Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2014 4. část - osvobození od daně ze staveb a jednotek s nárokem uplatňovaným v daňovém přiznání včetně speciální úpravy osvobození nemovitých věcí dotčených živelnou pohromou

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Osvobození od daně z nemovitých věcí - 4. část stavby s nárokem uplatňovaným v DP (PDF, 134.7 kB)

Autor Ing. Jana Procházková 

6.10.2014 07:22

Ing. Jana Procházková
Tento článek završuje stručný výklad osvobození od daně z nemovitých věcí, která jsou aktuální ve zdaňovacím období r. 2014. Obsahem posledního čtvrtého příspěvku jsou osvobození od daně ze staveb a jednotek, u kterých je po splnění zákonných podmínek přiznáván nárok na osvobození na základě uplatnění v daňovém přiznání. V závěru článku je základní informace o osvobození nemovitých věcí dotčených živelní pohromou podle ustanovení § 17a z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDNV)...

PLATÍ pro rok 2014

 

 

Osvobození od daně ze staveb a jednotek upravuje § 9 ZDNV s tím, že v § 9 odst. 5 ZDNV jsou taxativně vymezena osvobození, u kterých nárok na osvobození uplatňuje poplatník v daňovém přiznání.

Nárok na osvobození od daně ze staveb a jednotek lze aplikovat i na část zdanitelné stavby či jednotky. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit v daňovém přiznání, proto je v § 9 odst. 2 ZDNV stanoven postup zjištění výše nároku na osvobození pro část zdanitelné stavby či jednotky podléhající osvobození. Nárok na osvobození části zdanitelné stavby se zjistí z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části zdanitelné stavby podléhající osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí zdanitelné stavby, tzn. podzemní část (podzemní podlaží) stavby se nezohledňuje. Při zjišťování nároku na osvobození části jednotky se vychází z poměru, v jakém je podlahová plocha jednotky podléhající osvobození k celkové podlahové ploše jednotky. U jednotky zákon neodkazuje na nadzemní část stavby, tzn. výpočet nároku na osvobození z části jednotky vymezené dle z. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 72/1994 Sb.), nebo dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ) její umístění v nadzemním či podzemním podlaží  nijak neovlivňuje.

Základní pojmy k osvobození zdanitelných staveb či jednotek byly již vysvětleny v článku "Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2014 ve III. části - osvobození od daně ze staveb a jednotek bez uplatnění nároku v daňovém přiznání".

 

Mezi osvobození s nárokem uplatňovaným v daňovém přiznání patří osvobození dle § 9 odst. 1 písm. d) až f), k), m) až r), u) a v) ZDNV (zadání uvedených příkladů jsou smyšlená):

d) zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je

1. ve vlastnictví České republiky, nebo

2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem; ve smlouvě musí být uveden časový a prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími způsoby využití objektu.

Skutečnost, že jde o památkový objekt

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace