Obrat podle zákona o DPH jako kritérium pro daňové a účetní účely

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

  • Obrat podle zákona o DPH jako kritérium pro daňové a účetní účely (PDF, 216 kB)

Autor Ing. Jiří Vychopeň 

Sdílí Codexis 13.8.2021 18:27

Ing. Jiří Vychopeň
Kdy se do obratu podle ZDPH zahrnuje úplata za dodání pozemků, a kdy ne?
Která plnění bez úplaty se pro účely ZDPH považují za dodání zboží či poskytnutí služby za úplatu?
Zahrnují se do obratu např. finanční příspěvky ze státního rozpočtu? A co dotace k ceně?
Započítají se do obratu úplaty za řemeslnické práce provedené fyzickou osobou pro českou firmu v Německu?
Co ještě je doplňkovou činností, a co už ne?
Za který měsíc se do obratu zahrne částka za dodání zboží v červenci, která byla uhrazena zálohově již v červnu, přičemž faktura byla vystavena až v srpnu?
Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v článku pana Jiřího Vychopně.

Jana

PLATÍ pro rok 2021

1. Úvod

Pokud fyzická nebo právnická osoba, která dosud není plátcem DPH, samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, jedná se podle § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), o osobu povinnou k dani, která musí průběžně zjišťovat výši obratu podle uvedeného zákona, neboť v případě překročení stanovené výše obratu podle tohoto zákona se stává plátcem DPH. U osob povinných k dani, kteří již plátci DPH jsou, je výše obratu kritériem pro účely změny zdaňovacího období a také pro účely zrušení registrace plátce na jeho žádost nebo z moci úřední.

2. Vymezení obratu pro účely zákona o DPH

Podle § 4a odst. 1 zákona o DPH se pro účely tohoto zákona obratem rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

  1. zdanitelné plnění,
  2. plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  3. plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a zákona o DPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

3. Další důležité pojmy pro zjišťování obratu

Podle § 5 odst. 2 zákona o DPH osobou povinnou k dani není

  1. člen skupiny,
  2. zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu.

Ekonomickou činností se podle § 5 odst. 3 zákona o DPH rozumí činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání podle jiných právních předpisů, za účelem získávání pravidelného příjmu. Za ekonomickou činnost se považuje také činnost spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu (např. dlouhodobý nájem nemovité věci).

Poznámka:

V případě nájmu hmotného majetku fyzickou osobou se jedná o ekonomickou činnost této fyzické osoby i v případě, kdy pravidelné příjmy z tohoto nájmu jsou zdaňovány jako příjmy z nájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).


Příklad č. 1 – Důchodce s příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů

Pan Jiří, který je starobním důchodcem a není nikde zaměstnán ani neprovozuje žádnou samostatnou výdělečnou činnost, pronajímá studentovi po dobu jeho studia byt a nájemné zdaňuje jako příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Z pohledu zákona o DPH je pan Jiří osobou povinnou k dani, jelikož nájem bytu za účelem získávání pravidelného příjmu se považuje za ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o DPH.


Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na jejímž základě vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou podle zákona o daních z příjmů zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů.


Příklad č. 2 – Jednatel s. r. o. s příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů

Pan Karel je jednatelem s. r. o. a za výkon této funkce pobírá měsíčně odměnu ve výši 10 000 Kč.

Výkon funkce jednatele není podle § 5 odst. 3 zákona o DPH samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností, jelikož odměna za výkon funkce jednatele je podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů příjmem ze závislé činnosti. Kromě toho dostává pan Karel každý měsíc od s. r. o. nájemné za nájem nebytových prostor (přijaté nájemné je u něj zdaňováno jako příjem podle § 9 zákona o daních z příjmů). Podle § 5 odst. 1 zákona o DPH je pro účely tohoto zákona pan Karel osobou povinnou k dani, jelikož soustavný nájem nebytových prostor se považuje za ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 2 ZDPH.


Pro zjišťování výše obratu je důležitým pojmem „úplata“, kterou se podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o DPH pro účely tohoto zákona rozumí

  1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním,
  2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, pokud je příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,

4. Zjišťování obratu

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU K „OBRATU A DPH“ MÁME?

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ PŘÍKLADY 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ PŘÍKLADY 

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :