ČÚS-710-804 - PO - Vyřazení majetku v příspěvkové organizaci

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • PO ČÚS 710-004 (PDF, 72.1 kB)

Autor Ing. Ivana Netoušková , Ing. Pěva Čouková 

12.9.2013 08:47

Ing. Ivana Netoušková Ing. Pěva Čouková

PLATÍ pro rok 2013

Příklad

Prodej

Příspěvková organizace může prodat majetek pouze se souhlasem zřizovatele. Vstupní cena majetku 022 – 160 000, oprávky 082 – 120 000, zůstatková cena účetní je tedy 40 000, reálná hodnota 35.000, prodejní cena 42.000,-.

Účetní operace

MD

D

počáteční stav majetku

160 000 

022

 

počáteční stav oprávky

120 000

 

082

počáteční stav jmění účetní jednotky z titulu tohoto majetku

40 000

 

401

počáteční stav fondu reprodukce z titulu tohoto majetku

120 000

 

416

zrušení oprávek

120 000

082

022

přecenění majetku na reálnou hodnotu tj. 35 000

5 000

407

022

vyúčtování zůstatkové ceny při prodeji

35 000

553

022

zúčtování rozdílu z přecenění

5 000

564

407

faktura vydaná na prodej

42 000

311

646

úhrada vydané faktury

42 000

241

311

zúčtování fondu reprodukce majetku ve výši zůstatkové ceny

35 000

401

416

zúčtování fondu reprodukce ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje (42 000) a zůstatkovou cenou (35 000)

Skladba fondu reprodukce  z tohoto majetku

  • odpisy                   120 000
  • zůstatková cena       35 000
  • vyšší tržba než účetní zůstatková cena (ÚZC)   7 000

    7 000

548

416


Použité účty:

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

082

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

241

Běžný účet

311

Odběratelé

377

Ostatní krátkodobé pohledávky

401

Jmění účetní jednotky

403

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

407

Jiné oceňovací rozdíly

416

Fond reprodukce majetku, investiční fond

547

Manka a škody

548

Tvorba fondů

551

Odpisy dlouhodobého majetku

564

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

646

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

649

Ostatní výnosy z činnosti

672

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

 

Škody

Příspěvková organizace vyřazuje z titulu škody dlouhodobý majetek, jehož pořizovací cena je 70.000 Kč a dosavadní oprávky 50.000. Kč. Náhrada škody od pojišťovny činí Kč 15.000,-

...

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace