Obecně uznávané zásady účtování od Pěvy

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Obecně uznávané zásady účtování od Pěvy (PDF, 739.5 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

Sdílí Codexis 12.5.2022 14:53

Ing. Pěva Čouková
Obecně uznávané zásady účtování jsou absolutní základ pro správné zachycení účetních případů v účetní závěrce. A když je správně účetní závěrka, máme správnou základnu pro daň z příjmu. Můžete se inspirovat mým seřazením 14 zásad. Všechny jsou důležité, ale já bych dala největší důraz na zásady 7–10, které řeší to, co patří a co nepatří do účetní závěrky konkrétního účetního období. Povšimněte si také zásady 0 – Ekonomická podstata transakce, která není zakomponována do naší legislativy, nicméně je v evropské směrnici a můžeme se jí domáhat.
Těšíme se na nový zákon o účetnictví, který by se měl brzy objevit mezi vládními návrhy a má platit od 1. 1. 2024. Tak uvidíme, co opravdu uvidíme. Zatím máme oficiálně k dispozici jen Návrh věcného záměru zákona o účetnictví.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Obecně uznávané zásady uvedené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „ZÚ“)

ZÁSADA

ZÁSADA

OBECNĚ UZNÁVANÁ ZÁSADA PŘÍMO
ZE SMĚRNICE

0)

Ekonomická podstata transakce

Bod 16 úvodního ustanovení směrnice EU 2013/34/EU 1

Vykazování položek v účetních závěrkách by mělo zohledňovat ekonomickou skutečnost či obchodní podstatu uskutečněné transakce či ujednání.

Čl. 6 bod 1 písm. h) směrniceEU 2013/34/EU

Položky zachycené ve výsledovce a v rozvaze se zaúčtovávají a vykazují s ohledem na podstatu dotčené transakce nebo ujednání.

ZÁSADA

ZÁSADA

OBECNĚ UZNÁVANÉ ZÁSADY V ZÁKONĚ
O ÚČETNICTVÍ

1)

Akruální princip nezávislost jednotlivých účetních období
Accrual Basis

Bod 16 úvodního ustanovení směrnice EU 2013/34/EU

§ 3
odst. 1 ZÚ

Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen “účetní období”); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8 ZÚ); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.

---------------------------------------------

Okamžik uznání výnosů (realizace) – výnos je uznán až v okamžiku, kdy je realizován – zasloužen. Tento okamžik lze charakterizovat tím, že účetní jednotka má jistý nárok na úhradu za prodané zboží či výkony – služby.

Výnos není možno zachytit dříve.

2)

Věrný (pravdivý) a poctivý obraz True and fair view, fair presentation

Čl. 4 bod 3 EU2013/34/EU

§ 7
odst. 1 ZÚ

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí.

§ 7
odst. 2 ZÚ

Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.

3)

Nepřetržité trvání účetní jednotky Going concern

Bod 16 úvodního ustanovení směrnice EU 2013/34/EU

§ 7odst. 3 ZÚ

Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává, je povinna použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci o použitém způsobu jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.

...

...

...

---------------------------------------------

...

...

...1 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků


 

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

DAŇOVÝ SPECIALISTA ONLINE 2022

unikátní 20denní vzdělávací program / full HD kvalita
13. 4. 2022 – 24. 6. 2022 / právě probíhá — ještě stíháte! / 9. ročník

ÚČTO ACADEMY 2020

unikátní 15denní vzdělávací program / full HD kvalita
ihned k dispozici / 2. ročník

 VÍTE, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE?

IHNED K DISPOZICI – vybíráme z Pokladů Účetního Portálu

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Webináři provází Pěva Čouková.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
  • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :