Novinky v dani z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2021

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Novinky v dani z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2021 (PDF, 933.2 kB)

Autor Ing. Jana Procházková 

Sdílí Codexis 6.1.2021 23:31

Ing. Jana Procházková
Paní Jana Procházková pro Vás připravila článek shrnující změny v legislativě dopadající na daň z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2021.

Jana

PLATNÉ od 01.01.2021

Obsahem tohoto příspěvku jsou novinky, resp. legislativní změny, které s účinností od 1. 1. 2021 ovlivní zdanění nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“).

Právní rámec daně z nemovitých věcí se s účinností od 1. 1. 2021 rozšířil o vyhlášku č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí:

Vyhláška stanoví podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, formát elektronického formulářového podání a vzor formulářového podání. Podle § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, (dále jen „DŘ“) lze daňové přiznání podat pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, dále na tiskovém výstupu, jehož obsah (údaje, náležitosti a jejich uspořádání) odpovídá vydanému tiskopisu, popř. vzoru uvedenému ve vyhlášce, anebo ho lze učinit elektronicky s využitím dálkového přístupu v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (dále jen „EPO“). Obsahem vyhlášky jsou mimo jiné vzory tiskopisů přiznání k dani z nemovitých věcí, listů a příloh k dani z pozemků a k dani ze staveb a jednotek a pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2021. Vyhláška tak zaručuje poplatníkům právní jistotu ohledně realizace podání na dani z nemovitých věcí.

Souhrn aktuálních legislativních změn s dopadem do daně z nemovitých věcí:

  1. Novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 548/2020 Sb. (účinnost od 1. 1. 2021)
  2. Novela ustanovení § 4 odst. 1 písm. j), § 13 odst. 3 a § 15a ZDNV – změna ZDNV zákonem č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (účinnost od 1. 1. 2021)
  3. Novela procesních ustanovení  s dopadem do daně z nemovitých věcí (účinnost od 1. 1. 2021)
  4. Novela § 5 odst. 1 a § 13 odst. 2, § 12 a § 12e odst. 1 a odst. 2 ZDNV – změna ZDNV zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (účinnost 1. 1. 2021)

1. Novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 548/2020 Sb. (účinnost od 1. 1. 2021)

Tradiční legislativní změnou je novela vyhlášky Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Vyhláškou č. 548/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů se mění průměrná cena půdy u 115 katastrálních území v České republice, dále byl změněn název katastrálního území Březno u Loun na Březno u Postoloprt, a jedno katastrální území bylo zrušeno, konkr. Chaloupky u Otaslavic, viz internetové stránky Ministerstva vnitra https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=548/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy .

Pokud jsou poplatníci daně z pozemků dotčeni pouze změnou průměrné ceny půdy, resp. ceny pozemku, není jejich zákonnou povinností podat daňové přiznání, neboť správce daně tuto změnu zohlední ve vyměření daně bez součinnosti s poplatníkem tak, že daň stanoví ve výši poslední známé daně upravené o tyto změny (viz ust. § 13a odst. 2 ZDNV).

2. Novela ustanovení § 4 odst. 1 písm. j), § 13 odst. 3 a § 15a ZDNV – změna ZDNV zákonem č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (účinnost od 1. 1. 2021)

Legislativní změnou s dopadem do daňové povinnosti je novelizace osvobození podle § 4 odst. 1 písm. j) ZDNV. Jde o legislativně technickou úpravu ZDNV v souvislosti s novým vymezením zón v národních parcích. Podle § 4 odst. 1 písm. j) ZDNV se s účinností od 1. 1. 2021 osvobozují pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích pozemky zařazené do zóny přírodní a v chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny. Změnou v zákoně o ochraně přírody a krajiny došlo ke změně terminologie označování jednotlivých zón národních parků a bylo nastaveno nové pojetí zonace národních parků. Namísto dosavadní I., II. a III. zóny nově nastavená zonace člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody podle cílů ochrany a stavu ekosystémů, a to na zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny. Ministerstvo životního prostředí stanovuje vymezení zón vyhláškou.

...


ZAJÍMÁ VÁS DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program DAŇOVÝ SPECIALISTA online, VII. ročník

Ing. Jana Procházková zde pro Vás celý jeden den věnovaný dani z nemovitých věcí.

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

Webinář: Novinky v oblasti daně z nemovitých věcí – čtvrtek 17.12.2020 – 19:00

Host: Jana Procházková

  A KDO CHCE VÍCE KE STUDIU, MŮŽETE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE –MŮŽETE VIDĚT, ŽE „GOLĎÁCI“ MAJÍ 30 % SLEVU

Daň z nemovitých věcí – novinky k 1. 1. 2021 – 18. 12. 2020

Ing. Jana Procházková

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Vydáváme Komentář k dani z nemovitých věcí s příklady 2021 – expedujeme 8. 1. 2021!

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLDAnebo se do toho vrhněte naplno a pojďte přímo do balíčku GOLDPro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka daňové a účetní kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace