PŘISPĚLI JSME 78476 Kč – DĚKUJEME...

2 - OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

19.5.2020 14:50 - zdroj: Účetní Portál

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Schváleno – zákon č. 133/2020 Sb., ze dne 25. března 2020 o o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Vyhlášeno 27. 3. 2020 (dále zákon)

Schváleno - zákon č. 230/2020 Sb., ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 - sněmovní tisk 828/0

I - Aktualizace: 19. května 2020 15:00 hod. (Aktualizovaný text je červený)

❗️ Aktualizované změny k 19. 5. 2020❗️

 

Schváleno - zákon č. 230/2020 Sb., ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 - sněmovní tisk 828/0 

Vyhlášeno 6. 5. 2020 (dále zákon)

Senátní návrh 259, sněmovní tisk 860

 

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb. § 6 V § 2 zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění považuje v období do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo do školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu. Věta první a druhá platí obdobně v případě péče v zařízeních o jiné osoby uvedené v odstavci 2 a v § 3 odst. 1.“.

 § 7 Přechodné ustanovení Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění považuje za splněnou též tehdy, pokud zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístil z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 zákona č. 133/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v období ode dne 1. května 2020 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Věta první platí obdobně v případě péče v zařízeních o jiné osoby uvedené v § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 1 zákona č. 133/2020 Sb. ČÁST

 

ŠESTÁ ÚČINNOST

 § 8 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3, 4 a § 5 bodu 4, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po j

  

   

II - Zásadní změny – předmět úpravy

 • Náhrady budou vypláceny nejdéle do 30. 6. 2020 (§ 5 odst. 3 novely zákona)
 • Nárok získají i osoby pracující na dohodu o provedení práce případně pracovní činnosti v období od 11. března 2020 do 30. 6. 2020 za podmínek, že byli
  • nemocensky pojištěni v únoru 2020 a
  • byla-li dohoda uzavřena před 11. březnem 2020 a
  • potřeba ošetřování vznikla za doby trvání dohody (§ 4B novely zákona)
 • Výše ošetřovného od 1. 4. do 30. 6. 2020 - 80 % denního vyměřovacího základu – bude doplaceno automaticky; do tohoto data 60 % (§ 4a novely zákona)

 

 • Prodlužuje se podpůrčí dobu z původních 9 kalendářních dnů (16 kalendářních dnů) na dobu, po kterou trvá uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření (§ 4 odst. 1 zákona).
 • Rozšiřuje věk pro ošetřování z 10 let dítěte na dítě, které nedovršilo 13 let věku (§ 3 odst. 2 zákona)
 • Umožnění vícekrát střídání rodičů podle § 39 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (§ 4 odst. 3 zákona) - původně jen jedenkrát .

Nutné tiskopisy:

 • Na začátku čerpání dávky z důvodu péče o dítě je nutné mít vyplněnou „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, která je potvrzená ze školy a zaměstnavatelem. (žádost)
 • Pro uplatnění nároku na ošetřovné je za každý měsíc nutné vyplnit „Výkaz péče o dítě“. (výkaz)

    

Tiskopisy je nutné po vyplnění předat svému zaměstnavateli. Ten pouze doplní záznamy zaměstnavatele (může použít interaktivní tiskopis) a zašle jej své příslušné OSSZ.   

U první žádosti o ošetřovné tedy vyplníte jak žádost, tak výkaz, v dalších měsících jen výkaz. 

   

✳️ TIP 

Pokud Vám dávka nepřišla, zkontrolujte si, zda jste u žádosti za březen podali zaměstnavateli opravdu dva tiskopisy. Oba tiskopisy jste samozřejmě podepisovali. 

  

 

III - Cílený program podpory zaměstnanosti„Antivirus“

Celé hradí OSSZ – není předmětem úpravy.

 

     

IV - Příklad výpočtu

U matky s cca hrubým příjmem cca 30 000 Kč činí na den cca 533 Kč, je v čistém, nepodléhá odvodům a daním) za měsíc s 31 dny 16 532 Kč. Nesmí se pracovat!

Co znamená zvýšení ošetřovného z 60% na 80 %?

Praktický dopad zvýšení % sazby znamená, že maminka s hrubým příjmem 30 tisíc Kč měla při 60 % nárok na denní dávku cca 530 Kč/kalendářní den ošetřovného v průběhu března a od dubna cca 710 Kč/kalendářní den.

 

   

V - Co řešíme, už víme nebo nevíme a budeme pro Vás sledovat

Co ženy pracující jen na dohody tedy bez nároku na ošetřovné?

Rodiče, kteří pracovali na dohodu za předpokladu, že byli nemocensky pojištěni, dosáhnou na ošetřovné – zákon 230/2020 Sb., kterým se noveluje zákon č. 133/2020 Sb.

Např.:

 • dohoda o provedení práce – příjem vyšší než 10 tisíc Kč
 • dohoda o pracovní činnosti – příjem 3 000 Kč a vyšší

  

   

VI - Poznámka

Ošetřovné zaměstnanců neplatí zaměstnavatel, ale OSSZ. Počítá se z ročního vyměřovacího základu, který je redukovaný a z něj 60 % (80 % od dubna 2020), vyplácí se na kalendářní den. Zaměstnavatel neplatí žádné dny jako to známe u nemocenského.

   

  

 P.

Pěva Čouková 
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

 


➡️ DOPORUČUJEME: Průvodce mzdovou problematikou 2020 pomůže nejen mzdovým účetním a personalistům. Tištěná i jako e-book. Nahlédněte tady: https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html

  


➡️NEPŘEHLÉDNĚTE: Každé úterý do doby uzavření přednáškových sálů pro Vás pořádáme MIMOŘÁDNÉ WEBINÁŘE s Pěvou.

Chcete-li být u toho registrujte se ZDARMA:https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/

   


➡️ Naše informace můžete sledovat zde - https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/ 

 


Jste-li u Nás registrování, děkujeme za přízeň. ❤️ 

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Přehledy

Tiskopisy

Videa

Informace GFŘ a ministerstev

Knihy

  Online semináře

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

  Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

  Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace