Online programy v e-shopu

Specialista fyzické osoby 2023 = 7. den - Zdravotní pojištění OSVČ

Specialista fyzické osoby 2023 = 7. den - Zdravotní pojištění OSVČ

Cena: 1700 Kč bez DPH

Detail

Ing. Antonín Daněk 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Specialista fyzické osoby 2023 = 7. den - Sociální pojištění OSVČ

Specialista fyzické osoby 2023 = 7. den - Sociální pojištění OSVČ

Cena: 1700 Kč bez DPH

Detail

Mgr. Anežka Malasková 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Mzdový specialista 2023 = 9. den - Cestovní náhrady, mzdové benefity

Mzdový specialista 2023 = 9. den - Cestovní náhrady, mzdové benefity

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Pěva Čouková 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Mzdový specialista 2023 = 6. den - Daň z příjmů ze závislé činnosti

Mzdový specialista 2023 = 6. den - Daň z příjmů ze závislé činnosti

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Milan Lošťák 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Mzdový specialista 2023 = 4. den - Praktický příklad

Mzdový specialista 2023 = 4. den - Praktický příklad

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Olga Krchovová 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

VIDI - zkoušky podzim 2023

VIDI - zkoušky podzim 2023

Cena: 59990 Kč bez DPH

Detail

Specialista fyzické osoby 2023 = 6. den - Živnostenský zákon

Specialista fyzické osoby 2023 = 6. den - Živnostenský zákon

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Bc. Petr Kameník 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Mzdový specialista 2023 = 3. den - Zdravotní pojištění

Mzdový specialista 2023 = 3. den - Zdravotní pojištění

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Olga Krchovová 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Daňový kompas s Pěvou Čoukovou - doučování 2023

Daňový kompas s Pěvou Čoukovou - doučování 2023

Cena: 39990 Kč bez DPH

Detail

Ing. Pěva Čouková , Mgr. Ivan Rota , LL.M., MBA

Navigace k úspěšnému složení zkoušky daňového poradce s nejlepší daňovou navigátorkou

Mzdový specialista 2022 = 9. den - Cestovní náhrady, mzdové benefity

Mzdový specialista 2022 = 9. den - Cestovní náhrady, mzdové benefity

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Pěva Čouková 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Mzdový specialista 2022 = 6. den - Daň z příjmů ze závislé činnosti

Mzdový specialista 2022 = 6. den - Daň z příjmů ze závislé činnosti

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Milan Lošťák 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Mzdový specialista 2022 = 5. den - Praktický příklad

Mzdový specialista 2022 = 5. den - Praktický příklad

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Olga Krchovová 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Mzdový specialista 2022 = 4. den - Zdravotní pojištění

Mzdový specialista 2022 = 4. den - Zdravotní pojištění

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Olga Krchovová 

Lze objednat jen celý vzdělávací program.

Daňový Specialista 2022 = 20 dnů

Daňový Specialista 2022 = 20 dnů

Cena: 39990 Kč bez DPH

Detail

Ing. Mgr. Olga Hochmannová , Ing. Igor Pantůček , Ing. Pěva Čouková , plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková , Ing. Ivana Pilařová , Bc. Martin Mikuš , Ing. Jana Procházková , Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Mgr. Ivan Rota , LL.M., MBA , Ing. Roman Landgráf 

TO NEJLEPŠÍ, CO MÁME... "Ten kurz byl úžasný, pro mě to byla startovací čára v přípravě ke zkouškám a JÁ MYSLÍM, ŽE JSEM LEPŠÍ KURZ NEMOHL NAJÍT." Jirka P.

3. IFRS academy – Model revaluation PPE (IAS 16) x Leasing (IFRS 16) x Snížení hodnoty aktiv (IAS 36) x Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (IFRS 5)

3. IFRS academy – Model revaluation PPE (IAS 16) x Leasing (IFRS 16) x Snížení hodnoty aktiv (IAS 36) x Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (IFRS 5)

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

13. Daň z přidané hodnoty = VII. BLOK - PŘÍKLADY V NÁVAZNOSTI NA ÚČETNICTVÍ

13. Daň z přidané hodnoty = VII. BLOK - PŘÍKLADY V NÁVAZNOSTI NA ÚČETNICTVÍ

Cena: 2142 Kč bez DPH

Detail

Ing. Pěva Čouková 

Součást DPH specialisty online 2021 = 14 dnů

12. Daň z přidané hodnoty = VI. BLOK - DPH A CELNÍ PŘEDPISY

12. Daň z přidané hodnoty = VI. BLOK - DPH A CELNÍ PŘEDPISY

Cena: 2142 Kč bez DPH

Detail

 Marek Reinoha 

DPH specialista online = 14 dnů Lze objednat jen celý seminář

11. Daň z přidané hodnoty = VI. BLOK - DPH A DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS

11. Daň z přidané hodnoty = VI. BLOK - DPH A DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS

Cena: 2142 Kč bez DPH

Detail

 Marek Reinoha 

DPH specialista online = 14 dnů Lze objednat jen celý seminář

6. IFRS academy – Podnikové kombinace (IFRS 3) a konsolidace (IFRS 10, případně IFRS 11 x IAS 28)

6. IFRS academy – Podnikové kombinace (IFRS 3) a konsolidace (IFRS 10, případně IFRS 11 x IAS 28)

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

5. IFRS academy – Rezervy (IAS 37) x Finanční nástroje (IFRS 9) x Cizoměnové přepočty (IAS 21) x Daně v účetní závěrce (IAS 12 x IFRIC 21) x IFRS v příloze

5. IFRS academy – Rezervy (IAS 37) x Finanční nástroje (IFRS 9) x Cizoměnové přepočty (IAS 21) x Daně v účetní závěrce (IAS 12 x IFRIC 21) x IFRS v příloze

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

4. IFRS academy – Zásoby (IAS 2) x Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15) x Zaměstnanecké požitky (IAS 19)

4. IFRS academy – Zásoby (IAS 2) x Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15) x Zaměstnanecké požitky (IAS 19)

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

2. IFRS academy – Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16) x Nehmotná aktiva (IAS 38) x Investice do nemovitostí (IAS 40) x Biologická aktiva (IAS 41) x Výpůjční náklady (IAS 23) x Dotace (IAS 20)

2. IFRS academy – Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16) x Nehmotná aktiva (IAS 38) x Investice do nemovitostí (IAS 40) x Biologická aktiva (IAS 41) x Výpůjční náklady (IAS 23) x Dotace (IAS 20)

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

1. IFRS academy – IFRS v kontextu současného vývoje – použití svět / Evropa / ČR x Regulace IFRS x Účetní závěrka – uspořádání, struktura, obsahová náplň, rozvahový den vs. okamžik schválení (IAS 1 x IAS 8 x IAS 10)

1. IFRS academy – IFRS v kontextu současného vývoje – použití svět / Evropa / ČR x Regulace IFRS x Účetní závěrka – uspořádání, struktura, obsahová náplň, rozvahový den vs. okamžik schválení (IAS 1 x IAS 8 x IAS 10)

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

IFRS academy

IFRS academy

Cena: 17990 Kč bez DPH

Detail

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

Daňový Specialista 2022 = 1. část – daň z příjmů právnických a fyzických osob, účetnictví, AML zákon

Daňový Specialista 2022 = 1. část – daň z příjmů právnických a fyzických osob, účetnictví, AML zákon

Cena: 23990 Kč bez DPH

Detail Ukázka

Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková , Mgr. Ivan Rota , LL.M., MBA , Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

TO NEJLEPŠÍ, CO MÁME... "Ten kurz byl úžasný, pro mě to byla startovací čára v přípravě ke zkouškám a JÁ MYSLÍM, ŽE JSEM LEPŠÍ KURZ NEMOHL NAJÍT." Jirka P.

2. Daň z přidané hodnoty = I. BLOK – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

2. Daň z přidané hodnoty = I. BLOK – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Jiří Klíma 

DPH specialista online 2021 = 14 dnů Lze objednat jen celý online program.

1. Daň z přidané hodnoty = I. BLOK – teorie – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

1. Daň z přidané hodnoty = I. BLOK – teorie – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Jiří Klíma 

DPH specialista online 14 dnů. Lze objednat jen celý online program.

8. Daň z přidané hodnoty  IV. BLOK - SOUVISLÝ CELODENNÍ PŘÍKLAD NA DPH

8. Daň z přidané hodnoty IV. BLOK - SOUVISLÝ CELODENNÍ PŘÍKLAD NA DPH

Cena: 2142 Kč bez DPH

Detail

Ing. Igor Pantůček 

DPH specialista online 14 dnů Lze objednat jen celý online program.

7. Daň z přidané hodnoty  IV. BLOK - SOUVISLÝ CELODENNÍ PŘÍKLAD NA DPH

7. Daň z přidané hodnoty IV. BLOK - SOUVISLÝ CELODENNÍ PŘÍKLAD NA DPH

Cena: 2142 Kč bez DPH

Detail

Ing. Igor Pantůček 

DPH specialista online 14 dnů Lze objednat jen celý online program.

6. Daň z přidané hodnoty III. BLOK – teorie – tuzemsko – § 56a – § 92 ZDPH

6. Daň z přidané hodnoty III. BLOK – teorie – tuzemsko – § 56a – § 92 ZDPH

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Jiří Klíma 

DPH specialista online = 14 dnů Lze objednat jen celý online program.

4. Daň z přidané hodnoty = II. BLOK – teorie – dovoz a vývoz zboží a služeb

4. Daň z přidané hodnoty = II. BLOK – teorie – dovoz a vývoz zboží a služeb

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Jiří Klíma 

DPH specialista online = 14 dnů Lze objednat jen celý online program.

Účto academy 2020 - 13. den - Přeměny

Účto academy 2020 - 13. den - Přeměny

Cena: 3400 Kč bez DPH

Detail

Ing. Pěva Čouková 

Přeměny společností s exkluzivními materiály, se spoustou příkladů na všechny tipy přeměn, s testy k přeměnám, s navazujícími přehledy na daňový uznatelnost převedených majetků - tzv. "Z POKLADŮ ÚČETNÍHO PORTÁLU".

Daňové, účetní a mzdové testy 2020

Daňové, účetní a mzdové testy 2020

Cena: 5990 Kč bez DPH

Detail

46 online testů, 16 autorů, 15 oblastí

Specialista pro veřejnou správu

Specialista pro veřejnou správu

Cena: 9990 Kč bez DPH

Detail

Ing. Pěva Čouková 

30 hodin záznamu, 9 bloků, Ing. Pěva Čouková

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :