Vysvětlivky ke změnám DPH v EU – 2. část – Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 9. 2020

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 9. 2020 (PDF, 358.9 kB)

Autor Ing. Martin Bortlík 

26.11.2020 23:30

Ing. Martin Bortlík
Druhá část seriálu článků pana Martina Bortlíka zaměřeného na „Vysvětlivky ke změnám DPH v EU“ nám přiblíží osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Jana

PLATNÉ od 01.09.2020

Seriál k Vysvětlivkám ke změnám DPH v EU od Ing. Martina Bortlíka zahrnuje tyto články:

1. září 2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která je součástí zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojího zdanění, která zavádí dlouho očekávané změny v oblasti intrakomunitárního obchodu se zbožím (tzv. „quick fixes“). Už nyní se setkáváme s prvními praktickými dopady na daňové subjekty i s řešeními dříve diskutovaných problémů. Tato pravidla byla zavedena Směrnicí Rady (EU) 2018/1910, kterou se mění Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice o DPH“).

1. Úvod

Původní záměr účinnosti tohoto zákona od 1. ledna 2020 byl v důsledku průtahů s projednáním a následným schválením několikrát posunován. Jeho účinnost se nakonec zpozdila o téměř ¾ roku a připadla na 1. 9. 2020. Mnozí z vás si mohou položit otázku, od kdy jsou plátci daně vázáni postupem podle novelizovaného zákona o DPH. Tato situace tu již v minulosti nastala několikrát a v tomto ohledu se lze dovolávat tzv. přímého účinku Směrnice o DPH, jakožto nadřazené právní normy. Do nabytí účinnosti zákona tak byli plátci oprávněni postupovat podle Směrnice o DPH, avšak při splnění všech ve Směrnici o DPH uvedených podmínek. Uvedené potvrdila v lednu 2020 i Finanční správa v Informaci k novele zákona o DPH č.j. 1832/20/7100-20116-050701 zveřejněné na www.financnisprava.cz či na Účetním Portálu ZDE.

V kontextu výše uvedeného k účinnosti novely zákona o DPH je třeba vzít v úvahu přechodná ustanovení, kdy podle prvního až třetího bodu přechodných ustanovení lze uvést, že pro pohyb zboží mezi členskými státy se aplikuje předchozí znění, pokud bylo uskutečněno přede dnem nabytí účinnosti novely. Jinými slovy, postup podle Směrnice o DPH je v tomto případě možností, nikoliv povinností, plátce.

2. Definice dodání zboží do jiného členského státu

Dodáním zboží do jiného členského státu se podle § 13 odst. 2 zákona o DPH rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Jak Soudní dvůr Evropské unie konstatoval v případu C-409/04, Teleos a dalších, v důsledku odeslání nebo přepravy musí zboží fyzicky opustit území členského státu dodání. Dodání zboží do jiného členského státu (intrakomunitární dodání) je pak osvobozeno od daně za podmínek stanovených § 64 zákona o DPH. Jestliže nejsou podmínky pro osvobození od daně splněny, vzniká povinnost přiznat daň na výstupu jako při dodání zboží v tuzemsku plátci, který zboží dodává (pozn. pokud se nejedná o zasílání zboží podle § 8 zákona o DPH, při němž prodávající překročil registrační limit v zemi kupujícího).

Podle čl. 138 Směrnice o DPH, který byl s účinností od 1. 1. 2020 novelizován, osvobodí členské státy od daně zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno mimo jejich území, avšak uvnitř Společenství, a to prodávajícím nebo pořizovatelem nebo na účet jednoho z nich, které je uskutečněné pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, která jedná jako taková, v jiném členském státě, než ve státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží. Do Směrnice o DPH byl do čl. 138 doplněn i nový odst. 1a, který osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu nově spojuje s povinností takové dodání uvést v souhrnném hlášení. Tato ustanovení Směrnice o DPH se prakticky promítají do novelizovaného znění § 64 odst. 1 zákona o DPH, podle něhož je za stanovených podmínek osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně dodání zboží do jiného členského státu.

3. Nové hmotně právní podmínky pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu

...


JAK JSTE NA TOM S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021, 12 dnů vzdělávání.

Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Skupina není zatím uzavřená, takže můžete vytěžit maximum – tj. offline v Bohuňovicích & online dárkem k tomu…

Počet míst je omezen a bude změněno na UZAVŘENÁ SKUPINA… pojďte do akce!!

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

Získáte tyto články k problematice DPH k 1. 1. 2021 a mnoho dalších článků:

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

  A KDO CHCE VÍCE KE STUDIU, MŮŽETE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE –MŮŽETE VIDĚT, ŽE „GOLĎÁCI“ MAJÍ 30 % SLEVU

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme knihu k DPH k 1. 1. 2021 – zatím se můžete těšit.

Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

  A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC?

Víte, že jako členové od balíčku GOLD máte k dispozici na Účetním Portále konsolidovanou verzi směrnice, nařízení i vysvětlivky?

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLD. Anebo pojďte do toho naplno a pojďte do balíčku GOLD

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka daňové a účetní kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Články

Semináře

Webináře

Předpisy EU

Knihy

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :