Osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmů fyzických osob

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmů fyzických osob (PDF, 286.6 kB)

Autor Ing. Ivan Macháček 

1.12.2020 23:29

Ing. Ivan Macháček
V příspěvku si rozebereme osvobození nejčastějších bezúplatných příjmů od daně z příjmů fyzických osob podle § 4a ZDP, který navazuje v zákonu na § 4 ZDP, ve kterém se v odstavci 1 písmeno zl) uvádí, že od daně jsou osvobozeny rovněž příjmy podle § 4a.

Ivan Macháček

PLATÍ pro rok 2020

1. Osvobození bezúplatného příjmu z nabytí dědictví nebo odkazu

Bezúplatný příjem je zařazen v rámci § 10 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“ či „ZDP“) jako příjem z tzv. ostatních příjmů, při kterých dochází ke zvýšení majetku. Jedná se o § 10 odst. 1 písm. n) ZDP. Po zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je s účinností od 1. 1. 2014 zdanění bezúplatného příjmu nabytého dědictvím nebo odkazem předmětem zákona o daních z příjmů, přičemž podle § 4a písmeno a) ZDP je tento bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu osvobozen od daně z příjmů. Toto osvobození platí pro všechny případy dědictví a odkazu mezi jakýmikoliv osobami.

Dědickým právem se zabývá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) v § 1475  § 1720. V § 1476 NOZ se uvádí, že se dědí na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Podle § 1477 NOZ se odkazem odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Odkaz zůstavitel zřídí podle § 1594 NOZ tak, že v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu. Odkazovníkem může být jen osoba způsobilá dědit.

Jaký rozdíl je mezi dědictvím a odkazem?

 • dědicem je osoba, které náleží dědictví, tj. buď celá pozůstalost, nebo podíl na ní; naproti tomu odkazovníkem je ten, komu zůstavitel zůstavil jen jednotlivou věc, případně několik věcí určitého druhu;
 • nabytí dědictví potvrzuje dědici soud, zatímco právo na odkaz uplatňuje odkazovník přímo vůči dědici, a to bez soudního zásahu;
 • odkazem zůstavitel zřizuje odkazovníku pohledávku vůči dědici na vydání věci, popř. na zřízení práva.


Příklad č. 1 – Dědictví po babičce

Na základě závěti vnučka zdědila v listopadu 2020 po své babičce chatu s pozemkem.

V daném případě jde sice o bezúplatný příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP, ale tento bezúplatný příjem nabytý formou dědictví je od daně z příjmů osvobozen podle § 4a písm. a) ZDP.


2. Osvobození bezúplatného příjmu obmyšleného ze svěřenského fondu

Příjem obmyšleného ze svěřenského fondu je zařazen v rámci § 10 odst. 1 ZDP jako příjem z tzv. ostatních příjmů, při kterých dochází ke zvýšení majetku. Jedná se o § 10 odst. 1 písm. m) ZDP. Podle § 4a písmeno b) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti, nebo z majetku, který zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti.

Svěřenský fond je vymezen v § 1448  § 1474 NOZ, přičemž zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, došlo k určitým změnám v právním pojetí svěřenských fondů. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří svěřenskému správci majetek k určitému účelu, a to na základě smlouvy nebo pořízením pro případ smrti, přičemž svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Majetek ve svěřenském fondu není ani vlastnictvím správce fondu, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno.


Příklad č. 2 – Příjem obmyšleného v rámci svěřenského fondu

Fyzická osoba vyčlení nemovitou věc do svěřenského fondu pořízením pro případ smrti. Obmyšleným je dcera zakladatele fondu. Po zániku svěřenského fondu je obmyšlenému vydána nemovitá věc k užívání.

V daném případě je sice příjem obmyšleného ze svěřenského fondu zařazen mezi ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. m) ZDP, ale s odvoláním na znění § 4a písm. b) ZDP je bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti, od daně z příjmů osvobozen.


3. Osvobození bezúplatného příjmu (daru) jako reklamního předmětu

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK O PROBLEMATICE ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program DAŇOVÝ SPECIALISTA online, VII. ročník

Ing. Zuzana Rylová Ph.D. zde pro Vás má z oblasti fyzických osob – velmi podrobně v rozsahu 16 vyučovacích hodin:

 • 4. DEN – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů (natočeno dne 17. 6. 2020)
 • 5. DEN – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů (natočeno dne 18. 6. 2020)

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

K problematice fyzických osob je na Účetním Portále mnoho článků. Vybírám:

Ing. Ivan Macháček

Ing. Eva Sedláková

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

Webinář: Chyby a omyly v přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Host: Ing. Jiří Klíma
26. 3. 2020

A mnoho přehledů a pomůcek od účetního Portálu…

Máme další videosemináře…webináře…

S členstvím balíček GOLD získáváte slevu na všechny produkty Účetního Portálu.

  VÍTE, ŽE PRO VÁS MÁME BALÍČEK ŠESTI ONLINE SEMINÁŘŮ ZAMĚŘENÝCH NA PROBLEMATIKU FYZICKÝCH OSOB?

Balíček č. 5 se skládá z těchto online seminářů:

 1. Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené – Ing. Jiří Klíma (16. 11. 2020)
 2. Bezúplatné příjmy, závislá činnost – Ing. Jiří Klíma (30. 11. 2020)
 3. Příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku – Ing. Jiří Klíma  (7. 12. 2020)
 4. Příjmy z nájmu, ostatní příjmy, daňové přiznání FO – Ing. Jiří Klíma (5. 1. 2021)
 5. Paušální daň, zpětné uplatnění daňové ztráty, daňové odepisování nově – Ing. Otakar Machala QUD (11. 2. 2021)
 6. Připravujeme

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Daň z příjmů 2020 – vyřešené příklady

NOVINKA roku 2020

Zde naleznete 19 příkladů na problematiku fyzických osob.

Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLDPro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :