PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-003-002 - Odložená daň souvislý příklad 2015

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

 • ČÚS-003-002 - řešení 2015 (XLS, 126.5 kB)
 • ČÚS-003-002 - řešení 2015 (PDF, 319.1 kB)

Stáhni prázdný

 • ČÚS-003-002 - zadání 2015 (XLS, 122 kB)
 • ČÚS-003-002 - zadání - hlavní kniha 2015 (PDF, 64.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

18.2.2015 16:32

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Odložená daň souvislý příklad

PLATÍ pro rok 2015

Odložená daň souvislý příklad 2015

 

Společnost s ručením omezeným APM (dále jen APM) splnila v roce 2014 poprvé od svého vzniku kritéria zákona o účetnictví pro audit účetní závěrky, v minulosti nikdy neúčtovala o odložené dani. Společnost očekává, že bude dlouhodobě dosahovat zisků.

 

APM Vám předkládá následující informace a v příloze textu Hlavní knihu za období 1-12/2014 po zaúčtování splatné daně, před zaúčtováním odložené daně:

Potřebné číselné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.

 

 1.  APM pořídila v roce 2003 software. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 2. APM k 1. 1. 2014 vlastnila dvě budovy. K budovám na účtu 092 účtuje o opravné položce v důsledku snížení hodnoty. V roce 2014 jedna z budov byla prodána, druhá budova byla technicky zhodnocena a toto zhodnocení představuje jediný přírůstek budov. Daňová zůstatková cena budov k 1. 1. 2014 byla 4 500 000 Kč, daňové odpisy budov za rok 2014 byly 200 000 Kč a daňová zůstatková cena prodané budovy byla 100 000 Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 3. APM vlastní samostatné věci movité. Během roku 2014 byl pořízen majetek za 150 000 Kč, vyřazen byl majetek v důsledku likvidace, který byl již v minulých letech zcela účetně i daňově odepsán. Daňová zůstatková cena samostatných věcí movitých k 1. 1. 2014 byla 1 100 000 Kč, daňové odpisy za rok 2014 samostatných věcí movitých jsou ve výši 200 000 Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 4. APM v důsledku snížení hodnoty účtuje o opravné položce ke zboží. Do budoucna předpokládáme prodej zboží. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 5. APM vytváří opravné položky k pohledávkám. K veškerým pohledávkám lze tvořit podle ustanovení zákona o rezervách opravné položky a byly splatné v roce 2013. Dle inventarizace účtu 391 k 31. 12. 2013 jde o zákonné opravné položky ve výši 200.000 Kč a ostatní opravné položky ve výši 300.000 Kč. APM pohledávky důsledně vymáhá mimo pohledávky za společností AXA a.s. ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč, kterou v roce 2014 před jejím promlčením se rozhodla odepsat, v důsledku toho byla rozpuštěna zákonná opravná položka ve výši 33.000 Kč a ostatní opravná položka ve výši 17.000 Kč, pohledávka byla kryta opravnou položkou do 50%. K 31.12.2014 AMP dotvořila opravné položky zákonné ve výši 35.000 Kč a ostatní ve výši 65.000 Kč.  Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 6. APM v roce 2011 účtovala o pohledávce ze smluvních sankcí ve výši 5.000,-Kč a o závazcích ze smluvních sankcí ve výši 10.000,-Kč, pohledávka i závazek byly v roce 2014 uhrazeny. APM v roce 2014 účtovala o pohledávce ze smluvních sankcí ve výši 15.000,-Kč, která byla také v roce 2014 uhrazena a dále účtovala o závazcích z titulu smluvních sankcí ve výši 40.000,-Kč, z nichž uhradila pouze 25.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 7. APM poskytla v minulosti zaměstnanci půjčku, úrok je zaúčtován vždy k 31. 12. a je splatný do konce ledna následujícího roku, úroky za rok 2011 činily 5.000,-Kč, úroky za rok 2014 činily 3.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 8. Společník APM je fyzická osoba, která ukončila své podnikání v roce 2001 po vkladu podniku. Společník poskytl společnosti za obvyklý úrok půjčku ve výši 1.000.000,-Kč v roce 2011. Úrok je zaúčtován vždy k 31. 12. a je splatný do konce ledna následujícího roku, úroky za rok 2011 činily 15.000,-Kč, úroky za rok 2014 činily 10.500,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 9.  APM tvoří zákonnou rezervu na opravu dlouhodobého majetku, rezervu tvoří od roku 2011. APM tvořila v roce 2011 rezervu na dovolenou vč. pojistného. V roce 2014 ji rozpustila a vytvořila dle nové kalkulace rezervu na dovolenou vč. pojistného ve výši 100.000,-Kč, rezervu na opravu dlouhodobého majetku v nájmu 16.000,-Kč, rezervu na penále finančního úřadu za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí ve výši 4.000,-Kč, rezervu na daň z převodu nemovitých věcí ve výši 6.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 10.  APM účtuje každoročně o kvalifikovaných odhadech prémií daného roku vč. pojistného, prémie jsou vypláceny v květnu následujícího roku. Jejich nevyvratitelný nárok vzniká vždy k 31. 12., a to podle mzdové směrnice a ujednání v pracovních smlouvách. Za rok 2013 se jednalo o prémie ve výši 1 000 000 Kč, pojistné 340 000 Kč; za rok 2014 se jedná o prémie 500 000 Kč a pojistné 170 000 Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 11.  APM při zpracování účetní závěrky zjistila, že nezaúčtovala a také neuhradila daň z nemovitých věcí za rok 2014, závazek doúčtovala k 31. 12. 2014, dluh uhradí v následujícím roce. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize.
 12.  APM nevyužila v minulosti daňovou ztrátu za rok 2008 ve výši 500.000 Kč a za rok 2009 ve výši 300.000 Kč. Při stanovení splatné daně za rok 2014 o využitelné ztráty snížila základ daně.   

 

Úkoly:

 1. Proveďte výpočet odložené daně a to k 31. 12. 2014.
 2. Zaúčtujte odloženou daň k prvnímu dni účetního období i k poslednímu dni účetního období 2014.
čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :