122/25.04.06 - Podmínky pro uplatnění společného zdanění manželů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Otakar Machala , Ing. Pěva Čouková

25.04.2006

122/25.04.06

1. Úvod

  Institut tzv. společného zdanění manželů (dále jen SZM) upravený v § 13a zákona o daních z příjmů v aktuálním znění (dále jen ZDP) je od roku 2005 velmi významným a široce využívaným způsobem zdanění příjmů fyzických osob. Jednou z mála otázek, u kterých v případě SZM dochází k různým interpretacím, je vymezení podmínek, které je pro použití SZM nutno splnit.

 

 2. Rozbor problému

 Jádro problému spočívá v určení vztahu podmínek pro použití institutu SZM a důsledků uplatnění SZM.

     Ustanovení § 13a je po novele členěno celkem na osm odstavců. Zjednodušeně lze říci, že podmínky pro využití SZM upravují odstavce 1 až 4. První odstavec vymezuje obecné podmínky, druhý odstavec popisuje postup při SZM, třetí odstavec stanoví podmínky využití SZM pro tzv. daňové nerezidenty a čtvrtý odstavec vymezuje překážky, které ve specifických případech znemožňují použití SZM  některým fyzickým osobám, které podmínky uvedené v odstavcích1 a3 splnily.

     Následující odstavce potom řeší důsledky použití SZM - pátý odstavec obsahuje úpravu placení záloh manželů při použití SZM, šestý odstavec stanoví způsob a lhůty pro podání daňového přiznání při využití SZM, způsob vyplnění přílohy (č. 5) k daňovému přiznání a vazbu na daňové přiznání každého z manželů, sedmý odstavec znemožňuje způsob stanovení základu daně formou SZM dodatečně měnit a nový odstavec 8 upravuje převod přeplatku jednoho z manželů na nedoplatek druhého manžela.

 

     Ze vztahu výše uvedených ustanovení dle našeho názoru vyplývá, že institut SZM mohou uplatnit všechny fyzické osoby, které splní obecné podmínky uvedené v odstavci 1, tj. alespoň po část zdaňovacího období se jedná o manžele, kteří vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti podle § 115 občanského zákoníku.  V případě, že je alespoň jeden z manželů daňovým nerezidentem, musí splnit i podmínky uvedené v odstavci  3.

     Pokud u těchto osob nenastanou překážky uvedené v odstavci 4, mohou  SZM uplatnit.

 

     V případě nesplnění povinností uvedených v následujících odstavcích, kdy fyzické osoby např. neplatí zálohy dle zákona,  nepodají přiznání ve stejné lhůtě nebo nesplní jinou povinnost vyplývající z ustanovení odstavců 5 až 8, nemají tyto skutečnosti vliv na možnost uplatnění SZM a nejedná se o překážku pro samotné využití SZM.

     Uvedené jednání představuje porušení povinností, které jsou důsledkem uplatnění SZM a  lze  je postihnout např. sankcí podle § 37 zákona č. 337 /1992 Sb., o správě daní a poplatků v aktuálním znění, tj.  pokutou za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

 

 3.Závěr  

  •                                                                                                                                                                                                Fyzické osoby – rezidenti, kteří alespoň po část zdaňovacího období splnili podmínky         stanovené v § 13a odst. 1 ZDP, tj.  jednalo se o manžele vyživující v domácnosti alespoň jedno dítě  mohou uplatnit  SZM  v případě,  že u  nich  nenastanou překážky vymezené v § 13a odst. 4 ZDP.     

 

  • Pokud je alespoň jeden z manželů poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 ZDP (daňovým nerezidentem) musí být pro využití SZM splněny rovněž podmínky stanovené v § 13a odst. 3 ZDP.

 

  • Porušení povinností uvedených v § 13a odst. 5 až 8 ZDP, které jsou důsledkem rozhodnutí fyzických osob uplatnit SZM, nemá zpětně vliv na možnost SZM využít. Může se ovšem jednat o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, které může být sankcionováno dle zákona o správě daní a poplatků.

 

4. Návrh na opatření

 Po projednání v Koordinačním výboru doporučujeme přijaté závěry publikovat.

 

 

Stanovisko Ministerstva financí

 Z hlediska daně z příjmů k  závěru č. 1 a3  doplňujeme, že v souladu s § 13a odst. 6 ZDP musí daňové přiznání podat oba manželé. Pokud před podáním daňového přiznání poplatníci již manželi nejsou (dojde k rozvodu nebo úmrtí) metodu společného zdanění podle § 13a ZDP uplatnit nelze.

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace