PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Novela ZDP 2021 a první zkušenosti z praxe

Autoři: Ing. Otakar Machala QUD

Datum: 30.09.2021

Cena: 1990 Kč bez DPH

ks

Produkt je součástí balíčku:

Se záznamem tzv. "navěky":

  • možno sledovat zpětně ze záznamu 

6 vyučovacích hodin (1 hodina – 45 minut)

Seminář je zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy ve třech vybraných oblastech daní z příjmů.

V úvodu jsme zaměřeni na způsoby stanovení základu daně z příjmů ze samostatné činnosti u fyzických osob se zaměřením na podmínky paušálního režimu. Jsou vysvětleny rozdíly mezi paušálním režimem a paušální daní a zároveň rozvedeny nejen výhody, ale i na nevýhody jejího využití a vyřešíme otázku, zda se opravdu nelze po vstupu do paušálního režimu paušální dani v daném zdaňovacím období vyhnout.

V druhé části budou rozebrány a na praktických příkladech demonstrovány podmínky a možnosti uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně včetně uplatnění daňové ztráty na minulá zdaňovací období. Budou zmíněny nejen výhody, ale i rizika uplatnění ztráty.

Třetí část semináře je věnována oblasti daňového odpisování majetku. Kromě nejčastějších omylů daňových poplatníků kladen důraz na praktickou aplikaci zvýšení vstupní ceny hmotného majetku a úplné zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů. U aplikace mimořádných daňových odpisů podle § 30a ZDP jsou na konkrétních příkladech popsány případy jejich vhodného a nevhodného použití.

1. část - Paušální režim

✅   1 〉0:05:39 – Způsoby stanovení základu daně podle § 7 ZDP

✅   2 〉0:12:22 – § 2a ZDP – Poplatník v paušálním režimu x § 7a paušální daň 

✅   3 〉0:13:28 – § 2a odst. 1 – Poplatník v paušálním režimu - podmínky vstupu 

✅   4 〉0:22:09 – Paušální režim u daňového nerezidenta

✅   5 〉0:24:35 – Paušální režim u poplatníka vedoucího účetnictví - nutný převodový můstek, jako by vedl daňovou evidenci

✅   6 〉0:27:42 – § 38lc ZDP – Oznámení o vstupu do paušálního režimu 

✅   7 〉0:32:38 – § 38lb ZDP – Registrace do paušálního režimu při zahájení činnosti 

✅   8 〉0:36:20 – Varianty oznámení vstupu do paušálního režimu

✅   9 〉0:40:24 – § 2a odst. 4, § 38le, § 38lf, § 38lg ZDP – Ukončení paušálního režimu – dobrovolné, nedobrovolné – oznámení 

✅   10 〉0:50:05 – § 7a ZDP – Paušální daň 

✅   11 〉0:56:21 – Paušální režim při přerušení činnosti

✅   12 〉1:02:11 – § 23/8 ZDP – Nutné úpravy základu daně dle 

✏️   13 〉1:11:16 – Příklad: Prodej automobilu v období paušálního režimu, který byl zahrnutý v obchodním majetku před přechodem do paušálního režimu

✅   14 〉1:15:59 – § 38lk ZDP – Paušální zálohy 

✅   15 〉1:17:24 – Paušální daň v roce 2022

✅   16 〉1:26:49 – Paušální režim a onemocnění OSVČ

✅   17 〉1:28:15 – Výhody a nevýhody paušální daně

2. část - Daňová ztráta

✅   1 〉0:00:09 – Odpovědi na dotazy

✅   2 〉0:09:08 – § 38n ZDP – Daňová ztráta 

✅   3 〉0:12:01 – § 34/1–3 ZDP – Odečet daňové ztráty

✅   4 〉0:26:02 – § 148 DŘ – Lhůta pro stanovení daně

✅   5 〉0:32:51 – § 38r ZDP – Uplatnění daňové ztráty a konec lhůty pro stanovení daně 

✅   6 〉0:38:54 – Judikatura NSS - Zamezení řetězení daňových ztrát

✅   7 〉0:45:20 – § 38p ZDP – Uplatnění daňové ztráty při doměření daně, vyměření penále

✅   8 〉0:54:17 – § 38na ZDP – Daňová ztráta a podstatná změna ve společnosti 

✅   9 〉1:10:06 – § 34 ZDP – Zpětné uplatnění daňové ztráty – novela č. 299/2020 Sb.

✅   10 〉1:19:51 – § 38p ZDP – Zpětná ztráta při daňové kontrole - opět platí 

✅   11 〉1:26:05 – § 38zh ZDP – Časový pohled při uplatnění ztráty - fikce termínu podání dodatečného přiznání 

✅   12 〉1:28:52 – § 34/1, § 38r/2 ZDP – Vzdání se práva na uplatnění ztráty - výhody a nevýhody 

✅   13 〉1:38:19 – Uplatnění očekávané daňové ztráty – novela č. 299/2020 Sb.

3. část - Odpisování hmotného a nehmotného majetku

✅   1 〉0:00:09 – § 26 ZDP – Právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví

✅   2 〉0:05:21 – § 30c ZDP – Spoluvlastnické podíly

✅   3 〉0:14:18 – Zajišťovací převod práva a výpůjčka

✅   4 〉0:17:59 – Zpřístupnění technických funkcí – zvýšení výkonu/rozšíření použitelnosti = technické zhodnocení

✅   5 〉0:21:17 – § 26/3/c a § 33/1 ZDP – Zvýšení limitu vstupní ceny hmotného majetku a technického zhodnocení 

✅   6 〉0:41:27 – Zrušení kategorie nehmotného majetku

✅   7 〉0:50:33 – § 30a ZDP – Mimořádné odpisy hmotného majetku

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :