PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Odjíždíte pracovat do zahraničí? Opatřete si potvrzení o příslušnosti k právním předpisům

10.9.2012 13:15 - zdroj: ČSSZ

Pracovat v zahraničí na jeden den nebo i několik měsíců odjíždějí tisíce zaměstnanců a podnikatelů. Kvůli práci v zahraničí nebo zahraniční pracovní cestě tak od ledna do června tohoto roku vystavili pracovníci ČSSZ migrujícím pracovníkům 16 811 potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

Smyslem určení příslušnosti k právním předpisům je, aby osoby migrující za prací po státech EU/EHP či Švýcarska a zemích, se kterými uzavřela ČR smlouvu o sociálním zabezpečení, byly pojištěny pouze v jednom státě. Podle právních předpisů příslušného státu se odvádí pojistné na sociální zabezpečení včetně zdravotního pojištění a v souladu s nimi jsou vypláceny i dávky z těchto systémů.

Požádat o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (tzv. formulář A1) by měli zejména migrující zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům osvědčuje, že jmenovaná osoba podléhá právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení toho státu, který formulář vystavil a platí tak pojistné na sociální zabezpečení do systému určeného státu,“ vysvětluje prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Obecně platí princip, že osoba podléhá právním předpisům státu, na jehož území vykonává výdělečnou činnost. Kvůli zamezení nežádoucího tříštění dob pojištění v jednotlivých státech existují z tohoto pravidla odchylky. V praxi se nejčastěji jedná o dvě situace, a to tzv. vyslání osob a souběžný výkon činnosti, kdy ČSSZ posoudí splnění podmínek, na základě kterých může potvrdit příslušnost k českým právním předpisům. Od roku 2006 vystavili pracovníci ČSSZ 186 422 takovýchto potvrzení.

Vyslání se týká osoby, která normálně vykonává výdělečnou činnost (práci, živnost) na území ČR a je dočasně vyslána na území jiného členského státu nebo smluvní ciziny, aby tam provedla práci. Podmínkou, aby osoba byla pojištěna podle českých právních předpisů sociálního zabezpečení, je, že běžně pracuje pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR nebo v ČR podniká a v jiném členském státě pouze dočasně vykonává práci, přičemž očekávané trvání této pracovní činnosti nepřesáhne 24 měsíců. Ze zkušeností vyplývá, že v případě krátkodobých zahraničních služebních cest typu obchodní jednání, účast na konferenci, návštěva nebo účast na veletrhu či školení, kdy pracovník bude pobývat v jiném členském státě velmi krátkou dobu (zpravidla do jednoho týdne), není v zásadě nutné potvrzení o příslušnosti vystavovat. „Jestliže je osoba vysílána do zahraničí za účelem vykonání manuální práce, například montáže zařízení, jeho uvádění do provozu, provádění dozoru či kontroly, výkonu úklidových a zemědělských a jiných prací, mělo by být o vystavení potvrzení o příslušnosti zažádáno, i když vyslání bude trvat velmi krátkou dobu, třeba jeden den,“ doporučuje ústřední ředitel ČSSZ. Předejde se tak případným komplikacím, pokud by na pracovišti probíhala kontrola místního úřadu inspekce práce.

V případě, kdy je osoba opakovaně vysílána do jiného členského státu nebo smluvní ciziny (často vyjíždí pracovat do zahraničí), ČSSZ posuzuje, zda se nejedná již o tzv. souběžný výkon výdělečné činnosti. Ten nastává za situace, kdy jde o opakovanou a pravidelnou práci ve více státech, nebo kdy konkrétní osoba práci v různých zemích střídá a ani v jedné zemi nemá její pracovní pobyt dlouhodobý charakter. O souběžný výkon činností, kdy se na osoby vztahují české právní předpisy sociálního zabezpečení, se bude jednat např. tehdy, když zaměstnanec pracuje v ČR a jezdí pravidelně dvakrát týdně do Rakouska, nebo když zaměstnanec pracuje v ČR a jezdí jako stavební dozor na Slovensko na několik dnů každý měsíc, zaměstnanec vykonává činnost řidiče v mezinárodní silniční přepravě, OSVČ podniká jako tlumočník v ČR a 1x měsíčně tlumočí v Bruselu apod. Příslušnost k právním předpisům se dále určuje v závislosti na konkrétní situaci, kdy se pro tento účel zjišťuje sídlo zaměstnavatele, u OSVČ a zaměstnance místo bydliště, místo výkonu podstatné činnosti.

Situaci zaměstnanců i OSVČ kteří jsou vysláni nebo vykonávají činnost současně na území dvou nebo více členských států vymezují koordinační nařízení EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009) a u smluvní ciziny pak uzavřené bilaterární smlouvy.

Za zaměstnance podává žádost o vystavení potvrzení k právním předpisům jeho zaměstnavatel na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, OSVČ se obrací na okresní správu sociálního zabezpečení podle místa svého bydliště.

Bližší informace se lze dozvědět na www.cssz.cz v části Určení státu pojištění v sekci Evropská unie nebo Mezinárodní smlouvy. Ke konkrétním případům podají konzultaci pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské), které jsou otevřeny každý pracovní den.

 

Vývoj agendy potvrzování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení*)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

K 30. 6. 2012

Vyslání

15 946

15 803

16 383

17 071

15 555

17 852

8 699

Souběžný výkon činnosti

8838

10 561

9 520

11 507

14 489

14 419

7 927

Celkem

24 784

26 364

25 903

28 578

30 044

32 271

16 626

*) podle koordinačních nařízení EU

 

 

Vystavená potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení k 30. 6. 2012

Kraj

Celkem

Z toho OSVČ

Jihočeský

641

109

Jihomoravský

1 913

441

Karlovarský

116

34

Královéhradecký

289

94

Liberecký

524

83

Moravskoslezský

873

155

Olomoucký

579

140

Pardubický

701

208

Plzeňský

1 430*)

66

Hl. město Praha

7 316

1 382

Středočeský

821

142

Ústecký

776

247

Vysočina

422

110

Zlínský

410

183

Celkem ČR

16 811

3 394

*) Oproti některým srovnatelně velkým či větším krajům vykazuje Plzeňský kraj výrazně vyšší hodnotu. Důvodem je sídlo několika maso zpracujících společností v Plzni. Tyto společnosti vysílají množství zaměstnanců do Německa.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :