ČÚS-011-004 - Nájem podniku - nájemce

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-004 řešení (PDF, 87.8 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-004 zadání (PDF, 93.7 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

26.8.2013 13:13

Ing. Pěva Čouková
Příklad je z autorského díla „Účetní a daňové dopady rozhodnutí vlastníků v kapitálových společností – 2. aktualizované vydání autoři Jana Skálová, Pěva Čouková; použití příkladu je v souladu s bodem 5 smlouvy o vytvoření autorkého díla a smlouvy licenční se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha a není porušením autorského práva

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2013

Příklad

Nájem podniku

Společnost A pronajímá podnik jako celek společnosti B. Ke dni účinnosti smlouvy o nájmu podniku došlo k předání podniku, o předání byl vyhotoven zápis.

K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí a je definován majetek, který není zachycen vzhledem ke zvolenému způsobu účtování v rozvaze.

Rozvaha najatého podniku

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni nájmu

 

Aktiva xxx]

brutto

korekce

netto

Rozhodnutí, zda přechází

Pasiva

Rozhodnutí, zda přechází

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

 

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Budova

3 800

400

3 400

A.V

Hospodářský výsledek

2 000

 

B.II.3.

Samostatné movité věci

10 200

1 500

8 700

A.

Vlastní kapitál

15 100

 
         

B.

Cizí zdroje

20 400

 

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

0

1 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

x]

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

xx]

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

1 000

4 000

xx]

 

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

xx]

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

 

B.III.5.

Závazky zaměstnanci

900

C.IV.2.

Banka

10 200

0

10 200

 

B.III.6.

Závazky sociální

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

xx]

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

B.III.10

Dohadné účty

100

 

Celkem

44 400

8 900

35 500

   

Celkem

35 500

 

 

x]K přechodu vlastnictví však dojde jenom tehdy, dohodnou-li strany přiměřenou úplatu za tyto věci v rámci nájemného nebo mimo ně. Strany jsou povinny sepsat zápis o převzetí těchto věcí, ve kterém bude uveden jejich soupis.

 

xx]Nehradí-li nájemce pronajímateli najatého podniku hodnotu pohledávky nebo její část, která přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu [ObchZ] na ] základě smlouvy o nájmu podniku, je nájemce povinen zvýšit o hodnotu převáděné pohledávky nebo její části základ daně, pokud nebude tato hodnota pohledávky nebo její část zaúčtovaná u nájemce podle zvláštního právního předpisu [ZÚ] ve prospěch výnosů.

 

Nehradí-li pronajímatel nájemci závazek nebo jeho část zachycený na rozvahových účtech, který přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu [ObchZ] na základě smlouvy o nájmu podniku, je pronajímatel povinen zvýšit o hodnotu převáděného závazku nebo jeho části základ daně, pokud nebude hodnota závazku nebo jeho část u pronajímatele zaúčtována podle zvláštního právního předpisu [ZÚ] ve prospěch výnosů. Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen.

xxx] nutno rozpustit případné opravné položky

 

Postup zaúčtování u nájemce – zahájení pronájmu

Účetní operace

Částka

MD

Dal

Pronajatý

majetek

 

Převzetí ocenitelných práv

10 000

   

Převzetí oprávek ocenitelných práv

6 000

   

Převzetí pozemku

1 000

   

Převzetí budovy

3 800

   

Převzetí oprávek budovy

400

   

Převzetí samostatných movitých věcí

10 200

   

Převzetí oprávek samostatných movitých věcí

1 500

   

Převzetí cenných papírů

1 000

   

Přechod vlastnictví

Prodej zásob

1 000

   

Prodej zásob DPH

200

   

Nákup pohledávek

5 000

   

Nabytí časového rozlišení

1 000

   

Nabytí příjmů příštích období

200

   

Převzetí závazků z obchodních vztahů

11 000

   

Převzetí závazků za zaměstnanci

900

   

Převzetí závazků ze sociálního, zdravotního pojištění

200

   

Převzetí závazků za správcem daně z mezd

200

   

Převzetí závazků dohadné účty - energie

100

   
 

Konečný zůstatek dlouhodobého závazku z pronájmu

18 100

   
 

Konečný zůstatek splatného pohledávky nájemci

5 000

   
 

Platba z BU

5 000

   

 

Varianta 1 – účetní odpisy jsou nižší než nájem

Nájem činí 600 tis. Kč + DPH.

 

Měsíční účetní odpisy

Částka tis. Kč

Ocenitelná práva

DPH 20 %

280

Budova

DPH 20 %

50

Samostatné movité věci

DPH 20 %

170

Celkem odpisy

500

 

Měsíční úhrada nájemce pronajímateli

720

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté nájemné

100

Z toho: DPH

120

Postup zaúčtování u nájemce

Účetní operace

Částka

tis. Kč

MD

Dal

1.

Účetní odpis ocenitelných práv

280

   

2.

Účetní odpisy budovy

50

   

3.

Účetní odpisy samostatných movitých věcí

170

   

 

4.

Závazek na roční úhradu pronajímateli:

a) z titulu odpisů majetku

500

   

b) čisté nájemné

100

   

5.

Nárok na odpočet DPH (pokud je pronajímatel plátce)

120

   

6.

Úhrada pronajímateli

720

   

 

Varianta 2 – účetní odpisy jsou vyšší než nájem

Nájem činí 100 tis. Kč + DPH.

 

Měsíční účetní odpisy

Částka tis. Kč

Ocenitelná práva

DPH 20 %

280

Budova

DPH 20

50

Samostatné movité věci

DPH 20 %

170

Celkem odpisy

500

 

Měsíční úhrada nájemce pronajímateli

120

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté nájemné

-400

Z toho: celkem bez DPH

100

Z toho:

20

 

Postup zaúčtování u nájemce

 

Tabulka č. 7 – Účetní operace

Částka

tis. Kč

MD

Dal

1.

Účetní odpis ocenitelných práv

     

2.

Účetní odpisy budovy

     

3.

Účetní odpisy samostatných movitých věcí

     

 

4.

Závazek na roční úhradu pronajímateli:

a) z titulu odpisů majetku

     

b) čisté nájemné

     

5.

Nárok na odpočet DPH (pokud je pronajímatel plátce)

     

6.

Úhrada pronajímateli

     

7.

Rozdíl mezi odpisy a částkou hrazeným nájemným

(účtujeme nejpozději ke konci rozvahového dne podle ČÚS 011, bod 4.4. písm. a)

     

 

 

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :