DPP-§023-001 - Následné nakládání s polhůtními závazky

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPP-§23-001 - řešení 2015 (PDF, 40.4 kB)

Stáhni prázdný

  • DPP-§23-001 - zadání 2015 (PDF, 23.2 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková 

22.2.2015 19:31

Ing. Ivana Pilařová Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Následné nakládání s polhůtními závazky

PLATÍ pro rok 2015

Společnost k 31. 12. 2013 evidovala závazek z titulu přijaté služby ve výši 400 000 Kč, který je po lhůtě splatnosti 38 měsíců. V daňovém přiznání roku 2013 byl tento závazek zdaněn v řádku 30 daňového přiznání. V účetnictví je tento závazek stále evidován na analytickém účtu 321. Co se následně s tímto závazkem v roce 2014 může stát?


a) úhrada závazku nebo jeho započtení

Č.

Text

tis.Kč

MD

D

 PZ

Počáteční zůstatek závazku

400

x

321

1.

Varianta 1 - Úhrada

 

 

 

2.

Varianta 2 - Započtení

 

 

 

 

Hodnota uhrazeného či započteného závazku bude uvedena na řádku 112 daňového přiznání k dani z příjmů roku 2014.

 

b) prominutí závazku, případně zánik závazku zánikem věřitele

Č.

Text

tis.Kč

MD

D

 PZ

Počáteční zůstatek závazku

400

x

321

1.

Zánik závazku prominutím

 

 

 

 

Hodnota závazku (tj. výnos z účtu 648) zaniklého prominutím či zánikem věřitele bude uvedena na řádku 140 daňového přiznání jako výnos, který již u tohoto poplatníka byl zdaněn.

 

c) nic se se závazkem nestane

Č.

Text

tis.Kč

MD

D

 PZ

Počáteční zůstatek závazku

400

x

321

 

Již jednou zdaněný závazek nebude znovu vstupovat na řádek 30 daňového přiznání.

 

NOVÉ!

§ 23 ZDP – Základ daně

(3) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2

a) se zvyšuje o

...

12. výši neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela. Toto se nevztahuje na dluhy dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu 41c)127) a u ostatních poplatníků na dluhy z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní korporace, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen. Toto ustanovení se dále nevztahuje na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a dále na dluhy, o které vedou poplatníci rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu, jehož se poplatník řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí. Za dluhy se pro účely tohoto ustanovení v případě poplatníků, kteří vedou účetnictví, nepovažují dohadné položky pasivní nebo rezervy zachycené v účetnictví poplatníka v souladu se zvláštním právním předpisem 20). Poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví a výdaje uplatňují podle § 24, zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o výši neuhrazeného dluhu odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela, s výjimkou dluhů dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu 19a)127), a u ostatních poplatníků s výjimkou dluhů z titulu úvěrů, zápůjček, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí nebo dluhů, které při úhradě nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nejedná-li se o dluhy z titulu pořízení hmotného majetku a úplaty u finančního leasingu hmotného majetku,...

 

Čl. II
zákona č. 267/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Přechodná ustanovení

26. Pro pohledávky splatné přede dnem účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 12 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :