Novinky v daních a účetnictví roku 2022, výhled na rok 2023 se záznamem

Autoři: Ing. Ivana Pilařová 

Datum: 20.10.2022, 08:00 - 13:00 hod.

Cena: 2390 Kč 1195 Kč bez DPH


ZÁZNAMY ZE SEMINÁŘŮ IVANY PILAŘOVÉ EXKLUZIVNĚ POUZE NA ÚČETNÍM PORTÁLU!


6 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).
Se záznamem tzv. "navěky".


1. část - Zákon o daních z příjmů daňové a účetní novinky

✅  1 〉0:08:09 – Zákon č. 142/2022 Sb. – používání nízkoemisních vozidel zaměstnancem a změny v odpisech

✅  2 〉0:15:36 – Zákon č. 128/2022 – novelizace ZDP ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině, bezúplatné nepeněžní plnění, rozšíření účelu, okruh dárců, horní limit odpočtu darů, 5 podmínek daňově účinného nákladu

✅  3 〉0:25:03 – Zákon č. 128/2022 – příjemce bezúplatného plnění (§ 2 odst. 1 písm. b) ZUK), dary od zaměstnavatele, zvýhod. ubytování, vyhláška č. 517/2021 Sb. – náklady exekuce, příspěvek pro solid. domácnost

✅  4 〉0:34:33 – Informace GFŘ v souvislosti s poskytnutím jednorázového příspěvku na dítě ve výši 5 000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb. 

✅  5 〉0:36:27 – Novelizace vyhlášky o cestovních náhradách č. 116/2022 Sb. + vyhláška č. 237/2022 Sb., stravné, stravenkový paušál

✅  6 〉0:39:57 – Novelizace pokynu GFŘ D-22, paušální daň , pásma paušálního režimu, přechody mezi paušální daní a jiným daňovým režimem – úpravy ZD

✅  7 〉0:59:29 – Změny v daňových odpisech, mimořádné daňové odpisy  - nemovitá kulturní památka, zavedení fikce na splnění podmínek pro podporu odborného vzdělávání

✅  8 〉1:05:37 – Změny v sociálním pojištění s účinností od 1. 2. 2023

✅  9 〉1:07:57 – Zajímavé závěry KOOV z daně z příjmů (stravování zaměstnanců, otázky související s pomocí Ukrajině)

✅  10 〉1:19:14 – Materiály GFŘ na téma kryptoměny

2. část - Judikáty k dani z příjmů, správa daní

✅  1 〉0:00:09 – Odpovědi na otázky posluchačů (zvýšení limitu DPH)

✅  2 〉0:16:35 – Kryptoměny – pokračování z pohledu DPFO a DPPO

✅  3 〉0:19:00 – Judikát – daňová neúčinnost nepřímých nákladů mateřské společnosti spoj. s držbou podílu na dceřiné společnosti + aspekty záloh na podíl na zisku z právního pohledu

✅  4 〉0:27:52 – Judikát k odpisům – KS 31 Af 37/2019-67 a interní Pokyn GFŘ – následné uplatnění přerušených daňových odpisů

✅  5 〉0:30:30 – Rozsudek KS 30 Af 33/2020-62 – zvýšený odpis v prvním roce u příjemce investiční pobídky

✅  6 〉0:31:40 – Rozsudek KS 29 Af 89/2018-68 – nepeněžní příjem zaměst. ve vztahu ke splnění podmínky aplikace osvobození příjmu od daně, rozsudek KS v Brně 29 Af 83/2018-102 – poskytnutí motiv. odměny zaměstnanci jiného subjektu 

✅  7 〉0:34:30 – Rozsudek KS v Brně 29 Af 83/2018-102 – poskytnuté motivační odměny zaměstnanci jiného subjektu

✅  8 〉0:39:03 – Rozsudek NSS 3 Afs 184/2020 – co se (ne)započítává do příjmu druhého z manželů pro účely uplatnění slevy na dani, rozsudek KS 31Af 16/2020-47 – oznamovací povinnost osvobozených příjmů podle § 38v ZDP

✅  9 〉0:42:23 – Silniční daň v roce 2022 a 2023, zákon č. 142/2022 Sb.

✅  10 〉0:51:50 – Správa daní, dopady zákona č. 261/2021 Sb. o změnách v doručování prostřednictvím datových schránek, Pokyn GFŘ D-56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, judikáty (okamžik doručení fikcí, o prominití úroků z prodlení, důkazy pro DŘ )

✅  11 〉1:12:53 – DPH - procesní prominutí - očkovací a testovací látky, z důvodu mimořádné události, daňové úlevy - Ukrajina  

3. část - Závěry KOOV k DPH, judikáty v účetnictví

✅  1 〉0:00:09 – Odpovědi na otázky posluchačů

✅  2 〉0:18:34 – Závěry KOOV k DPH - finanční leasing, zpětný finanční leasing

✅  3 〉0:28:38 – Rozsudek NSS 2 Afs 274/2020-20 – advokátní úschova a povinnost přiznat daň

✅  4 〉0:31:24 – Vládní návrh novely ZDPH od 1. 1. 2023, zvýšení limitu, změny týkající se kontrolního hlášení (změna reakční doby, výše pokut)

✅  5 〉0:51:30 – Odpovědi na otázky posluchačů

✅  6 〉0:56:55 – Judikáty v účetnictví – KS Ústí nad Labem 15 Af 84/2017-58 –kKursové rozdíly z cizoměnové zálohy

✅  7 〉1:04:09 – Odpovědi na otázky posluchačů

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Iveta Hlávková20.10.2022 13:09

  Dobrý den, prosím o radu. Valná hromada společnosti s.r.o. s jediným společníkem má schváleno k 30.6.2022 vyplacení podílů na zisku za rok 2021. Do kdy je nutné tyto podíly vyplatit? Děkuji Iveta

  • Ivana Pilařová27.10.2022 10:51

   Splatnost podílu na zisku je do 3 měsíců od rozhodnutí společníka v působnosti valné hromady, pokud sám společník nerozhodne o jiném termínu výplaty. Pokud by do konce daného roku nebyly podíly na zisku vyplaceny z důvodu nesplnění proiinsolvečního pravidla (§ 40 odst. 3 a 4 ZOK), pak právo na podíl na zisku společníkovi zaniká. Z tohoto důvodu je velmi vhodné mít podíly na zisku vyplaceny vždy do konce roku.

   Zdraví Ivana Pilařová

 • Eli20.10.2022 13:04

  Děkuji za úžasný seminář, opět na profi úrovni, těším se na další. Všem přeji hezký den

 • _ Klingerová20.10.2022 12:50

  Dotaz k DPH a kurzu v daňové evidenci.
  FO vede daňovou evidenci a fakturuje v eurech, na faktuře uvede i částku v Kč. DPH v souhrnném hlášení uvedu tedy v částce uvedené na faktuře v Kč. Na účet přijde úplně jiná částka v Kč. - tuto částku zdaňuji pro daň z příjmů. Je postup správný? Děkuji.

  • Ivana Pilařová31.10.2022 12:23

   Pro účely DPH je nutné vyjít z toho, v jaké měně je cena sjednána. Předpokládám, že v EUR, pak pro přepočet pro DPH je nutné využít kurs, které se v DE využívá pro daný den uskutečnění zdanitelného plnění (třeba roční, nebo měsíční, jaký si zvolí). Česká měna, která se přepočtem získá, se uvede do DP a KH na DPH. Pro účely daně z příjmů jsou rozhodující skutečné koruny, které přijdou na účet.

   Zdraví Ivana Pilařová

 • Alena20.10.2022 12:44

  Děkujeme, jako vždy skvělá prezentace, přeji brzké uzdravení a držím palce příští týden

 • petra20.10.2022 12:43

  Musí fyzické osoby, kterým bude zřízena DS přes ní podávát v roce 2023 daňové přiznání?

 • Kateřina Bártková20.10.2022 12:43

  Dobrý den,
  mám doplňující otázku k problematice kurzových rozdílů k zálohám. V případě, který jste komentovala a který, myslím, řeší i interpretace NÚR se jedná o zálohy na dlouhodobý majetek. Platí totéž i pro zásoby? Konkrétně: platím zálohu před zadání do výroby, druhou část dodávky musím zaplatit před dodáním. Když mi dojde konečná faktura za zboží, je už ze 100% zaplacena. Pokud zadávám příjemku na sklad, jakým kurzem ji budu účtovat?
  Děkuji.
  Katka

 • Dana Škráčková20.10.2022 12:34

  Dobrý den, mám dotaz kolem datových stránek. Doteď mám datovku jako daňový poradce a přes tuto podávám i svoje DPH a přiznání. Jestli jsem dobře pochopila tak od 1.1.2023 budu mít na své podnikání jinou datovou schránku ?? Děkuji

 • Dana Birčáková20.10.2022 12:25

  Omlouvám se a píšu dotaz znovu: Rodiče darují byt v osobním vlastnictví dvěma dětem, s tím že ve smlouvě zřídí doživotní bezplatné užívání bytu rodiči. Je toto bezúplatné užívání bytu osvobozeno od daně z příjmu? Děkuji

 • Dana Birčáková20.10.2022 11:40

  Rodiče darují byt v osobním vlastnictví svým dvěma dětem, s tím že se ve smlouvě zřídí doživotní bezplatné užívání bytu rodiči.

 • Dana Birčáková20.10.2022 11:36

  jsou to rodiče a děti

 • _ Klingerová20.10.2022 11:25

  Dobrý den, prosím jak byste viděla daňovou účinnost u nákupů čaje a kávy (případně kávovaru) pro klienty v právní kanceláři? (Podle známé poučky, že lidem v krizi je třeba podat teplý nápoj. Což v klienti právní kanceláře jistě často jsou) Lze uplatnit odpočet DPH? A co pro potřeby zaměstnanců? - Lze pro ně nakupovat toto drobné občerstvení, dávat ho do výdajů a uplatňovat odpočet DPH? Děkuji.

 • Jana T.20.10.2022 11:12

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat v souvislosti s doručováním do datové schránky. Je prosím nějaké nařízení o tom, že by subjekty měly přednostně využívat doručování skrze datovou schránku? Jde mi konkrétně o to, že jsme pochybili ve věci povinného ručení za firmu a Kancelář pojistitelů se pokoušela doručit první výzvu na adresu sídla, která byla již v té době v Obchodním rejstříku změněna. Následně předali pohledávku nějaké společnosti, která nás již kontaktovala včetně vyměření penále z prodlení, jelikož se k nám první dopis o vzniklé pohledávce nedostal.
  Nyní je to již vyřešené, ale spíše mne to jenom zajímá.

  Potom mne ještě napadá otázka ohledně využívání soukromého vozidla k pracovní cestě. Dostala se ke mě neověřená informace, že by údajně toto vozidlo mělo být havarijně pojištěné, což jsem nikdy na žádném školení nepostřehla. Tak spíše jenom ověření, co je na tom pravdy.
  Předem mnohokrát děkuji

 • Martina20.10.2022 10:55

  Dobrý den, s.r.o. nakoupilo zdravotnický materiál (na vstupu nebylo uplatněno DPH). Následně byl odvezen na Ukrajinu a předání bylo potvrzeno Ukrajinskou neziskovkou na DL s přesnou specifikací materiálu. Je potřeba mít také uzavřenou darovací smlouvu? Děkuji

 • Dana Birčáková20.10.2022 10:20

  Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu: daní se služebnost k bytu, tedy bezplatné doživotní užívání nemovitosti? Děkuji

 • Lenka20.10.2022 10:10

  Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnavatel uvažuje nad poskytováním benefitu zaměstnancům v podobě výplaty záloh zaměstnancům prostřednictvím jiné společnosti, která bude tyto výběry evidovat. Zaměstnanci by tak měli možnost vybírat si peníze dle svého uvážení do limitu, který by byl vždy stanoven výpočtem průběžné mzdy dle odpracovaných dnů k danému dni v měsíci a bylo by zde také omezení ve výši nezabavitelné částky u zaměstnanců, kteří mají exekuce. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit mzdu na svůj náklad v době výplatního termínu. Pokud by zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům benefit v podobě výplaty záloh, bude s tím spojena i další administrativa. Byly by tyto případné náklady daňově uznatelné? Je možné stanovit nějaký paušál, který by představoval pro zaměstnance poplatek za „výběr“ a tento poplatek by šel k tíži zaměstnance? A jakým způsobem případně stanovit částku tohoto poplatku? Děkuji

  • Lenka20.10.2022 11:38

   vybrané částky by se následně zohlednily ve mzdě jako vyplacená záloha

 • Mirka20.10.2022 10:01

  Dobrý den, FO pořídila v roce 2022 družstevní podíl za 3 000 tis. Kč, ve stejném roce podíl prodá za 5 000 tis. Kč. Část prostředků - 1 000 tis. Kč použije na doplacení hypotéky bytu, ve kterém žije. Co bude osvobozeno a co se bude danit? Děkuji.

 • petra20.10.2022 08:47

  Dobrý den, prosím o radu. OSVČ se stala plátcem DPH 1.9.2022 - překročila obrat 1 mil. Kč. Lze podle přechodného ustanovení do 5 dnů od nabytí účinnosti zákona (novela ZDPH) zrušit jeho registraci, když obrat nepřevyšuje 2 mil Kč? Nebo je i zde povinnost setrvání 1 roku plátcovství? Děkuji.

 • Jana20.10.2022 07:03


  Zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele(s.r.o.) o poskytnutí bezúročné zápůjčky. Dle par.6/9 ZDP by byla částka do 300 000 Kč osvobozena, částku nad 300 000 Kč zahrne zaměstnanci do základu daně v prosinci.
  Problém je v tom, že společnost vznikla před dvěma lety a zaměstnavatel nemá na účtu 428-Nerozdělené zisky minulých let částku jistiny, kterou by chtěl zaměstnanci půjčit. Ve vlastním kapitálu má pouze ZK a zisk minulého roku v nižší částce. V průběhu letošního roku vykazuje zisk a je předpoklad, že k 31. 12. 2022 skončí výsledek hospodaření s vysokým ziskem. Může zaměstnavatel půjčku zaměstnanci poskytnout?
  Děkuji. Jana

 • Jana19.10.2022 18:19

  Dobrý den, prosím o radu.
  Společnost s.r.o. uzavřela úvěrovou smlouvu s nebankovní institucí, která poskytla úvěr jak společnosti, tak jednateli (osobní úvěr). Naše společnost platí nebankovní instituci měsíčně úroky ve výši 15,9% z celkové výše jistiny. Poměrnou část úroků, kterou by měl platit jednatel, předepisuje jako pohledávku za jednatelem. V případě, že jednatel nesplatí úroky své společnosti ihned, např. máme i půl roku vůči němu tuto pohledávku(úroky za něj placené), je to vlastně poskytnutá zápůjčka, která by měla být úročena, neboť tím získal majetkový prospěch. Chci požádat o radu, zda s ohledem na znění par.23/7 ZDP lze úročit tuto pohledávku za jednatelem (nezaplacené úroky) úrokovou sazbou nižší než sazbou, kterou se úročí jistina v úvěrové smlouvě. Nebo prosím o radu, jak se k těmto nespláceným úrokům chovat.
  Děkuji.


 • dáša neum.18.10.2022 16:38

  Dobrý den, nejprve moc zdravím z Chocně a prosím o informaci - mimořádné odpisy už jsou nebo nejsou schválené pro rok 2022 ? Už se v tom ztrácím - mám pocit, že to asi neprošlo celým legislativním procesem, ale mohu se mýlit. Pak v náplni semináře vidím datové schránky - podle všeho povinné pro živnostníky nebudou https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/datova-schranka-povinnost-fyzicka-osoba-zruseni-rakusan.A221015_185532_domaci_lisv

  • Ivana Pilařová20.10.2022 08:38

   Povinné by ale datové schránky měly být pro živnostníky, ministerstvo vnitra detaily představí na tiskové konferenci ve čtvrtek.
   Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/datova-schranka-povinnost-fyzicka-osoba-zruseni-rakusan.A221015_185532_domaci_lisv

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :