PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Není spis jako spis aneb kdy se použije správní řád

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Není spis jako spis aneb kdy se použije správní řád (PDF, 264.8 kB)

Autor JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

4.10.2021 23:01

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Použití zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, na postupy veřejné správy je opravdu široké, proto se nelze divit, že když se řekne „spis“ a především s tím související podmínky „nahlížení do spisu“, automaticky mnozí uvažují o úpravě těchto otázek v § 17 a § 38 správního řádu. Judikatura se v nedávné době zabývala spornými případy ne-vedení spisu, resp. požadavku nahlížení do spisu podle správního řádu. Jednalo se o spis ve věci pořízení opatření obecné povahy – územního plánu a spis vedený obcí jako veřejným opatrovníkem.

Jitka Jelínková

PLATÍ pro rok 2021

1. Spis a nahlížení podle zákona o archivnictví a spisové službě a podle správního řádu

Obecná povinnost vést spis vyplývá tzv. určeným původcům (např. obce obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem) a ve stanovením rozsahu i dalším veřejnoprávním původcům (mj. ostatní obce) ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, dále jen „zákon o archivnictví a spisové službě“, (srov. § 63, § 64 odst. 1 a § 64 odst. 2 tohoto zákona). Podle § 65 odst. 1 zákona o archivnictví a spisové službě platí, že při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci spojí ve spis. Podrobnosti jsou obsaženy ve vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) ponechává právní úpravu spisové služby zákonu o archivnictví a spisové službě a souvisejícím předpisům, přičemž v § 17 upravuje pouze některé vybrané aspekty vedení spisu (jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 9 As 109/2017 – 37 ze dne 23. 8. 2017).

Podle § 68 odst. 2 zákona o archivnictví a spisové službě pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně nebo ve správním archivu správního orgánu nebo soudu platí obecná ustanovení o nahlížení do spisů v řízení před správním orgánem nebo soudem; to neplatí, jestliže dokumenty před uložením ve spisovně nebo ve správním archivu byly veřejně přístupné. Nahlížení do dokumentů obsahujících utajované informace, poskytování jejich opisů, výpisů a kopií se řídí zvláštním právním předpisem (zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti).

Uvedené ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě tak v podstatě odkazuje, pokud jde o nahlížení do spisu v řízení před správním orgánem, na § 38 správního řádu. Úpravu nahlížení do spisu ve správním řádu lze shrnout tak, že účastníci řízení a jejich zástupci mají v zásadě neomezené právo nahlížet do spisu (neboť toto právo je chápáno jako prostředek k uplatnění dalších procesních práv, např. práva vyjádřit se ke všem podkladům pro rozhodnutí či navrhnout jejich doplnění), jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.

2. Úprava ve správním řádu se netýká jen správního řízení

Mnohokrát konstatovanou skutečností je, že ustanovení § 17 a § 38 správního řádu o vedení spisu a nahlížení do něj se přiměřeně použijí i v souvislosti s jinými postupy upravenými správním řádem, než je správní řízení podle § 9 správního řádu (postup správního orgánu, jehož účelem je vydání správního rozhodnutí, např. určitého povolení nebo rozhodnutí o přestupku), tj. postup upravený v části druhé a třetí správního řádu.

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník

Záznam 10 dnů přednášek, ukončeno 13. 2. 2020.

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

Akreditováno MV ČR jako e-learning!

 VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021 – JEDINEČNÁ SKLADBA LEKTORŮ

» BALÍČEK online seminářů č. 6 – Obce a příspěvkové organizace
Ing. Simona Pacáková, Ing. Bc. Lenka Zábojová (5. 1. 2021 – 6. 4. 2021)

» Šestka s Ing. Pavlem Lampou – Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky, ústav, církve a další neziskové organizace od A do Z
Ing. Pavel Lampa (22. 2. 2021 – 8. 4. 2021)

  JEDINEČNÉ KNIHY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – S E-BOOKEM

Ing. Pěva Čouková

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

a další...

 NAŠE PŘÍKLADY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že když si zakoupíte balíček SILVER, tak můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
  • Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
    na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ
  •  

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

P.

KDO JSEM?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :