Všeobecné obchodní podmínky

 

provozování Účetního Portálu, jehož součástí je mzdový portál

platné a účinné od 11.01.2019

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem (viz definice v ustanovení 2.3) a Uživateli online a offline aplikací Účetního Portálu.

 

1.2 Konkrétně se jedná o tyto online aplikace Účetního Portálu:

I. internetové vzdělávání ucetni-portal.cz, kdy se jedná o úpravu používání těchto součástí internetového vzdělávání:

 1. Členství na Účetním Portále – nová registrace (placená) představují jednotlivé balíčky:

  - STUDENT (nejnižší)

  - SILVER

  - GOLD

  - DIAMOND

  - ALL IN (nejvyšší)

 2.    Bezplatná registrace
 3.    Dotazy
 4.    Diskuze
 5.    Videosemináře
 6.    Webináře
 7.    E-booky (online knihy)
 8.    E-materiály
 9.    Konzultace např. Skype, telefon
 10.    Reklama

II. online vzdělávací programy provozované na danovy-specialista.eu, www.specialista-         verejnasprava.cz, www.mzdovy-specialista.cz

 

Dále se jedná o tyto offline služby a prodeje knih Účetního Portálu:

I. Semináře

II. Vzdělávací programy

 1. Daňový specialista
 2. Mzdové účetnictví
 3. Specialista pro veřejnou správu 

III. Prodeje knih

Všechny tyto online i offline aplikace vznikají na základě Elektronických smluv o poskytování Služeb a Zboží uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní Webových stránek Poskytovatele.

 

1.3 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem na základě objednávky Uživatele ve Webovém rozhraní.

 

1.4 S výjimkou ustanovení čl. 9 tyto Podmínky neobsahují žádné ujednání o smluvní pokutě k tíži Uživatele. Uživatel ovšem ze zákona odpovídá za újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou Poskytovateli v důsledku porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito Podmínkami.

 

 1. VÝKLAD POJMŮ

 

2.1 Tyto pojmy zde vyložené, jsou používané v těchto Podmínkách, v popisech jednotlivých aplikací a také v našich reklamních a jiných materiálech.

 

Pojmy:

2.2 Uživatel Účetního Portálu je každý, kdo si Elektronickou smlouvou zakoupí online a offline Placené služby nebo Zboží. Dále je Uživatelem Účetního Portálu každý, kdo se bezplatnou registrací přihlásí k užívání Bezplatné služby. Uživatelem se tedy rozumí každý, kdo užívá Služby, zakoupí Zboží nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní a vstupuje tímto do právních vztahů s Poskytovatelem.

 

2.3 Poskytovatelem nebo námi se rozumí společnost Účetní Portál a.s., se sídlem V Drahách 39, PSČ 783 14 Bohuňovice IČ: 053 14 674, DIČ: CZ05314674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10850.

 

Kontaktovat nás můžete (rádi komunikujeme online):

(a) pro online komunikaci, vyřizování problémů, nejasností: podpora@ucetni-portal.cz

(b) telefonicky – infolinka, vyřizování akutních problémů: + 420 730 585 423 v době od 8 do 12 hodin v pracovní dny

(c)  pro poštovní korespondenci: V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice

 

2.4 Členové Portálové rodiny jsou všichni, kdo si zakoupili roční členství na Účetním Portále a jejich členství je aktivní (aktivní roční platící uživatelé).

 

2.5 Newsletter v plné verzi

Newsletter je elektronicky rozesílaný informátor o aktivitách – článcích, materiálech, přehledech atd. (dále aktivity Účetního Portálu) na www.ucetni-portal.cz pro Členy Portálové rodiny, a pro uživatele, kteří si objednali Měsíc placené registrace na Účetním Portále. Všechny prokliky na informace zde uvedené jsou plně k dispozici Členům portálové rodiny.

 

2.6 Newsletter ve zkrácené verzi

Newsletter je elektronicky rozesílaný informátor o aktivitách Účetního Portálu na www.ucetni-portal.cz, pro všechny, kteří se Bezplatně registrovali na Účetním Portále. Aktivní je vždy minimálně jeden proklik u článku (článek zdarma), veškerý další obsah je obvykle bez prokliku.

 

2.7 Měsíčník

Měsíčník je v pdf rozesílaný informátor určený k tisku, obsahuje všechny články a navazuje na Newsletter v plné verzi. Dostávají jej Členové Portálové rodiny a všichni, kteří si objednali Měsíc placené registrace. Bezplatně registrovaní získávají ukázku. Garantujeme 10 čísel ročně v oblasti Účetnictví, 10 čísel ročně z oblasti Mezd, 5 čísel ročně z oblasti Veřejného sektoru - obcí.

 

ONLINE A OFFLINE SLUŽBY 

 

2.8 Online službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k jedné nebo více aplikacím Členství na Účetním Portále, vstup na Daňového specialistu online, vstup na Mzdové účetnictví online, vstup na Specialistu pro veřejnou správu online, vstup na Webinář, vstup na Videoseminář a další.

 

Významné online služby:

 

2.9 Bezplatná registrace na Účetním Portále je Bezplatná Služba, která zahrnuje minimálně:

 • aktuality
 • přehled zpracovaných článků z oblasti mezd
 • přehled zpracovaných článků z oblasti účetnictví podnikatelů
 • přehled zpracovaných článků z oblasti veřejného sektoru
 • zasílání vzdělávacích Newsletterů, které obsahují vždy ukázku Měsíčníků
 • vybraná videa – například ke koordinačním výborům
 • možnost účastnit se diskuze
 • interpretace NÚR
 • koordinační výbory
 • informace GFŘ a ministerstev
 • Finanční zpravodaje
 • tiskopisy

Bezplatnou registraci je možné získat vyplněním údajů:

jméno, příjmení, e-mail, telefon 

 

2.10 Členství na Účetním Portále – nová registrace roční předplatné, Placená Služba (dále také Členové portálové rodiny).

Co je a není zahrnováno do jednotlivých balíčků je obsaženo v xls tabulkce, která je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

 Garance naplňování obsahu Účetního Portálu

 • minimálně v celoročním průměru
  • 1 článek týdně z oblasti mezd
  • 1 článek týdně z oblasti účetnictví podnikatelů
  • 1 článek za měsíc z oblasti veřejného sektoru
 • příklady vyřešené z oblasti podnikatelů cca 400 příkladů
 • příklady vyřešení z oblasti veřejného sektoru cca 120 příkladů
 • pomůcky k vlastnímu využití – obvykle ve wordu
 • přehledy
 • videosemináře – garance 6 videoseminářů ročně (započítávají se i povídání nad koordinačními výbory)

 

2.11. Možnosti zakoupení licencí - multilicence

 

Členství je možné získat objednáním služby – zakoupení licence a zaplacením.

 

Lze objednat jednu licenci případně více licencí - multilicenci.

Při objednání většího počtu licencí – multilicenci je poskytnuta sleva, další licenci lze získat se slevou 10 % (dva účastníci celkem), a od tří licencí (účastníků) celkem je sleva 20 %, od 4 licencí (účastníků) celkem je 30 %.

 

Více licencí (multilicenci) je možno objednat i v průběhu užívání, doba užívání je zkrácena a nic nedoplácíte – vše je viditelné v Můj účet.

 

V rámci multilicence máte společné ukončení platnosti multilicence.

 

Můžete přejít také z nižšího do vyššího balíčku v rámci svojí licence (nic nedoplácíte, zkrátí se doba užívání původní licence – např. z SILVER do GOLD).

 

Můžete změnit e-mail uživatele licence v průběhu užívání, u multilicence mění spráce, který je viditelný v sekci Můj účet.


Můžete mít v rámci multilicence několik balíčků (například jeden GOLD a jeden SILVER).


V rámci multilicence je vždy určen správce za uživatele, který může výše uvedené funkce měnit.

 

K dispozici je na dobu 12 měsíců od platby, vždy je zakoupena licence pro jednu osobu, je možné zakoupit více licencí.

Při prodloužení členství je členství na dobu 12 měsíců od konce původního členství, po obdržení platby.

  
2.12 Bezplatná Služba 
je Služba poskytovaná bezplatně za podmínek, které jsou uvedeny na Webovém rozhraní (www.ucetni-portal.cz., www.danovy-specialista.eu, www.mzdove-ucetnictvi.cz, www.specialista-verejna-sprava.cz). Limity Bezplatné Služby mohou být stanoveny časově, počtem objednávek, obratem, objemem dat, délkou členství, množstvím absolvovaných seminářů, specialistů apod.

 

2.13 Placená Služba je Služba poskytovaná za úplatu za podmínek, které jsou uvedeny na Webovém rozhraní (www.ucetni-portal.cz., www.danovy-specialista.eu, www.mzdove-ucetnictvi.cz, www.specialista-verejna-sprava.cz). Pokud se popis dané služby na www.ucetni-portal.cz nevyskytuje, služba není k danému dni aktivní.

 

2.14 Dotazy

Lze pokládat jen při Členství na Účetním Portále, Placená Služba.

Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz. Smlouva je uzavřena akceptací cenové nabídky, zaplacená záloha slouží na úhradu analýzy dotazu. Garance správnosti ze strany Účetního Portálu.

 

2.15 Diskuze

Bezplatná Služba pro uživatele s Bezplatnou registrací.

Je to možnost diskutovat o účetních a daňových problémech. Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz. Bez garance správnosti.

 

2.16 Videosemináře

Jen pro uživatele s Členstvím na Účetním Portále, nelze samostatně koupit.

Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz.

Jedná se o záznam vysílání s odborníkem na danou problematiku pod vedením zakladatelky Účetního Portálu Pěvy Čoukové; záznam je přístupný po dobu členství.

Garantujeme 6 videoseminářů ročně a pro členy Portálové rodiny jsou k dispozici všechny i dříve natočené VIDEOSEMINÁŘE zdarma.

Rozsah obvykle cca 1,5 – 2 hodiny.

 

2.17 Webináře

Pro všechny, Placená Služba.

Tzv. naše semináře „na dálku“ – vstup na Webinář lze získat za úhradu podle platného ceníku s možností online dotazů nebo předem zaslaných dotazů. Zakoupením získáváte online přístup včetně záznamu tzv. „na věky“.

Webinář může  být poskytnutý v den vysílání zdarma. Vyhrazujeme si i jiné kombinace.

Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz.

Obvykle se koná večer. Moderuje Pěva Čouková, zakladatelka Účetního Portálu.

Obvykle s hostem.

Rozsah cca 1,5 hodiny výklad, 0,5 hodiny dotazy.

Možnost časové změny vyhrazena.

 

2.18 E-booky

Pro uživatele s Bezplatnou registrací, Placená Služba.

Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz.

Jsou to vybrané elektronické knihy v pdf tzv. E-booky, které jsou nahrány do Můj účet. K dispozici „na věky“.

  

2.19 E-materiály

Pro uživatele s Bezplatnou registrací, Placená Služba.

Jsou to vybrané elektronické materiály, které jsou nahrány do Můj účet. K dispozici „na věky“, Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz.

  

2.20 Reklama

Pro všechny, Placená Služba.

Reklama podle výběru na rozhraní Účetního Portálu. Lze vybrat reklamu na www.ucetni-portal.cz, do Newsletterů a Měsíčníků. Lze vybrat počet období.

Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz.

 

 

2.21 Offline službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí jednoho nebo více vstupů na Seminář, Konferenci, Vzdělávací program Daňový specialista, Mzdové účetnictví, Specialista pro veřejnou správu.

 

Významné offline služby:

 

2.22 Semináře a vzdělávací programy.

Pro všechny, Placená Služba.

Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz.

  

2.23 Zboží

Pro všechny, Placené poskytnutí Zboží.

Prodejem zboží se rozumí prodej Knih (nebo jenom „Zboží“), které vydává Účetní Portál nebo knih, které Účetní Portál nakoupil k dalšímu prodeji, případně prodej jiného zboží.

Jedná se o prodej knih obvykle s možností stáhnutí E-booku.

Popis nákupu knih je na stránkách www.ucetni-portal.cz.

E-book je nahraný do Můj účet, pokud není dohodnuto jinak.

 

2.24 Ceník je informace o výši úhrady za užívání Služeb a Zboží. Cena je stanovena včetně informace o tom, zda je s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na Webovém rozhraní.

 

2.25 Doplňkovou službou se rozumí zejména zasílání SMS zpráv, dopisů a jiné služby blíže specifikované na Webovém rozhraní každé z aplikací.

 

2.26 Online vzdělávací program DAŇOVÝ SPECIALISTA

www.danovy-specialista.eu 

Pro všechny, Placená Služba

Jedná se o záznam vzdělávacího programu offline DAŇOVÝ SPECIALISTA, který se koná v sídle firmy v Bohuňovicích. Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz i na stránkách www.danovy-specialista.eu. Je zde informace o tom, kolik procent z celku je natočeno. K dispozici je na dobu neurčitou, vždy je zakoupen záznam pro jednu osobu.

 

2.27 Offline vzdělávací program DAŇOVÝ SPECIALISTA

Pro všechny, Placená Služba

Je to vzdělávací program offline, který se koná v sídle firmy v Bohuňovicích. Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz. Obvyklý rozsah je 17 dnů (od roku 2018), denně 8 vyučovacích hodin (minimálně).

 

2.28 Online vzdělávací program MZDOVÝ SPECIALISTA

www.mzdovy-specialista.cz

Pro všechny, Placená Služba

Jedná se o záznam vzdělávacího programu offline MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ, který se koná v sídle firmy v Bohuňovicích. Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz i na stránkách – www.mzdovy-specialista.cz.  Je zde informace tom, kolik procent z celku je natočeno. K dispozici je na dobu neurčitou, vždy je zakoupen záznam pro jednu osobu.

 

2.29 Offline vzdělávací program MZDOVÝ SPECIALISTA

Pro všechny, Placená Služba

Je to vzdělávací program offline, který se koná v sídle firmy v Bohuňovicích. Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz. Obvyklý rozsah je 10 dnů, denně 8 vyučovacích hodin (minimálně).

 
2.30 Online vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

www.specialista-verejna-sprava.cz

Pro všechny, Placená Služba

Je to záznam vzdělávacího programu offline který se koná v sídle firmy v Bohuňovicích. Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz i na stránkách – www.specialista-verejnasprava.czJe zde informace tom, kolik procent z celku je natočeno. K dispozici je na dobu neurčitou, vždy je zakoupen záznam pro jednu osobu.

 

2.31 Offline vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Pro všechny, Placená Služba

Je to vzdělávací program offline, který se koná v sídle firmy v Bohuňovicích. Popis služby je na stránkách www.ucetni-portal.cz/. Obvyklý rozsah je 10 dnů, denně 4 vyučovací hodiny (minimálně).

  

2.32 Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

 

2.33 Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré informace, fotky, klienti Uživatele, volná kapacita zákazníků Uživatele, další informace dodané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby. Uživatel vždy odpovídá za to, že Obsah Uživatele je pravdivý a neporušuje práva třetích osob (zejména autorských).

Je zakázána jakákoliv reklama, která není smluvně dohodnuta.

Obsah Uživatele je obvykle uveden v Můj účet na www.ucetni-portal.cz, který patří Uživateli, a to jak bezplatně registrovanému, tak členovi Portálové rodiny (platícímu) i každému, kdo si zakoupil Měsíc placené registrace na Účetním Portále.

 

2.34 Podmínkami se rozumí tyto Podmínky společnosti Účetní Portál  a.s. pro poskytování služeb aplikací na www.ucetni-portal.czhttp://www.danovy-specialista.eu/www.mzdovy-specialista.czhttp://www.specialista-verejnasprava.cz/.

 

2.35 Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.ucetni-portal.cz, www.danovy-specialista.euwww.mzdovy-specialista.czwww.specialista-verejnasprava.cz provozované Poskytovatelem.

 

2.36 Elektronickou smlouvou o poskytování Služby nebo prodeji Zboží (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby nebo Zboží Uživateli. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

 

2.37 Uzavření Elektronické smlouvy

Není-li stanoveno jinak, je smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem, tj. přijetím nabídky na internetových stránkách Poskytovatele. Smlouva nabývá účinnosti zaplacením dohodnuté částky (připsáním částky na účet Poskytovatele), v případě bezplatné služby okamžikem, kdy je Uživatelem vyjádřen souhlas s použitím bezplatné služby. Součástí souhlasu je souhlas s těmito Podmínkami.

Podmínkou platné elektronické smlouvy je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

 

2.38 Webovou aplikací (nebo jen „Aplikací“) se rozumí Webové aplikace pro internetové vzdělávání Účetní Portál (platforma pro internetové vzdělávání), Daňový specialista online (platforma pro záznam vzdělávacího programu z oblasti vzdělávání daně a účetnictví), Mzdové účetnictví ( platforma pro záznam vzdělávacího programu z oblasti mzdového vzdělávání), Specialista pro veřejnou správu (platforma pro záznam vzdělávacího programu z oblasti veřejné správy – obcí, případně příspěvkových organizací) vyvinuté Poskytovatelem.

 

2.39 Webovým rozhraním aplikace se rozumí rozhraní umístěná na ucetni-portal.cz například:

https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/ pro bezplatnou registraci

https://www.ucetni-portal.cz/registrace/ pro placenou registraci

https://www.ucetni-portal.cz/eshop/ pro produkty, které lze zakoupit přes e-shop

https://www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/ pro semináře a vzdělávací programy

 

 1. REGISTRACE NOVĚ PŘÍCHOZÍHO UŽIVATELE

 

3.1 Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Služby je provedení registrace Uživatele na Webovém rozhraní příslušné aplikace/Služby nebo Zboží.

 

3.2 Bezplatná i placená registrace (dále také Registrace) se provádí vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Uživatel je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě (označeny hvězdičkou). Uživatel je povinen údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje.

 

3.3  Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat a odstoupit od Smlouvy. Vyplněné údaje Poskytovatel považuje za správné a pravdivé.

 

3.4 Po odeslání objednávkového formuláře Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v objednávkovém formuláři žádost o potvrzení správnosti e-mailové adresy (double opt-in). Po potvrzení správnosti e-mailu je objednávka dokončena.

 

3.5 Dokončením objednávky, jejímž předmětem je registraci zdarma nebo placená registrace, vznikl uživatelský účet.

 

3.6 Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v objednávkovém formuláři potvrzení o objednávce.

 

 

 1. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 

4.1 Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném tarifu a režimu ode dne řádného uhrazení ceny za Službu, v případě bezplatné Služby ode dne objednání bezplatné Služby.

 

4.2 Na skončení bezplatného poskytování Služby, která je poskytnuta dočasně, je Uživatel e-mailem upozorněn a zároveň je upozorněn na možnost objednání placené Služby. V případě, že si Uživatel placenou Službu neobjedná ve stanovené lhůtě, je mu přístup ke Službě omezen nebo ukončen.

 

4.3 Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby tohoto serveru. Odstávka serveru z důvodu jeho údržby bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22:00 do 05:00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.

 

4.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby. V případě, že výpadek bude delší než čtyři (4) hodiny, bude Poskytovatel informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu.

 

4.5 Provedením Registrace Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:


(a) je svéprávný a plně způsobilý k právnímu jednání,

(b) veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

(c) nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy, zejména poskytovat hesla komukoliv dalšímu nebo překračovat počet zakoupených licencí.

(d) nebude využívat Služby pro vlastní neschválenou reklamu.

(e) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

(f) neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se Smlouvou a těmito Podmínkami, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a s obecně uznávanými obchodními zvyklostmi používání Služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,

(g) zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,

(h) nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,

(ch) bude při užívání Služby respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,

(i) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě).

 

 1. LICENCE A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

5.1 Licence k přístupu a užívání některé z Webových aplikací Účetní Portál (placené členství) je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.

 

5.2 Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám.

 

5.3 Licence je vždy určena pouze pro jednu fyzickou osobu Uživatele.

 

5.4 Kolize

V rámci užívání našich služeb sledujeme kolize přihlášení. Kolize znamená to, že se na jednu zakoupenou licenci ve stejném čase přihlašuje uživatel z další IP adresy, aniž by se před tím odhlásil (dále jen „kolize“). O této kolizi jste informování na webovém rozhraní.

Kolize je porušením těchto podmínek (zejména ustanovení 5.3) a tedy i smlouvy. Upozorňujeme, že v případě 5. zaznamenané kolize jde o podstatné porušení smlouvy a můžeme zablokovat přístup k našim službám. Můžete nám situaci vysvětlit a uvést Vaši IP adresu. Pokud nedojde k vysvětlení bez zbytečného odkladu po zablokování přístupu, je to důvod k okamžitému ukončení smlouvy výpovědí Poskytovatele bez nároku na vrácení peněz. O vypovězení je Uživatel vyrozuměn skrze webové rozhraní či e-mailem.

 

 

5.5 Veškerá práva k obsahu Služby (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou předmětem práv k duševnímu vlastnictví. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, odvozená díla z Webových aplikací. Uživatel je oprávněn kopírovat, upravovat obsah Služby nebo vytvářet souborná díla s využitím obsahu Služby pouze v případech, kdy to dovoluje kogentní ustanovení zákona.

  

5.6 Uživatel není oprávněn využívat Službu k účelům odporujícím Smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí aplikace využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla, jakékoliv materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem, s výjimkou případů, kdy k tomu uživatele opravňuje kogentní ustanovení zákona.

 

5.8 Obsah Webového rozhraní, Webový obsah, který se Službou souvisí, a související tištěné materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Webového rozhraní, je chráněn právem duševního vlastnictví Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí Uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu odporujícímu smyslu Smlouvy. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webovém rozhraní, s výjimkou případů, kdy k tomu uživatele opravňuje kogentní ustanovení zákona.

 

5.9 Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

 

 1. CENA SLUŽBY ZBOŽÍ A ZPŮSOB ÚHRADY, SPLATNOST

 

6.1 Výše ceny za Službu nebo Zboží je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku.

 

6.2 Úhrada za Službu a Zboží se provádí předem a je nevratná. Uživatel hradí Službu a Zboží předem na základě (zálohové) faktury vystavené Poskytovatelem dle zvoleného tarifu se splatností sedm (7) dní (není-li dohodnuto jinak).

 

Pokud Uživatel nezaplatí cenu za Služby nebo Zboží ani v dodatečné lhůtě 7 dnů po splatnosti faktury, nenabývá smlouva účinnosti, ale bez dalšího zaniká.  V takovém případě je objednávka po 20 dnech od objednávky smazána včetně všech dat.

Tato operace je nevratná.

 

6.3 Daňový doklad nebo Daňový doklad o přijaté platbě jsou v den vystavení zaslány e-mailem odkazem v HTML formátu Uživateli a považují se za doručenou odesláním na e-mail Uživatele. Doklady jsou také k dispozici v Můj účet/mé objednávky - www.ucetni-portal.cz/ucet-objednavky/.

V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli faktura prokazatelně doručena.

 

6.4 Daňový doklad u Placené Služby je vystaven ke dni úhrady. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

 

6.5 Daňový doklad u Prodeje Zboží.

U Prodeje Zboží (obvykle knihy) je vystaven Daňový doklad o přijaté platbě ke dni zaplacení a ke dni, kdy je zboží dodáno podle zákona o DPH, je vystaven Daňový doklad s tím, že přijatá platba je odečtena. Konečná částka daňového dokladu je obvykle po odečtu zálohy nulová.

Doklady jsou zaslány e-mailem odkazem v HTML formátu Uživateli a dále jsou k dispozici v Můj účet/mé objednávky - https://www.ucetni-portal.cz/ucet-objednavky/.

 

6.6 Poskytovateli není umožněno užívání Služby, pokud není zaplaceno. Lhůta splatnosti je 7 kalendářních dní od objednávky.

 6.7 Cenu Služby hradí Uživatel podle své volby bezhotovostně, a to způsobem zvoleným při objednávce Služby (převodem z účtu, online prostřednictvím platební brány). Poskytovatel si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 

6.8 Pro bezhotovostní platby lze využít těchto možností plateb: 
(a) online platební či kreditní kartou; platby kartou jsou platební metody napojeny na platební bránu ČSOB, které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet.
(b) bankovním převodem na základě zálohové faktury.

 

6.9 Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Služby.

 

6.10 Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. 

 

6.11 Poskytovatel si je vědom, že vzdělávání Uživatele patří mezi nejcennější nástroje úspěšného podnikání a chce Uživatele ubezpečit, že ke svému závazku přistupuje s největší vážností a odpovědností.

 

6.12 Způsob zaslání faktury

Při registraci si uživatel zvolí způsob doručení faktury, a to:

 • elektronicky, nebo
 • elektronicky a poštou na zadanou adresu.

Poštovné je hrazeno Poskytovatelem.

Nejedná se o fakturu s elektronickým podpisem, ale po vytisknutí o tištěný doklad v papírové podobě. Po doplnění příslušných náležitostí uživatelem se jedná o originál dokumentu, jehož pravost Poskytovatel potvrdí na písemnou výzvu uživatele.

Uživateli bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registraci

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

    

7.1 Uživatel se zavazuje uvést v žádosti o registraci pravdivé, úplné a přesné údaje a bez zbytečného odkladu písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů uvedených v žádosti; v případě neoznámení těchto změn jsou rozhodné údaje uvedené v žádosti a uživatel odpovídá za případně vzniklou újmu.

    

7.2 Příspěvky uživatele ukládané v rámci užití služby (příspěvky do diskuze, komentáře, hodnocení, a další), musí být věcné, pravdivé, nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména autorským zákonem, občanským zákoníkem, či dobrými mravy (např.: nesmí se jednat o vulgarismy, rasové narážky a jiné společensky, morálně a eticky nepřípustné skutečnosti), a dále nesmí zmiňovat či se odvolávat na konkurenční produkty, ani zasahovat do práv Poskytovatele či třetích osob. V případě porušení věty první tohoto ustanovení je poskytovatel oprávněn danému uživateli znemožnit přidávání dalších příspěvků.

    

7.3 Uživatel okamžikem umístění obsahu (příspěvku) na portálu v rámci komentáře či diskuse poskytuje Poskytovateli oprávnění k jeho užití; bude-li obsah uživatele (příspěvek) autorským dílem či jiným předmětem ochrany práva duševního vlastnictví, sjednávají strany, že uživatel poskytuje Poskytovateli nevýhradní bezúplatnou licenci dle ustanovení § 2358 a následující občanského zákoníku k užití takového obsahu (příspěvku) všemi způsoby v neomezeném rozsahu na dobu trvání majetkových práv autorských, resp. dobu ochrany, v původní i přetvořené podobě (zpracované, upravené či jinak změněné, ve spojení či v souboru s jinými díly či prvky) a to po dobu nezbytně nutnou, s právem poskytovat podlicence či postupovat licenci třetím osobám. Uživatel tak souhlasí se zpracováním, úpravami či jinými změnami obsahu (příspěvku), se spojením či zařazením obsahu (příspěvku) do souboru s jinými díly či prvky.

 

7.4 Uživatel se zavazuje, že nebude Portál ani službu měnit, blokovat či jinak narušovat, přetěžovat či poškozovat její dobré jméno nebo dobré jméno Poskytovatele. Dále se zavazuje, že nebude ohrožovat, narušovat, obcházet či překonávat zabezpečení Portálu a Poskytovatelem použité technické prostředky ochrany nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích (popř. jejich přihlašovací jména či hesla). Závažné porušení tohoto ustanovení 7.4 uživatelem opravňuje Poskytovatele k odstranění obsahu uživatele, k okamžitému přerušení nebo zastavení poskytování služby a k zablokování přístupu uživatele ke službě. Pokud bude přístup z uvedených důvodů zablokován, dochází zároveň k vypovězení smlouvy Poskytovatelem a k jejímu automatickému ukončení v případě registrovaného uživatele zaniká i jeho registrace, bez jakékoliv finanční náhrady.

 

7.6 Uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude na jeho e-mailovou adresu uvedenou v žádosti zasílat informace o poskytování služby, či dalších služeb, jakož i zasílat obchodní sdělení podle ustanovení § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“). Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím zákaznického oddělení Poskytovatele na kontaktech uvedených na stránkách poskytovatele.

7.7 Uživatel bere na vědomí skutečnost, že si zakoupil jednu licenci nebo více licencí – multilicenci podle webovém rozhraní. Pokud bude služby využívat z více zařízení, více IP adres, je nezbytné pro zamezení kolizím se z původního zařízení odhlásit, pokud chce uživatel užívat zařízení jiné.

 

7.8 Uživateli, který hodlá jako spotřebitel s Poskytovatelem uzavřít smlouvu, je tímto sděleno, že:

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby sjednané uživatelem s jeho poskytovatelem služeb komunikace na dálku (internet, telefon);
 2. Poskytovatel vždy vyžaduje platbu před poskytnutím plnění;
 3. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. V případě kupní smlouvy tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. Spotřebitel může od smlouvy zasláním odstoupení emailem či dopisem na adresu uvedenou v ustanovení 2.3;

 

spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, které Poskytovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 3. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 4. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Poskytovatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

    IV. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž           předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

   V. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Poskytovatele;

  VI. spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

  VII. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit s využitím kontaktních údajů uvedených v ustanovení 2.3, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;

  VIII. Uživatelé, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito Podmínkami vstupují s Poskytovatelem do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci smluv o poskytování služeb), mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

 

7.9 Uživatel, který s Poskytovatelem uzavírá smlouvu v postavení spotřebitele, akceptací těchto Podmínek výslovně žádá o poskytnutí či zahájení poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

     

8.1 Poskytovatel je s ohledem na své zákonné povinnosti stanovené zejména v ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti oprávněn obsah Portálu (zejména diskuse a adresáře) monitorovat a jakékoli příspěvky či informace (zejména porušující podmínky, právní předpisy či dobré mravy) odstranit. Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoli zásahu do Portálu, včetně změny poskytování služby a těchto Podmínek, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu.

 

8.2 Poskytovatel tak má právo omezit, přerušit, či zastavit poskytování služby, odstranit obsah uživatele a zablokovat přístup uživatele ke službě zejména při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu, a to bez jakékoliv finanční náhrady.

 

8.3 Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat na Portále reklamu, a to i kontextově cílenou.

 

 1. DOBA ČERPÁNÍ ČASOVÉ SLUŽBY, UKONČENÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Placené služby jsou omezeny dobou předplacené registrace a zvolené ceny registrace. Prodloužením registrace před její expirací se registrace prodlužuje na další předplacené období.

 

Smluvní vztah zaniká v případech stanovených v těchto Podmínek, zejména:

9.1 ze strany Poskytovatele

 • Při zneužití služby nebo důvodného podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy; Poskytovatel je v těchto případech oprávněn smlouvu s okamžitou účinností vypovědět, a to bez jakékoliv finanční náhrady. Vedle toho bude Poskytovatel oprávněn uplatnit vůči uživateli nárok na náhradu majetkové a nemajetkové újmy, a to v plném rozsahu. 

9.2 ze strany Uživatele

 • Ze strany uživatele je výpověď smlouvy či odstoupení od smlouvy nutné učinit doručením písemné výpovědi či odstoupení od smlouvy Poskytovateli, a to na adresu Poskytovatele s uvedením čísla faktury; smlouva zaniká okamžikem, kdy uživatel projeví vůli k jejímu ukončení a jeho projev vůle je doručen Poskytovateli; uhradil-li uživatel Poskytovateli cenu za užívání Portálu, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy, pak mu nebude tato část odměny vrácena a bude považována za smluvní pokutu;
 • Pokud je uživatel spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy; pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí uživatel o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele formou písemného jednostranného právního jednání; v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

 

 1. OCHRANA ÚČETNÍHO PORTÁLU

 

10.1 Uživatel nemá právo poskytnout vstup na portál více fyzickým osobám v rámci uživatele právnické osoby s výjimkou zakoupení hromadné verze (bod 2.10) ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně. Vstup na portál nelze půjčovat v rámci uživatele právnické osoby z fyzické osoby na fyzickou osobu. Uživatel je povinen zabezpečit své identifikační a registrační údaje (včetně hesel) proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami, tak aby nemohlo dojít k užití Portálu třetí osobou. Hrozí-li zneužití uživatelského účtu třetí osobou, je uživatel povinen na to Poskytovatele neprodleně písemně upozornit. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k uživatelskému účtu zablokovat.  

 

10.2 Uživatel bere na vědomí, že obsah Portálu je předmětem autorských práv Poskytovatele a případně autorů jednotlivých obsahových materiálů. Autorské právo je předmětem ochrany podle autorského zákona a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními. Uživatel je tedy po dobu poskytování služby Poskytovatelem oprávněn užívat službu/Portál pouze pro vlastní/osobní potřebu. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude nad rámec vlastní potřeby rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti ani jinak užívat jakýkoli obsah Poskytovatele či třetích osob bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

   

 1. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH ÚČETNÍHO PORTÁLU

 

Poskytovatel nepřebírá vůči uživateli a/nebo jakýmkoliv třetím osobám jakoukoli odpovědnost za obsah Portálu.

 

Poskytovatel výslovně upozorňuje uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 • Informace zpřístupňované Poskytovatelem v rámci Portálu byly vypracovány podle nejlepšího vědomí autora a zohledňují jeho osobní názor, jelikož z důvodu nejednotných výkladových stanovisek, judikátů atd. nemusí být názory jednotné;
 • Poskytovatel neodpovídá uživateli podle zákona o některých službách informační společnosti zejména za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami;
 • V případě komunikace prostřednictvím e-mailu nejsou informace obsažené ve zprávě zabezpečeny (zakódovány).
 • Odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli je omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování služby; tuto povinnost Poskytovatel nemá vůči uživatelům Portálu v režimu bezplatné registrace ani v případě zastavení poskytování služby. Uživateli nenáleží právo uplatňovat vůči Poskytovateli jakékoliv jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za majetkovou či nemajetkovou újmu.

 

  

 1. INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UŽIVATELE ÚČETNÍHO PORTÁLU - GDPR

 

Více zde: https://www.ucetni-portal.cz/informace-ke-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr/

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1 Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat.

Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

13.2 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 9. prosince 2018 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění Podmínek.

 

Všeobecné obchodní podmínky ke stáhnutí ZDE.

Dřívější znění Všeobecných obchodních podmínek ze dne 1. 9. 2018 ZDE.

 

 

Pěva Čouková

za Tým účetního Portálu 

 

Příloha Všeobecných obchodních podmínek:

Tabulka s rozdíly mezi jednotlivými balíčky ZDE.

 

 

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :