PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-014-002 - Následné nesplnění podmínek mateřská - dceřiná

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-014-002 - 2014 - řešení (PDF, 50.8 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-014-002 - 2014 - zadání (PDF, 49.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

19.8.2014 11:18

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Následné nesplnění podmínek § 19 ZDP - vztah mateřská-dceřiná společnost

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2014

Částky jsou v tisících Kč.

Obchodní korporace Dcera vyplatila v roce 201x podíly na zisku obchodní korporaci Matka. Obchodní korporace splnily v návaznosti na § 19 ZDP podmínky pro osvobození podílů na zisku.

V roce 201x+1 prodává obchodní korporace Matka svůj podíl v obchodní korporaci Dcera v ceně 1 000 tis. Kč a dojde k následnému porušení podmínek ZDP.

 

Zaúčtujte následné dodanění vyplacených podílů, a to ve dvou variantách:

  • variantu, kdy obchodní korporace Matka neuhradí následně vyčíslenou zvláštní sazbu daně
  • variantu, kdy obchodní korporace Matka uhradí následně vyčíslenou zvláštní sazbu daně


 

Příklad

Obchodní korporace DCERA

Částka v Kč

MD

D

Obchodní korporace MATKA

Částka v Kč

MD

D

Počáteční zůstatek

1 800 000

x

431

Počáteční zůstatek

10 000

061

X

valná hromada

30.6.201x+1 valná hromada

1 600 000

431

429

30.6.201x+1 valná hromada – nárok na podíl na zisku

 

 

 

100 000

431

364

osvobozeno od daně

100 000

431

428

vyplaceno v hodnotě brutto

varianta ponechání nákladů u dcery

30. 6. 201x+1 dodatečné dodanění podílů z 30. 6. 201x

 

 

 

30. 6. 201x+1 prodej obchodního podílu

 

 

 

- neuznatelné podle § 25 odst. 1 písm. r) ZDP

 

 

 

varianta přeúčtování nákladů matce

30. 6. 201x+1

dodatečné dodanění podílů z 30. 6. 201x+1

 

 

 

30. 6. 201x+1 přeúčtovaní dodatečné srážkové daně

 

 

 

                   

 

Daňová uznatelnost?

Dodatečně doměřená daň =

100 × 0,15

=

17,64705882352941 tj. na dvě desetinná místa 17,65

0,85

 

Zaokrouhlování je upraveno v § 36 odst. 3 ZDP a nově také v § 146 daňového řádu (dříve v § 46a zákona o správě daní a poplatků). Základ daně (§ 36 odst. 3 ZDP) se zaokrouhluje na celé Kč dolů, ale daň (§ 146 DŘ) se nově na celé Kč nahoru. Koeficienty jsou na dvě desetinná místa, předpokládáme, že dojde k matematickému zaokrouhlení matematicky.

Částky jsou v celých tisících – daň je tedy 17 650 Kč.

 

§ 36 odst. 3 ZDP

Základem daně pro zvláštní sazbu daně je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak. Základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů, s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, u něhož se základ daně zaokrouhluje na celé haléře dolů. Pokud plynou v cizí měně úroky z účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání, a z vkladního listu, stanoví se základ daně v cizí měně, a to bez zaokrouhlení. Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů. U příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se sražená daň (§ 38d), připadající na jednotlivý cenný papír nezaokrouhluje, avšak celková částka daně sražená plátcem z veškerých příjmů plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové účasti v jedné obchodní společnosti nebo z držby podílových listů jednoho podílového fondu se zaokrouhluje na celé koruny dolů. U příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo m) s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se základ daně a sražená daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu se zaokrouhluje na celé koruny dolů. U příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodu 4 se do základu daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně nezahrnuje hodnota podkladového nástroje nebo aktiva.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :