Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2014 2. část - osvobození od daně z pozemků s nárokem uplatňovaným v daňovém přiznání

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Osvobození DZNV - 2. část - osvobození daně z pozemků s nárokem v DP (PDF, 204.3 kB)

Autor Ing. Jana Procházková 

10.7.2014 11:28

Ing. Jana Procházková
Tento článek se zaměří na stručný výklad osvobození od daně z pozemků, která jsou aktuální v r. 2014, a to konkrétně na ta osvobození, u kterých je nutné uplatnění nároku na osvobození v daňovém přiznání.
Osvobození od daně z pozemků upravuje § 4 z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“). Taxativní výčet osvobození, která uplatňuje poplatník v daňovém přiznání, vyplývá z § 4 odst. 4 ZDNV...

PLATÍ pro rok 2014

 

Pro správné přiznání a vypočtení daně z nemovitých věcí je důležitá znalost jednotlivých osvobození, která v aktuálním zdaňovacím období dopadají na předmět daně. Tento článek se zaměří na stručný výklad osvobození od daně z pozemků, která jsou aktuální v r. 2014, a to konkrétně na ta osvobození, u kterých je nutné uplatnění nároku na osvobození v daňovém přiznání. Osvobození od daně z pozemků upravuje § 4 z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“). Taxativní výčet osvobození, která uplatňuje poplatník v daňovém přiznání, vyplývá z § 4 odst. 4 ZDNV.

Pro správné uplatnění nároku na osvobození je nutné vědět, že nárok na osvobození od daně z pozemků lze přiznat i části pozemku. Rovněž je důležitá znalost vymezení pozemku tvořícího jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou, kterým se podle § 4 odst. 2 ZDNV rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby nebo jednotky. Jde tedy o vymezení takové části pozemku, která je nutná pro zajištění provozuschopnosti zdanitelné stavby nebo jednotky. Pozemek může být jednoznačně vymezen, např. plotem nebo jiným ohraničením v terénu, ale určení části pozemku s nárokem na osvobození může vycházet i z individuálního posouzení části pozemku nutného pro zajištění provozu a plnění funkce zdanitelné stavby.

 

Mezi osvobození od daně z pozemků s nárokem uplatňovaným poplatníkem v daňovém přiznání patří osvobození dle ZDNV ustanovení § 4 odst. 1 písm.:

(zadání uváděných příkladů jsou fiktivní)

 

d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je

  1. ve vlastnictví České republiky, nebo
  2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem.

Pro přiznání nároku na toto osvobození musí být naplněna i podmínka uvedená v § 4 odst. 3 ZDNV, tzn. osvobození se pozemkům poskytne pouze za předpokladu, že tyto nejsou využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány. Zda jde o památkový objekt si lze ověřit na internetové stránce Národního památkového ústavu: www.npu.cz, na které lze vyhledat informaci o nemovitých kulturních památkách a jejich ochraně a vymezení. Národní památkový ústav evidenci památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek ČR průběžně aktualizuje, přesto tato databáze vzhledem k průběžným změnám v evidenci katastru nemovitostí...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 5.0/5 (1 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace