Vysvětlivky ke změnám DPH v EU – 3. část – Plnění v řetězci při jedné přepravě v rámci Evropské unie

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Plnění v řetězci při jedné přepravě v rámci Evropské unie (PDF, 481.3 kB)

Autor Ing. Martin Bortlík 

11.12.2020 19:35

Ing. Martin Bortlík
Třetí část seriálu článků pana Martina Bortlíka zaměřeného na „Vysvětlivky ke změnám DPH v EU“ je zaměřena na plnění v řetězci při jedné přepravě v rámci Evropské unie. Článek opět obsahuje příklady, tentokrát i s přehlednými schématy přepravy.

Jana

PLATNÉ od 01.09.2020

Seriál k Vysvětlivkám ke změnám DPH v EU od Ing. Martina Bortlíka zahrnuje tyto články:

Plněními v řetězci se označují po sobě následující dodání zboží, která jsou předmětem jediné přepravy uvnitř EU. Pohyb zboží uvnitř EU by měl být připsán pouze jednomu z těchto dodání a pouze toto dodání by mělo požívat osvobození od DPH stanoveného pro dodání zboží uvnitř EU. Ostatní dodání v řetězci by měla být zdaněna a mohla by vyžadovat registraci dodavatele pro účely DPH v členském státě dodání. Směrnicí Rady (EU) 2018/1910 byl do Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice o DPH“) vložen nový článek 36a. Tento článek se zabývá otázkou, ke kterému dodání se připíše přeprava nebo odeslání zboží uvnitř EU v případě plnění v řetězci, tj. které dodání se považuje za dodání zboží uvnitř EU.

Do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), byla výše uvedená pravidla, a to i přes téměř ¾ roční zpoždění, zavedena novelou, která je součástí zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů EU a v oblasti zamezení dvojího zdanění, která zavádí s účinností od 1. 9. 2020 dlouho očekávané změny v oblasti intrakomunitárního obchodu se zbožím (tzv. „quick fixes“).

1. Úvod

Plnění v řetězci ve smyslu článku 36a Směrnice o DPH se týkají po sobě následujících dodání téhož zboží (což znamená, že se jedná o dvě nebo více následných dodání), kdy se na dodané zboží vztahuje jediná přeprava uvnitř EU mezi dvěma členskými státy.

Podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie lze v těchto situacích přepravu zboží uvnitř Společenství přiřadit pouze jednomu z dodání v řetězci, jež má možnost využít osvobození od daně podle článku 138 Směrnice o DPH pro dodání zboží uvnitř EU1.

Směrnice o DPH však ve svém znění před 1. lednem 2020 neobsahovala žádné konkrétní pravidlo pro přidělování přepravy zboží uvnitř EU. Určité vodítko poskytovala judikatura Soudního dvora Evropské unie, v každém jednotlivém případě však bylo třeba provést celkové posouzení všech konkrétních okolností.

Na takové situace se nevztahovalo žádné obecné pravidlo a posouzení toho, jakým způsobem lze připsat dodání zboží uvnitř EU konkrétnímu plnění v rámci řetězce, muselo být provedeno případ od případu. Tato situace mohla vést k rozdílným přístupům mezi členskými státy, což mělo za následek dvojí zdanění nebo nezdanění a ekonomické subjekty to připravilo 
o právní jistotu.

Nové ustanovení v článku 36a Směrnice o DPH, řeší tuto problematiku tím, že stanoví pravidla pro přiřazení přepravy zboží uvnitř EU ke konkrétnímu dodání v rámci řetězce plnění.

2. Plnění v řetězci a transpozice Směrnice do zákona o DPH

Nový čl. 36a Směrnice o DPH byl do zákona o DPH vtělen do § 7 prostřednictvím nových odstavců 3 a 4. Novelou zákona o DPH v rámci dané úpravy se nastavuje jednotné pravidlo pro přiřazení přepravy konkrétnímu dodání zboží u přeshraničních transakcí v řetězci s jednou přepravou v rámci EU pro účely stanovení místa plnění při dodání zboží, a tím pro jednoznačné určení dodání zboží do jiného členského státu. Přeprava zboží v rámci EU může být připsána pouze jednomu dodání, které může být osvobozené od daně. Ostatní dodání v řetězci jsou posuzována jako zdanitelná dodání zboží bez přepravy.

Aby bylo možno použít nově zavedená pravidla pro přiřazení přepravy u dodání v řetězci, musí být splněny tyto podmínky:

  • Zboží musí být dodáno postupně. Proto je nezbytné, aby byly do plnění v řetězci zapojeny nejméně tři osoby.
  • Zboží musí být odesláno nebo přepraveno z jednoho členského státu do jiného členského státu. V důsledku toho se toto ustanovení nevztahuje na plnění v řetězci, která zahrnují dovoz a vývoz nebo se týkají pouze dodání na území členského státu.
  • Zboží musí být přepraveno nebo odesláno přímo od prvního dodavatele konečnému pořizovateli v řetězci.
  • Odeslání či přepravu zboží zajišťuje prostředník, nebo jím zmocněná osoba.

Prostředníkem se podle § 7 odst. 4 zákona o DPH rozumí osoba, která není prvním ani posledním článkem v rámci dodání v řetězci a zboží odesílá nebo přepravuje sama, nebo jí zmocněná třetí osoba.

Pravidlo nelze uplatnit na situaci při dodání v řetězci, kdy přepravu zajišťuje první dodavatel, neboť znění zákona jej výslovně vylučuje z pojmu prostředník. Prostředníkem nemůže být ani konečný pořizovatel v řetězci. Je tomu tak proto, že nikdy nemůže splnit podmínku týkající se postavení „dodavatele v řetězci“.

3. Základní pravidlo přiřazení přepravy

...

1 Rozsudek ve věci Emag Handel Eder, C-245/04; Rozsudek ve věci EURO TYRE HOLDING BV, C-430/09; Rozsudek ve věci AREX CZ, C-414/17


JAK JSTE NA TOM S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021, 12 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Skupina není zatím uzavřená, takže můžete vytěžit maximum – tj. offline v Bohuňovicích & online dárkem k tomu…

Počet míst je omezen a bude změněno na UZAVŘENÁ SKUPINA… pojďte do akce!!

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

Získáte tyto články k problematice DPH k 1. 1. 2021 a mnoho dalších článků:

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

  A KDO CHCE VÍCE KE STUDIU, MŮŽETE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE –MŮŽETE VIDĚT, ŽE „GOLĎÁCI“ MAJÍ 30 % SLEVU

Ing. Mgr. Olga Hochmannová:

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme knihu k DPH k 1. 1. 2021 – zatím se můžete těšit.

Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

  A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC?

Víte, že jako členové od balíčku GOLD máte k dispozici na Účetním Portále konsolidovanou verzi směrnice, nařízení i vysvětlivky?

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLDAnebo se do toho vrhněte naplno a pojďte přímo do balíčku GOLDPro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka daňové a účetní kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Články

Webináře

Předpisy EU

Knihy

Online programy

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :