2018-25 Nájemní smlouvy na pronájem lokální distribuční soustavy

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Ke stažení

  • Nájemní smlouvy na pronájem lokální distribuční soustavy (PDF, 75.8 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková

31.12.2018 10:32

Ing. Pěva Čouková

Dotaz:

Společnost A (právnická osoba – s.r.o.) uzavřela v roce 2016 dvě nájemní smlouvy na pronájem lokální distribuční soustav (LDS) a to v obchodním centru a v hotelovém komplexu. LDS je technologické zařízení sloužící k dodávkám el. energie koncovým zákazníkům. Společnost A si před uzavřením nájemních smluv zpracovala vlastní podnikatelský záměr (finanční plán) – projekt v podobě detailního přehledu očekávaných nákladů a výnosů z titulu distribuce el. energie v jednotlivých LDS. Společnost A spoluzaložila společnost B (právnická osoba – s.r.o.), jako svou dceřinou společnost (50 % na ZK). Základní kapitál představuje nepeněžitý vklad, jehož předmětem jsou práva a povinnosti vyplývající z uvedených dvou „projektů“, tedy uzavřených nájemních smluv. Znalec pro tyto účely ocenil nepeněžitý vklad na hodnotu 5 mil. Kč (metoda diskontovaného CF na základě upravených finančních plánů) – celá hodnota 5  mil. Kč představuje hodnotu základního kapitálu připadajícího na společníka A. Společnost A tedy vložila do ZK společnosti B jakýsi nehmotný majetek (ve společnosti B evidován jako ostatní dlouhodobý nehmotný majetek) v podobě uzavřených nájemních smluv a z nich plynoucích práv a povinností. Tento majetek vznik prakticky procesem vkladu a oceněním pro účely vkladu, tzn. nebyl a ani nemohl být u vkladatele (společnost A) dlouhodobým majetkem – vkladatel měl pouze uzavřené nájemní smlouvy. Ostatně tyto smlouvy byly právně postoupeny na společnost B.

Otázka 1.: Je správné uvedený majetek účetně odpisovat po dobu, na kterou je uzavřena každá nájemní smlouva?

Otázka 2.: Jaký bude daňový režim z pohledu předmětného majetku a jeho odpisování? Máme za to, že s ohledem na skutečnost, že vkladatel uvedený majetek neměl a nemohl ho tak ani odpisovat, nemůže být u nabyvatele daňově uplatněn žádný odpis (nelze pokračovat v odpisování, případně vstupní cena daňová je u vkladatele nula).

Otázka 3.: Mezi společníky existuje dohoda formulovaná v rámci procesu vzniku společnosti B, že pokud se později (v určitém časovém úseku) ukáže, že hodnota nepeněžního vkladu bude reálně nižší než hodnota dle znaleckého posudku, vznikne vkladateli (spol. A) povinnost rozdíl peněžně uhradit. Jaké bude v tomto případě správné účtování u společnosti B?

Moc děkuji za odpověď/názor.

Pro zobrazení odpovědi si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace