ČÚS-019-001 - Opravy chyb minulých let, Vlastní kapitál a chyby minulých let

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-019-001 - řešení 2015 (PDF, 310.3 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-019-001 - zadání část 2015 (PDF, 183.5 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

12.11.2015 09:30

Ing. Pěva Čouková

PLATÍ pro rok 2015

Chyby minulých let

 

§ 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb. (od roku 2013)

 

Výsledek hospodaření minulých let

Položka "A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let" obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně podle § 59 odst. 6. Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Účetní jednotka popíše použití položky "A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let" v příloze v účetní závěrce.

 

Příklad:

Účetní jednotka v účetnictví za rok 2014 má fakturu, která souvisí s náklady roku 2013, konkrétně je to oprava nakladače v hodnotě 400 tisíc Kč bez DPH, která byla provedena v roce 2013. K ceně je připočteno DPH. Jedná se o chybu.

V roce 2014 bude zaúčtováno:

Č.

Text

Částka v Kč

MD

Dal

2014

1.

Faktura na opravu nakladače z roku 2013

 

 

 

2.

DPH 21 %

 

 

 

3.

Dodatečné přiznání k dani z příjmů právnických osob

 

 

 

 

Úpravy v běžném období

Položka rozvahy

PASIVA CELKEM

 

 

 

Běžné účetní období

Minulé období

A.

 

Vlastní kapitál

11 876

10 700

A.I.

 

Základní kapitál

10 000

10 000

 

A.I.1.

Základní kapitál

10 000

10 000

A.IV.

 

Výsledek hospodaření minulých let

376

-300

 

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

1 000

0

 

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let

-300

-300

 

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let

-324

?

A.V.1.

 

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku

0

0

A.V.2.

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období

1 500

1 000

 

B.III.1

Závazky z obchodních vztahů

484

?

 

Zvýšení pasiv ……………….

 

Položka rozvahy

AKTIVA CELKEM

 

 

 

Běžné účetní období

Minulé období

C.I.

 

Pohledávky z obchodních vztahů

 

 

 

C.I.6.

Stát – daňové pohledávky (76 DPPO+84 DPH)

160

?

 

Zvýšení aktiv …………………

 

Co minulé období? Je nutno se úpravě věnovat?

Ano, je nutno se úpravě věnovat, pravděpodobně ručně, pokud budete mít štěstí zvládne to účetní program sám.

 

Položka rozvahy

PASIVA  CELKEM

 

 

 

Běžné účetní období

Minulé období

A.

 

Vlastní kapitál

11 876

 

A.I.

 

Základní kapitál

10 000

 

 

A.I.1.

Základní kapitál

10 000

 

A.IV.

 

Výsledek hospodaření minulých let

376

 

 

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

1 000

 

 

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let

-300

 

 

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let

-324

 

A.V.1.

 

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku

0

 

A.V.2.

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období

1 500

 

 

B.III.1

Závazky z obchodních vztahů

484

 

 

Zvýšení pasiv v běžném období = …………………, v minulém období ………………….

Je nutno upravit výkaz zisku a ztráty v minulém období?

 

Položka rozvahy

AKTIVA CELKEM

 

 

 

Běžné účetní období

Minulé období

C.I.

 

Pohledávky z obchodních vztahů

 

 

 

C.I.6.

Stát – daňové pohledávky (76 DPPO+84 DPH)

160

 

 

Zvýšení aktiv ……………………….

Je nutno upravit výkaz zisku a ztráty v minulém období

 

Číselné označení

Text řádku výkazu zisku a ztráty

Účet

Běžné období

Minulé období

 

Výkonová spotřeba

B.1. + B.2.

 

 

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

501,502,503

 

 

B.2.

Služby

511, 512, 513, 518

 

 

Q.

 

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q.1.+Q.2.

 

 

 

Q.1.

splatná

591, 595/A

 

 

 

Q.2.

odložená

(+/-) 592

 

 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření

 

 

 

A kdyby byla chyba z předminulého období? Bylo by to stejné?

Nebylo, bylo by to z určitého pohledu jednodušší. Úprava by proběhla pouze v rozvaze, protože výkaz zisku a ztráty zobrazuje jen běžný a minulý rok, nikoli rok předminulý. Takže ve výkazu zisku a ztráty již není co zobrazovat.

 

Položka rozvahy

PASIVA  CELKEM

 

 

 

Běžné účetní období

Minulé období

A.

 

Vlastní kapitál

11 876

 

A.I.

 

Základní kapitál

10 000

 

 

A.I.1.

Základní kapitál

10 000

 

A.IV.

 

Výsledek hospodaření minulých let

376

 

 

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

1 000

 

 

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let

-300

 

 

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let

-324

 

A.V.1.

 

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku

0

 

A.V.2.

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období

1 500

 

 

B.III.1

Závazky z obchodních vztahů

484

 

 

Zvýšení pasiv v běžném období ……………………, v minulém období ……………………..

 

Položka rozvahy

AKTIVA CELKEM

 

 

 

Běžné účetní období

Minulé období

C.I.

 

Pohledávky z obchodních vztahů

 

 

 

C.I.6.

Stát – daňové pohledávky (76 DPPO+84 DPH)

160

 

 

Zvýšení aktiv ……………………….

 

Daňově § 23 odst. 3 písm. a) bod 15

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 se zvyšuje o částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která zvýšila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno.

Výnos lze snížit prostřednictvím § 23 odst. 3 písm. c) ZDP.

Koordinační výbor Oprava účetní chyby minulých let od 1. ledna 2013 č. 400/24.04.13 Autor ing. Eva Zemanová více  http://www.ucetni-portal.cz/oprava-ucetni-chyby-minulych-let-od-1-ledna-2013-499-v.html

 

Ze závěru: - Stanovisko GFŘ k písm. a):

Došlo-li k opravám účtování nákladů nebo výnosů souvisejících s předchozím zdaňovacím, resp. účetním obdobím, lze v těchto případech pro účely daně z příjmů tyto opravy uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Takto bude postupováno v případě, kdy bylo zjištěno nezaúčtování nebo zaúčtování v nesprávné výši příslušných částek do nákladů nebo výnosů. V případě, že poplatník zjistí po provedení oprav v účetnictví, že daňová povinnost měla být za předchozí období vyšší, je povinen dodatečné daňové přiznání podat (§ 141 odst. 1 DŘ). Jestliže zjistí, že daňová povinnost měla být nižší, je k podání dodatečného daňového přiznání oprávněn (§ 141 odst. 2 DŘ).

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :