účet podle ČÚS č.  008, bod 2.2.1.

 

§ § 207 – 210 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Převod podílu

§ 207

(1) Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka.

(2) Podmíní-li společenská smlouva převod podílu podle odstavce 1 souhlasem některého z orgánů společnosti a není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

(3) Není-li orgán podle odstavce 2 činný nebo neudělí-li souhlas bez udání důvodu, může společník po zániku smlouvy podle odstavce 2 vystoupit ze společnosti; ustanovení § 164 se použije obdobně. Vystoupit ze společnosti lze do 1 měsíce ode dne zániku smlouvy podle odstavce 2, jinak se k vystoupení nepřihlíží.

 

§ 208

(1) Neurčí-li společenská smlouva jinak, může společník převést podíl na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

(2) Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.

 

§ 209

(1) Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.

(2) Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.

(3) K prodeji zastavených podílů při výkonu zástavního práva se souhlas příslušného orgánu společnosti nevyžaduje. Při prodeji zastaveného obchodního podílu se použije obdobně § 213 odst. 1.

 

§ 210

(1) Je-li podíl společníka představován kmenovým listem, uvede se v rubopise jednoznačná identifikace nabyvatele; ustanovení § 209 odst. 1 se použije obdobně.

(2) K účinnosti převodu kmenového listu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :