Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 (PDF, 134 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová 

26.1.2023 20:52

Ing. Růžena Klímová
Od roku 2021 mohou zaměstnavatelé poskytovat zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál. Od 1. 1. 2023 došlo k navýšení stravného pro tuzemské pracovní cesty, a tím i k navýšení osvobozené výše stravenkového paušálu. Článek paní Růženy Klímové problematiku stravenkového paušálu podrobně rozebírá a obsahuje i řadu praktických příkladů.
Jana

PLATNÉ od 01.01.2023

1. Peněžitý příspěvek na stravování

Peněžitý příspěvek na stravování lze od roku 2021 poskytovat na základě ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněn pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) .

Od daně je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník práce“) do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Podle tohoto ustanovení je od daně osvobozena hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům jako plnění

  • ke spotřebě na pracovišti nebo
  • v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (obvykle stravenky) nebo
  • peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Maximální výše peněžitého příspěvku činí v roce 2023 částku 107,10 Kč za jednu směnu (153 × 70 % = 107,10 Kč), a to podle § 3 písm. a) vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.

Zaměstnavatel je oprávněn volit formy poskytování tohoto benefitu, avšak vždy je nutné poskytovat jen jedno plnění. Nelze tudíž zaměstnanci ve vztahu k jeho směně poskytnout stravenku a současně peněžitý příspěvek na stravování. Od daně je osvobozeno vždy jen jedno plnění.

Nepeněžní (naturální) forma příspěvku na stravování je u zaměstnance osvobozena bez omezení. Limitována je ale daňová uznatelnost nepeněžního plnění u zaměstnavatele podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP – viz dále.

Peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) je u zaměstnance osvobozen v roce 2023 do výše 107,10 Kč za jednu směnu. V souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP jde o daňově účinný výdaj, jedná-li se o výdaje na

  • provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo
  • příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo
  • na peněžitý příspěvek na stravování.

Příspěvek na stravování (nepeněžní i peněžité plnění = stravovací paušál) lze uplatnit jako výdaj, pokud přítomnost zaměstnance v práci během plánované směny trvá aspoň 3 hodiny. U stravenkového paušálu je tato podmínka spojena s příjmem u poplatníka osvobozeným od zdanění. Není-li totiž stravenkový paušál příjmem osvobozeným, jde vždy o daňově účinný výdaj. Proč? V takovém případě jde o zdanitelný příjem, z něhož platí pojistné jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.

2. Stravné při pracovní cestě a stravenkový paušál

Příspěvek na stravování nelze uplatnit jako daňově účinný výdaj za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné při pracovní cestě podle zákoníku práce (viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 věta čtvrtá ZDP).


Příklad č. 1 – Stravenkový paušál a pracovní cesta v průběhu směny

Zaměstnavatel poskytuje peněžitý příspěvek v maximální výši, tedy za jednu směnu 107,10 Kč. Zaměstnanec má pracovní dobu stanovenou od 7 do 16 hodin s přestávkou na oddech v rozsahu 60 minut. Je vyslán na pracovní cestu po odpracování 5 hodin, tedy ve 12 hodin. Do konce směny zbývájí jen 4 hodiny. Pracovní cesta končí tento den ve 22 hodiny. Nárok na stravné mu vzniká až po ukončení směny, a proto mu vznikne nárok na stravné při pracovní cestě a ještě nárok na stravenkový paušál.

Druhý zaměstnanec, který má stejnou pracovní dobu, bude vyslán na pracovní cestu již v 10 hodin. Do konce směny zbývá 6 hodin a v rámci této směny mu vznikne nárok na stravné (zákonný nárok). Nevznikne mu nárok na stravenkový paušál. Pokud stravenkový paušál bude poskytnut, jde o zdanitelný příjem podléhající též odvodu pojistného.


3. Stravenkový paušál – od daně osvobozený jen do limitu 107,10 Kč

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :