Obecně uznávané zásady pro územní samosprávné celky, DSO a příspěvkové organizace

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

  • Obecně uznávané zásady pro územní samosprávné celky, DSO a příspěvkové organizace (PDF, 197.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

Sdílí Codexis 21.10.2020 23:59

Ing. Pěva Čouková
Obecně uznávané zásady pro účetnictví jsou něco jako udělaný řidičák. Můžete umět řídit, ale když neznáte pravidla, pravděpodobnost, že nabouráte, je dost vysoká. Samozřejmě, pokud budete chtít na dálnici, a ne jezdit jen na polních cestách. Představuji Vám pravidla účetnictví veřejného sektoru a posílám Vás poprvé do tzv. IPSAS – mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor – The International Public Sector Accounting Standards.
Je to moje seřazení obecně uznávaných zásad a mám jich 16 + jedna „0“. Žádný oficiální seznam neexistuje. Můžete se setkat ve Vaší praxi i s jinými verzemi.
ObecnĚ uznávané zásady považuji za základ správného pochopení účetnictví pro všechny účetní jednotky, včetně veřejného sektoru, a mají přesah do dalších oblastí.
A jaká je podobnost s podnikatelskými zásadami? VYSOKÁ. Účetnictví je jen jedno. Řadím se k těm, kteří zastávají tento názor.

Pěva

PLATÍ pro rok 2020

Zásada Zdroj Text

0.

Potřeba zjištění
hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti účetní jednotky

KONCEPČNÍ RÁMEC FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK VEŘEJNÉHO 
SEKTORU PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

bod 2.24

IPSAS1

Jak vykazování nefinančních, tak i finančních informací o činnostech spjatých s poskytováním služeb, výsledků a/nebo výstupů během účetního období poskytuje vstupní údaje pro vyhodnocení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti činností účetní jednotky. Vykazování těchto informací je nezbytné pro vládu nebo jinou účetní jednotku veřejného sektoru pro to, aby splnila svou povinnost skládat účty, tj. účetně zachytit a odůvodnit použití prostředků získaných od voličů nebo jejich jménem. Rovněž dochází k rozhodování sponzorů o přídělech prostředků konkrétním účetním jednotkám a programům, přinejmenším v té části, která odpovídá informacím o výsledcích poskytování služeb během účetního období a o cílech při budoucím poskytování služeb.

Zásada § ZÚ2 Text

1.

Akruální princip

nezávislost jednotlivých účetních období

Accrual
Basis

§ 3 odst. 1

IPSAS – 11 předkládání účetní závěrky

Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen „účetní období“); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. Například:

501 – 
Spotřeba materiálu + 52x – Osobní náklady + 518 Ostatní služby

versus

508 – 
Aktivace stavu zásob vlastní činností

504 – Prodané zboží

604 – Výnosy z prodaného zboží

551 – Odpisy dlouhodobého majetku

67x – Výnosy z transferů

553 – Prodaný dlouhodobý majetek

646 – 
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků

554 – Prodané pozemky

647 – Výnosy z prodeje pozemků

Vlastní kapitál je zbytkový podíl na aktivech účetní jednotky po odečtení závazků (IPSAS – 1).Výnos je hrubým přírůstkem ekonomického prospěchu nebo využitelného potenciálu během účetního období, pokud tento přírůstek vede ke zvýšení vlastního kapitálu, přičemž nejde o přírůstek vyvolaný vklady vlastníků (IPSAS – 1).

2.

Věrný (pravdivý)
a poctivý obraz

True and fair view

Fair presentation

§ 7 odst. 1–2

(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí.

(2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.

3.

Nepřetržité trvání účetní jednotky

Going concern

§ 7 odst. 3

Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává, je povinna použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci o použitém způsobu jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK O ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník

https://specialista-verejnasprava.cz/

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

UKONČENO 13. 2. 2020, záznam 10 dnů přednášek.

Akreditováno MV ČR i jako ON-line program!!!

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

K problematice veřejného sektoru je na Účetním Portálu mnoho článků.

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD, tak na Vás čekají:

Videosemináře se Simonou Pacákovou :

Máme další videosemináře… webináře…

A mnoho přehledů a pomůcek od Účetního Portálu…

S členstvím balíček GOLD získáváte slevu na všechny produkty Účetního Portálu.

Informace o členství zde.

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

NOVINKA letošního podzimu:

 KUPTE SI balíček SILVER A PŘEJDĚTE BEZ DOPLATKU DO balíčku GOLD 

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423


Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz


1 IPSAS – MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY PRO VEŘEJNÝ SEKTOR – The International Public Sector Accounting Standards

2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :