ČÚS-003-002 - Odložená daň souvislý příklad

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

 • Odložená daň souvislý příklad - výpočet (XLS, 132 kB)

Stáhni prázdný

 • Odložená daň souvislý příklad - zadání (XLS, 55 kB)
 • Hlavní kniha - zadání (XLS, 116 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková

7.5.2014 13:55

Ing. Pěva Čouková
Souvislý příklad na výpočet odložené daně u společnosti, která v roce 2014 poprvé od svého vzniku splnila kritéria zákona o účetnictví pro audit účetní závěrky, v minulosti nikdy neúčtovala o odložené dani.
V příkladu jsou použity rozmanité tituly pro tvorbu odložené daně, např. zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, opravná položka k zásobám, opravná položka k pohledávkám, pohledávky a závazky ze smluvních sankcí, úroky z půjček, rezervy nebo nevyužitá daňová ztráta z minulých let.

PLATÍ pro rok 2014

Odložená daň - zadání:

Společnost s ručením omezeným ABC ( dále jen ABC ) splnila v roce 2014 poprvé od svého vzniku kritéria zákona o účetnictví pro audit účetní závěrky, v minulosti nikdy neúčtovala o odložené dani. Společnost očekává, že bude dlouhodobě dosahovat zisků.

 ABC Vám předkládá následující informace a v příloze textu Hlavní knihu za období 1-12/2014 po zaúčtování splatné daně, před zaúčtování odložené daně: 

 1. ABC pořídila v roce 2003 software. Potřebné číselné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 2. ABC k 1. 1. 2014 vlastnila dvě budovy. K budovám na účtu 092 účtuje o opravné položce v důsledku snížení hodnoty. V roce 2014 jedna z budov byla prodána, druhá budova byla technicky zhodnocena a toto zhodnocení představuje jediný přírůstek budov. Daňová zůstatková cena budov k 1. 1. 2014 byla 4.500.000,-Kč, daňové odpisy budov za rok 2014 byly 200.000,-Kč a daňová zůstatková cena prodané budovy byla 100.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 3. ABC vlastní samostatné věci movité. Během roku 2014 byl pořízen majetek za 150.000,-Kč, vyřazen byl majetek v důsledku likvidace, který byl již v minulých letech zcela účetně i daňově odepsán. Daňová zůstatková cena samostatných věcí movitých k 1. 1. 2014 byla 1.100.000,-Kč, daňové odpisy za rok 2014 samostatných věcí movitých jsou ve výši 200.000 Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 4. ABC v důsledku snížení hodnoty účtuje o opravné položce ke zboží. Do budoucna předpokládáme prodej zboží. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 5. ABC vytváří opravné položky k pohledávkám. K veškerým pohledávkám lze tvořit podle ustanovení zákona o rezervách opravné položky. Dle inventarizace účtu 391 k 31. 12. 2013 jde o zákonné opravné položky ve 200.000,-Kč a ostatní opravné položky ve výši 300.000,-Kč. ABC pohledávky důsledně vymáhá mimo pohledávky za společností AXA a.s. ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, kterou v roce 2014 před jejím promlčením se rozhodla odepsat, v důsledku toho byla rozpuštěna zákonná opravná položka ve výši 33.000,-Kč a ostatní opravná položka ve výši 17.000,-Kč, pohledávka byla kryta opravnou položkou do 50%. K 31. 12. 2014 AMP dotvořila opravné položky zákonné ve výši 35.000,-Kč a ostatní ve výši 65.000,- Kč.  Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 6. ABC v roce 2013 účtovala o pohledávce ze smluvních sankcí ve výši 5.000,-Kč a o závazcích ze smluvních sankcí ve výši 10.000,-Kč, pohledávka i závazek byly v roce 2014 uhrazeny. ABC v roce 2014 účtovala o pohledávce ze smluvních sankcí ve výši 15.000,-Kč, která byla také v roce 2014 uhrazena a dále účtovala o závazcích z titulu smluvních sankcí ve výši 40.000,-Kč, z nichž uhradila pouze 25.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 7. ABC poskytla v minulosti zaměstnanci půjčku, úrok je zaúčtován vždy k 31. 12. a je splatný do konce ledna následujícího roku, úroky za rok 2013 činily 5.000,-Kč, úroky za rok 2014 činily 3.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 8. Společník ABC je fyzická osoba, která ukončila své podnikání v roce 2001 po vkladu podniku. Společník poskytl společnosti za obvyklý úrok půjčku ve výši 1.000.000,-Kč v roce 2013. Úrok je zaúčtován vždy k 31.12. a je splatný do konce ledna následujícího roku, úroky za rok 2013 činily 15.000,-Kč, úroky za rok 2014 činily 10.500,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 9.  ABC tvoří zákonnou rezervu na opravu dlouhodobého majetku, rezervu tvoří od roku 2013. ABC tvořila v roce 2013 rezervu na dovolenou vč.pojistného. V roce 2014 ji rozpustila a vytvořila dle nové kalkulace rezervu na dovolenou vč. pojistného ve výši 100.000,-Kč, rezervu na opravu dlouhodobého majetku v nájmu 16.000,-Kč., rezervu na penále finančního úřadu za pozdní úhradu daně z nemovitostí ve výši 4.000,-Kč, rezervu na daň z převodu nemovitostí ve výši 6.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 10.  ABC účtuje každoročně o kvalifikovaných odhadech prémií daného roku vč. pojistného, prémie jsou vypláceny v květnu následujícího roku. Za rok 2013 se jednalo o prémie ve výši 1.000.000,-Kč, pojistné 340.000,-Kč; za rok 2014 se jedná o prémie 500.000,-Kč a pojistné 170.000,-Kč. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 11.  ABC při zpracování účetní závěrky zjistila, že nezaúčtovala a také neuhradila daň z nemovitostí za rok 2014, závazek doúčtovala k 31.12.2014, dluh uhradí v následujícím roce. Případné další potřebné údaje pro výpočet čerpejte v Hlavní knize. 

 12.  ABC nevyužila v minulosti daňovou ztrátu za rok 2010 ve výši 300.000,- Při stanovení splatné daně za rok 2014 o využitelné ztráty snížila základ daně.

   

  Úkoly: 

 1. Proveďte výpočet odložené daně a to samostatně k počátku účtování o odložené dani, tj. k datu 1. 1. 2014 a následně k 31. 12. 2014. 

 2. Zaúčtujte odloženou daň k prvnímu dni účetního období i k poslednímu dni účetního období 2014. 

  Veškeré výpočty zaznamenávejte do přiložených výpočtových listů, každou informaci z bodů 1-12 vyhodnoťte a vyplňte ve výpočtovém listu a takto stanovte zda se jedná o titul pro odloženou daň či nikoliv.

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.
Dnes je So 18. 1. 2020, svátek má Vladislav

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Skladový systém

16.1.2020 16:45

Zdravím, zkuste být konkrétnější - co přesně chcete zavést do účetnictví? Data? Podporu? Software? Techniku? Co si přesně představujete pod pojmem "zavést", myslíte … více

Neplátce DPH - účtování zálohových faktur

16.1.2020 14:54

Zdravím, jako neplátce DPH žádný daňový doklad k přijaté platbě ve smyslu zákona o DPH nevystavujte, byla by to chyba. Především to není … více

podnikání jako OSVČ a pobírání PPM

13.1.2020 22:58

Prosím o radu, jestli je možné při pobírání PPM od Úřadu práce a souběžně částečně podnikat jako OSVČ. více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace