Novinky od 1.1.2014 - I. Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Novinky 2014 - ZDP, ZoR (PDF, 161.4 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

10.2.2014 08:36

Ing. Ivana Pilařová
První část Novinek od 1.1.2014 od Ing. Ivany Pilařové je věnován změnám v zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách v souvislosti s přijatým zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.

PLATÍ pro rok 2014

Daň z příjmů od 1. 1. 2014

Zákonné opatření č. 344/2013 Sb., vydané dne 5. 11. 2013 ve Sbírce zákonů

Účinnost: od 1. 1. 2014


Pojmoslovná ustanovení

Zákonné opatření č. 344/2013 Sb. mění v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva terminologii všech daňových zákonů. Změny v používané terminologii jsou dvojího druhu:

a) daňové zákony přebírají terminologii soukromého práva (zejména NOZ a ZOK). Výsledkem jsou pak opakované substituce pojmů „společnost“ a nově „obchodní korporace“, „nemovitost“ a nově „nemovitá věc“, „podnik“ a nově „obchodní závod“, „dividenda“ a nově „podíl na zisku“ apod. Rekodifikace práva zavádí i některé nové pojmy a definuje jejich obsah. Příkladem můžeme uvést pojmy pacht, zápůjčka, výprosa, závdavek, rozhrada, přídatné spoluvlastnictví, právo stavby apod.

 

b) jednotlivé daňové zákony si vytvářejí vlastní definice pojmů, které platí jen pro účely daného zákona. Tuto terminologii platnou jen v rozsahu daného zákona obsahuje samotný daňový zákon – zákon o daních z příjmů pak v nových ustanoveních § 21b až 21e ZDP. Připomeňme si ty nejdůležitější pojmy používané jako legislativní zkratky v celém zákonu. 

 

Obchodní majetek právnických osob (§ 20c) – jedná se o veškerý majetek, který patří  právnické osobě s právní osobností, nebo o veškerý majetek, který patří k poplatníkovi bez právní osobnosti a není tedy právnickou osobou. Tato definice je podstatná pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, které nejsou právnickou osobou (například svěřenský fond).

„Rekodifikační“ nová pojmoslovná ustanovení § 21b – 21e ZDP

Jedná se o společná ustanovení pro fyzické i právnické osoby:

a)   O věcech

 • odlišně od NOZ, vymezuje ZDP věci, mezi které pro účely ZDP patří také živé zvíře, část lidského těla a ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje.
 • obchodní závod se použije i pro část obchodního závodu,
 • pojem cenné papíry se použije i pro zaknihované cenné papíry,
 • ustanovení o jednotce a nemovité věci se použijí i na jednotku včetně společných části domu a včetně případného pozemku (důvodem vzniku legislativní zkratky je existence dvojích jednotek – podle NOZ a podle zákona o vlastnictví bytů),
 • pojem záloha se použije i na závdavek.

b) O majetkových právech

 • pojem nájem se použije i pro pacht,
 • vzájemné obdarování dárce a příjemce se pro účely ZDP posoudí jako koupě nebo směna a to i při rozdílných hodnotách.

c) O finančním leasingu

 • § 21d uvádí definici finančního leasingu a to bez věcné změny ve vztahu k minulosti. Pojem nájem s následnou koupí najaté věci tedy zaniká a je nahrazen pojmem finanční leasing.  

d) O osobách

 • bankou se rozumí i zahraniční banka,
 • manželem a manželkou se rozumí i partner podle zákona o registrovaném partnerství,
 • společně hospodařící domácnost je společenstvím osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

 

Mezi další pojmy, které budeme dále užívat, patří:

Původní znění

Nový ekvivalent používaný v daních

podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost

Samostatná činnost

pronájem

nájem

půjčka

zápůjčka

závazek

dluh

obchodní společnost

korporace

společník společnosti

člen korporace

sdružení bez právní subjektivity

společnost

účastník sdružení

společník společnosti

občanské sdružení

spolek (v tuto formu bude občanské sdružení nejčastěji transformováno)

úvěry a půjčky

úvěrové finanční nástroje

daň z nemovitostí

daň z nemovitých věci

místo podnikání

sídlo podnikatele

ten, který daňově odpisuje majetek

odpisovatel

lhůta

lhůta (nutně v tomto čase něco vykonat, ale odlišit od doby). V zákonu se většinou objevuje pojem doba

dědění nebo darování

v dani z příjmů je označováno jako bezúplatné nabytí

právní subjektivita

právní osobnost

 

Inkorporace bezúplatných příjmů do daně z příjmů

V souvislosti s rekodifikací práva a s tím spojenými změnami se předmětem daně z příjmů fyzických i právnických osob stávají také bezúplatné příjmy – tedy příjmy získané dědictvím, darováním a příjmy bez odpovídajícího protiplnění (majetkový prospěch). Jedná se o zásadní změnu, na kterou si bude třeba zvyknout a připustit si, že ...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :