Odstupné a nezabavitelná částka dlužníka

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Odstupné a nezabavitelná částka dlužníka (PDF, 825.9 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová

1.8.2017 13:30

Ing. Růžena Klímová
Zjednodušeně – odstupné a nový výpočet srážek ze mzdy.
Složitěji – odstupné není jednorázovým příjmem, ale je nutné ho rozpočítat na měsíce v návaznosti na zákonné odstupné.
Podrobný vyčerpávající článek paní Renky Klímové s mnoha příklady.
Jako obvykle mi daly příklady paní Renky zabrat, jsou však jasné, srozumitelné, předkládají dvě varianty výpočtu a jednu variantu preferují. Osobně jsem pro Vás všechny příklady přepočítala – ráda…
Je tedy žádoucí, pokud Vás tato práce baví, sednout a příklady propočítat také…TO PRO TY NADŠENÉ MZDOVÉ ÚČETNÍ
Pro ty, které si užívají prázdnin a nesdílí momentálně toto nadšení, stačí, když budou vědět, kde příklady v případě potřeby najdou.
Pokud nejste ve srážkách „kovaní“ a měli byste nebo chtěli byste, doporučujeme knihu Průvodce mzdovou problematikou 2017 – ještě jsme udělali dotisk (poslední!). Můžete si objednat u nás na e-shopu.
Krásné léto.
P.

PLATÍ pro rok 2017

Obsah:

 

1       Úvod

Dne 1. 12. 2016 byl vydán rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 853/2016, který se zabývá nezabavitelnou částkou a poskytnutým odstupným. Judikát mění dosavadní postup, kdy se odstupné považovalo za jednorázový příjem dle § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“).

Soud dospěl k tomuto závěru:

„Odstupné poskytované při skončení pracovního poměru podle ustanovení § 67 odst. 1 věty první Zákoníku práce formou jednorázového peněžitého plnění přísluší zaměstnanci nejen v případě, že po skončení pracovního poměru nemá nové zaměstnání, ale i tehdy, když ihned po rozvázání pracovního poměru nastoupí do práce k jinému zaměstnavateli, popřípadě začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Nepodaří-li se však zaměstnanci, kterému bylo při skončení pracovního poměru poskytnuto odstupné, nalézt nové zaměstnání, a stane-li se proto uchazečem o zaměstnání evidovaným u příslušné krajské pobočky Úřadu práce, poskytne se mu podpora v nezaměstnanosti až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného (srov. § 44a větu první zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 9. 12. 2012). Protože po dobu určenou podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odstupné takovému zaměstnanci nahrazuje odměnu za práci a protože při provádění výkonu rozhodnutí srážkami z tohoto jeho příjmu musí být po celou uvedenou dobu zajištěna nezbytná výživa zaměstnance a osob, vůči nimž má vyživovací povinnost, je třeba k jednorázově poskytnutému odstupnému přistupovat jako k výplatě příjmu za několik měsíců poskytnutého najednou (předem) a srážky – obdobně jako při výplatě dlužné mzdy za několik měsíců najednou (§ 286 OSŘ) - vypočítat za každý měsíc období určeného podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, zvláště. Znamená to, že základní nepostižitelná částka stanovená podle ustanovení § 278 OSŘ se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.“1) 

2       Jak spočítat čistou mzdu za každý měsíc zvlášť?

3       Jak postupovat v případě, kdy zaměstnavatel poskytne i vyšší odstupné nad rámec zákonné výše?

4       Jak zajistit, aby byla dlužníku poskytnuta nezabavitelná částka jen jednou v měsíci, pokud nastoupí k novému zaměstnavateli okamžitě?

5       Příklady

 

 

Ing. Růžena Klímová

červen 2017

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace