Nový pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Nový pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příj (PDF, 171.1 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

31.1.2023 20:59

Ing. Ivana Pilařová
Nový pokyn D-59, který nahrazuje od započatého zdaňovacího období 2023 starý pokyn D-22, se stává novou „BIBLÍ“ pro všechny daňaře, kterou je třeba jej znát.
Samozřejmě se nejedná o právní předpis, přesto všechny pokyny řady „D“ jsou uznávané v daňové praxi.
V případě tohoto pokynu je zde řada cenných nepsaných pravidel a zásad, které se dají ze zákona problematicky vyčíst. Dále je zde mnoho vysvětlujících pravidel k samotnému textu zákona.
Jak píše v závěru kolegyně Ivana – budeme mít rozhodně co dělat, než si nové znění osvojíme a bude třeba mít pokyn v ruce každý den.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®

1. Úvod 

Překvapivě zcela na konci roku, 29. 12. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 19/2022 vyšel velmi rozsáhlý Pokyn GFŘ D–59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů (dále jen „pokyn D-59“ či „pokyn“). Jedná se o „nástupce“ dřívějšího Pokynu GFŘ D-22, který od roku 2015 plnil v praxi roli jakési neoficiální „prováděcí vyhlášky“ k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále též „ZDP“ či „zákon o daních z příjmů“). Reálně se o vyhlášku samozřejmě nejedná, jde o ucelený výklad určitých částí zákona o daních z příjmů pohledem finanční správy. Pro poplatníky pokyn není nikterak závazný, záleží pouze na nich, zda budou zákon o daních z příjmů touto optikou aplikovat, či nikoliv. Předesílám, že akceptování informací daných pokynem je nejen velmi pohodlné, ale také „bezpečné“, neboť se jedná o názor toho, kdo nás a naše klienty bude v budoucnosti kontrolovat, navíc se v některých případech jedná o závěry, které v podobě různých informací GFŘ již byly publikovány, nebo se jedná o zobecněné závěry a postupy převzaté z judikatury správních soudů.

S mírnou dávkou nadsázky je to jako vidět při pokeru soupeři do karet. Svá rozhodování jeho kartám podřídit nemusíte, ale kdo by odolal, že. Pro zájemce je podstatné, že podle pokynu je možné postupovat za zdaňovací období, které započalo v roce 2023.   

Již z výše uvedeného je zřejmé, že pokyn obsahuje řadu „aktualizací“, kterými se text pokynu D-59 dostává do souladu s aktuálním zněním zákona. Obsahuje však také řadu novinek, které jsou v pokynu uvedeny poprvé a mohou měnit náš pohled na aplikaci zákona do praxe.

2. Aktualizovaná témata

Pokyny GFŘ se rozhodně s každou změnou zákona o daních z příjmů neaktualizují, nebo jen ve velmi výjimečných případech. Tak se stává, že text zákona a pokynu se dostává do rozporu. Platí pochopitelně text zákona, nicméně daný stav je pro čtenáře matoucí. Nový pokyn tyto rozpory samozřejmě odstraňuje, navíc v řadě situací přináší různá vítaná „ujištění“. V mnoha případech je totiž podstatné některé běžné postupy v pokynu popsat, a tím stvrdit jejich platnost. Následkem toho se z nich stane „posvěcená“ správní praxe. A právě těmito aktualizujícími a ujišťujícími částmi pokynu se nyní budeme zabývat. Ještě než začnete číst, tak jedna podstatná informace. V pokynu nenajdeme nic, co se týká paušálního režimu a paušální daně. Důvod je zřejmý, pokud by se tato témata s nově zavedenou třípásmovou paušální daní měla v pokynu komentovat, zásadně by to zdrželo jeho vydání.

Pusťme se tedy do jednotlivých tematických celků. 

1. Pravidla pro určení daňového domicilu fyzické osoby

Zákon obsahuje dvě kritéria pro určení daňového rezidentství, kdy naplnění jen jednoho z nich stačí ke vzniku rezidenství, přičemž žádné nemá přednost. Prvním z nich je bydliště, kdy v případě jeho změny může dojít ke změně rezidentství v průběhu roku. Druhým kritériem je obvyklé zdržování se, kdy při naplnění tohoto kritéria se rezidentství určuje pro celý rok bez ohledu na bydliště dané osoby. V případě států, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, se rezidenství určí podle této smlouvy.

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :