ČÚS-003-002 - Odložená daň souvislý příklad

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

 • Odložená daň souvislý příklad - výpočet (XLS, 132 kB)

Stáhni prázdný

 • Odložená daň souvislý příklad - zadání (XLS, 55 kB)
 • Hlavní kniha - zadání (XLS, 116 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

7.5.2014 13:55

Ing. Pěva Čouková
Souvislý příklad na výpočet odložené daně u společnosti, která v roce 2014 poprvé od svého vzniku splnila kritéria zákona o účetnictví pro audit účetní závěrky, v minulosti nikdy neúčtovala o odložené dani.
V příkladu jsou použity rozmanité tituly pro tvorbu odložené daně, např. zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, opravná položka k zásobám, opravná položka k pohledávkám, pohledávky a závazky ze smluvních sankcí, úroky z půjček, rezervy nebo nevyužitá daňová ztráta z minulých let.

PLATÍ pro rok 2014

Odložená daň - zadání:

Společnost s ručením omezeným ABC ( dále jen ABC ) splnila v roce 2014 poprvé od svého vzniku kritéria zákona o účetnictví pro audit účetní závěrky, v minulosti nikdy neúčtovala o odložené dani. Společnost očekává, že bude dlouhodobě dosahovat zisků.

 ABC Vám předkládá následující informace a v příloze textu Hlavní knihu za období 1-12/2014 po zaúčtování splatné daně, před zaúčtování odložené daně: 

 1. ABC pořídila v roce 2003 software. Potřebné číselné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 2. ABC k 1. 1. 2014 vlastnila dvě budovy. K budovám na účtu 092 účtuje o opravné položce v důsledku snížení hodnoty. V roce 2014 jedna z budov byla prodána, druhá budova byla technicky zhodnocena a toto zhodnocení představuje jediný přírůstek budov. Daňová zůstatková cena budov k 1. 1. 2014 byla 4.500.000,-Kč, daňové odpisy budov za rok 2014 byly 200.000,-Kč a daňová zůstatková cena prodané budovy byla 100.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 3. ABC vlastní samostatné věci movité. Během roku 2014 byl pořízen majetek za 150.000,-Kč, vyřazen byl majetek v důsledku likvidace, který byl již v minulých letech zcela účetně i daňově odepsán. Daňová zůstatková cena samostatných věcí movitých k 1. 1. 2014 byla 1.100.000,-Kč, daňové odpisy za rok 2014 samostatných věcí movitých jsou ve výši 200.000 Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 4. ABC v důsledku snížení hodnoty účtuje o opravné položce ke zboží. Do budoucna předpokládáme prodej zboží. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 5. ABC vytváří opravné položky k pohledávkám. K veškerým pohledávkám lze tvořit podle ustanovení zákona o rezervách opravné položky. Dle inventarizace účtu 391 k 31. 12. 2013 jde o zákonné opravné položky ve 200.000,-Kč a ostatní opravné položky ve výši 300.000,-Kč. ABC pohledávky důsledně vymáhá mimo pohledávky za společností AXA a.s. ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, kterou v roce 2014 před jejím promlčením se rozhodla odepsat, v důsledku toho byla rozpuštěna zákonná opravná položka ve výši 33.000,-Kč a ostatní opravná položka ve výši 17.000,-Kč, pohledávka byla kryta opravnou položkou do 50%. K 31. 12. 2014 AMP dotvořila opravné položky zákonné ve výši 35.000,-Kč a ostatní ve výši 65.000,- Kč.  Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 6. ABC v roce 2013 účtovala o pohledávce ze smluvních sankcí ve výši 5.000,-Kč a o závazcích ze smluvních sankcí ve výši 10.000,-Kč, pohledávka i závazek byly v roce 2014 uhrazeny. ABC v roce 2014 účtovala o pohledávce ze smluvních sankcí ve výši 15.000,-Kč, která byla také v roce 2014 uhrazena a dále účtovala o závazcích z titulu smluvních sankcí ve výši 40.000,-Kč, z nichž uhradila pouze 25.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 7. ABC poskytla v minulosti zaměstnanci půjčku, úrok je zaúčtován vždy k 31. 12. a je splatný do konce ledna následujícího roku, úroky za rok 2013 činily 5.000,-Kč, úroky za rok 2014 činily 3.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 8. Společník ABC je fyzická osoba, která ukončila své podnikání v roce 2001 po vkladu podniku. Společník poskytl společnosti za obvyklý úrok půjčku ve výši 1.000.000,-Kč v roce 2013. Úrok je zaúčtován vždy k 31.12. a je splatný do konce ledna následujícího roku, úroky za rok 2013 činily 15.000,-Kč, úroky za rok 2014 činily 10.500,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 9.  ABC tvoří zákonnou rezervu na opravu dlouhodobého majetku, rezervu tvoří od roku 2013. ABC tvořila v roce 2013 rezervu na dovolenou vč.pojistného. V roce 2014 ji rozpustila a vytvořila dle nové kalkulace rezervu na dovolenou vč. pojistného ve výši 100.000,-Kč, rezervu na opravu dlouhodobého majetku v nájmu 16.000,-Kč., rezervu na penále finančního úřadu za pozdní úhradu daně z nemovitostí ve výši 4.000,-Kč, rezervu na daň z převodu nemovitostí ve výši 6.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 10.  ABC účtuje každoročně o kvalifikovaných odhadech prémií daného roku vč. pojistného, prémie jsou vypláceny v květnu následujícího roku. Za rok 2013 se jednalo o prémie ve výši 1.000.000,-Kč, pojistné 340.000,-Kč; za rok 2014 se jedná o prémie 500.000,-Kč a pojistné 170.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 11.  ABC při zpracování účetní závěrky zjistila, že nezaúčtovala a také neuhradila daň z nemovitostí za rok 2014, závazek doúčtovala k 31.12.2014, dluh uhradí v následujícím roce. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 12.  ABC nevyužila v minulosti daňovou ztrátu za rok 2010 ve výši 300.000,- Při stanovení splatné daně za rok 2014 o využitelné ztráty snížila základ daně.

   

  Úkoly: 

 1. Proveďte výpočet odložené daně a to samostatně k počátku účtování o odložené dani, tj. k datu 1. 1. 2014 a následně k 31. 12. 2014. 

 2. Zaúčtujte odloženou daň k prvnímu dni účetního období i k poslednímu dni účetního období 2014. 

  Veškeré výpočty zaznamenávejte do přiložených výpočtových listů, každou informaci z bodů 1-12 vyhodnoťte a vyplňte ve výpočtovém listu a takto stanovte zda se jedná o titul pro odloženou daň či nikoliv.

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace