Novela ZDPH ve Sbírce zákonů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

AUDIO
Pro stažení MP3 kliknĕte pravým tlačítkem na ikonu a vyberte "Uložit odkaz jako..."

Audio nahrávka:
Audio přehrávač

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

1.8.2016 15:58

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Dne 29. 7. 2016 byl ve Sbírce zákonů č. 95 zveřejněn zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona.
Součástí tohoto zákona je v části třicáté třetí i změna zákona o DPH (ZDPH), která obsahuje 42 bodů se změnami ZDPH. Změny ZDPH mají dělenou účinnost – téměř všechny body novely vstupují v účinnost k 1. 8. 2016, pouze 2 body, které souvisí s přesunem místní příslušnosti osob povinných k dani, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku a registrují se jako plátci v tuzemsku, z FÚ pro hl. město Prahu na FÚ pro Moravskoslezský kraj, vstupují v účinnost k 1. 9. 2016.

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Informace GFŘ a ministerstev

  PLATÍ pro rok 2016

   

  1     Změny týkající se KH

  Patrně nejočekávanějšími z novelizačních změn jsou již avizované změny související s kontrolním hlášením (KH). Novelou se jednak nepatrně prodlužuje lhůta pro reakci plátce na výzvy správce daně stanovená v § 101g ZDPH z 5 dnů na 5 pracovních dnů a dále se do ZDPH vkládají nové § 101j ZDPH a101k ZDPH s nástroji na prominutí pokut za porušení povinností souvisejících s KH

  Podle nového § 101j ZDPH plátci nevzniká povinnost uhradit pokutu dle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH (tj. 1.000 Kč za opožděné podání KH), pokud se jedná o první opomenutí za příslušný kalendářní rok.

  Podle nového § 101k ZDPH může plátce za stanovených podmínek požádat o prominutí pokut uložených dle § 101h odst. 1 písm b)d) ZDPH (tj. pokut 10.000, 30.000, 50.000 Kč). Žádost o prominutí pokuty lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru. Podání žádosti má odkladný účinek. Pro tyto pokuty uložené před vstupem novely v účinnost se stanoví pro podání žádosti o prominutí zvláštní lhůta v přechodných ustanoveních (čl. XXXIV odst. 6) – žádost lze podat do 3 měsíců od vstupu novely v účinnost.

   

  2    Změna § 44 ZDPH – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

  Novelou byl dále upraven hojně kritizovaný § 44 odst. 1 ZDPH, který vymezuje stáří pohledávek, u nichž může plátce za stanovených podmínek provést opravu výše daně, pokud se dlužník dostal do konkurzního řízení. Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu novely, účelem změny je, aby věřitelé mohli opravovat pohledávky starší více než 6 měsíců. 

   

  3     Změny v ustanoveních o dovozu a vývozu zboží

  Další změny ZDPH se týkají problematiky dovozu a vývozu – jedná se zčásti o zpřesnění termínů a formulací v návaznosti na změny celního zákona a zčásti o odstranění některých již zastaralých ustanovení, která neodpovídají postupům v současné praxi.

  Ze změn souvisejících s problematikou dovozu a vývozu je nutno zmínit především vypuštění ustanovení, která se týkala svobodných (celních) skladů, neboť tyto sklady již nový Celní kodex EU neupravuje. V návaznosti na to se MFČR rozhodlo zcela zrušit v ZDPH i dosavadní výsadní postavení svobodných (celních) skladů a svobodných (celních) pásem (§ 20 odst. 2 ZDPH, § 23 odst. 2 ZDPH, § 38 odst. 3 ZDPH, § 66 odst. 3 ZDPH, § 68 odst. 15 ZDPH). Svobodná pásma tedy již nebudou územím, kde by dodání zboží a poskytnutí služeb na umístěném zboží nepodléhaly DPH a které by poskytovalo výhodu při mezinárodním obchodě, jako tomu bylo dosud.

  Dále byl změněn koncept daňového dokladu při vývozu zboží (§ 33a ZDPH), neboť dosavadní ustanovení § 33a ZDPH bylo zastaralé. Podle nového § 33a ZDPH je daňovým dokladem při vývozu zboží „běžný“ daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a) ZDPH.

  Tzv. „rozhodnutí celního úřadu“ slouží již pouze k prokazování výstupu zboží z území EU podle nového § 66 odst. 3 ZDPH.

   

  4   Nové pravidlo pro povinnost přiznat daň při dodání zboží osobou neusazenou v tuzemsku plátci

  Novelou je do ZDPH vloženo nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. d),  podle něhož má povinnost přiznat daň plátce, kterému v tuzemsku dodá zboží osoba neusazená v tuzemsku, která není registrována jako plátce.

   

  Uvedený zákon je možné nalézt na této adrese:

  Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

  Převodový můstek Rekodifikace

  Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :
   

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace