ČÚS-005-001 - Opravné položky

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

 • ČÚS-005-001 řešení (PDF, 59.9 kB)

Stáhni prázdný

 • ČÚS-005-001 zadání (PDF, 59.7 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

22.8.2012 09:23

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Opravné položky

PLATÍ pro rok 2012

Příklady

Odpis pohledávky kryté opravnou položkou

 

Č.

Text

Částka v tis. Kč

MD

Dal

 1.  

Pohledávka splatná 30. 6. 2009

1 000

311

 

 1.  

Zůstatek opravných položek – zákonných podle zákona o rezervách ve výši 20 % **)

200

(558D)

391/1

 1.  

Zůstatek opravných položek – účetních ve výši

80 % dotvořená k 31. 12. 2010

800

(559N)

391/9

 1.  

Odpis pohledávky k 31. 5. 2011*)

 

 

 

 1.  

Rozpuštění zákonné opravné položky k 31. 5. 2011

 

 

 

 1.  

Rozpuštění účetní opravné položky k 31. 5. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Evidence pohledávky v podrozvahové evidenci,

nedošlo-li k zániku pohledávky

 

 

 

 

*)    z částky 1 000 tis. Kč je 200 tis. Kč daňově uznatelných, neboť tato výše je kryta opravnou položkou podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP

**)  od 1. 1. 2008 je možné tvořit zákonnou opravnou položku ve výši 20 % a více jmenovité hodnoty pohledávky u pohledávek, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než 200 000 Kč,

-       pokud uplynulo více než 6 měsíců od sjednané lhůty splatnosti a

-       pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení

 

účetní HV v roce 2011        ……..               základ daně               ……….

 

 

Úhrada po odpisu pohledávky

Č.

Text

Částka v tis. Kč

MD

Dal

 1.  

Částečná úhrada v roce 2012 odepsané pohledávky ve výši 300 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 1.  

Odúčtování v podrozvahové evidenci

 

 

 

účetní HV v roce 2011        ………              základ daně               ………

Rozdělení na daňové a nedaňové náklady v případě odpisu pohledávky není nikde řešeno; řešíme tedy poměrem, jak byly tvořeny opravné položky.

Nelze vyloučit jiné řešení.

 

Výnos bude částečně (80 % z uhrazené části) vyloučen ze základu daně podle § 23 ZDP:

(4)              Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují

e)               částky zúčtované do příjmů (výnosů), pokud souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích.

 

Tvorba opravných položek – odpis pohledávek

 

Č.

Text

Částka

v Kč

MD

Dal

Operace roku 2010

Počáteční stav

Pohledávka č. 1 splatná 30. 12. 2009 vůči klientovi A

(jmenovitá hodnota při vzniku 28 000 Kč)

28 000

311

x

Pohledávka č. 2 splatná 30. 12. 2009 vůči klientovi A

(jmenovitá hodnota při vzniku 20 000 Kč)

20 000

311

X

 1.  

Tvorba opravné položky k 31. 12. 2010

k pohledávce č. 1 podle § 8c ve výši 100 %

 

 

 

 1.  

Tvorba opravné položky k 31. 12. 2010

k pohledávce č. 2 podle § 8a ve výši 20 %

 

 

 

Operace roku 2011

- účetní jednotka rozhodla o odpisu pohledávky č. 2. Ještě před odpisem byla provedena změna režimu opravných položek k datu 1.  3.  2011 (původně podle § 8a ZoR, nově podle § 8c ZoR).

 1.  

Rozpuštění opravné položky k 1. 3. 2011 k pohledávce č. 2 vytvořené podle § 8a ve výši 20 %.

 

 

 

 1.  

Tvorba opravné položky k 1. 3. 2011

k pohledávce č. 2 podle § 8c ve výši 100 %

 

 

 

 1.  

Odpis pohledávky č. 2 k 1. 3. 2011 na základě

rozhodnutí účetní jednotky

 

 

 

 1.  

Rozpuštění opravné položky k pohledávce č. 2 k 1. 3. 2011, vytvořené podle § 8c

 

 

 

Pohledávku č. 1 se účetní jednotka rozhodla ponechat v evidenci.

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace