PŘISPĚLI JSME 78476 Kč – DĚKUJEME...

4 - POJISTNÉ OSVČ - sociální - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

7.5.2020 15:00 - zdroj: Účetní Portál

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Schváleno – zákon č. 136/2020 Sb., ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.
Vyhlášeno 27. 3. 2020

I - Aktualizace 7. 5. 2020 14:00 hod. (Aktualizovaný text je červený)

II - Zásadní změny – předmět úpravy

 

 • Ruší se povinnost platit zálohy pro OSVČ v období březen – srpen 2020 (§ 1 odst. 1 zákona)
 • Zavádí se fikce zaplacení zálohy v tomto období ve výši minimální zálohy, a to 2 544 Kč u hlavní činnosti ( 1 018 Kč) vedlejší činnost) - (§ 2 odst. 1 zákona)
 • „Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 se snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1 samostatná výdělečná činnost, o částku a) 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, b) 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.“ ( § 1 odst. 2 zákona)

   

POZOR!

Nemocenské pojištění musí platit – minimálně 126 Kč

   

 • 14c ods.t 5 zákona č. 589/589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  Pokud osoba samostatně výdělečně činná nezaplatila pojistné na nemocenské pojištění ve lhůtě splatnosti podle odstavce 2, ale doplatí pojistné na nemocenské pojištění do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se pojistné na nemocenské pojištění platí, považuje se tento doplatek za pojistné na nemocenské pojištění zaplacené za předchozí kalendářní měsíc.  

  

  

III - Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

Není předmětem, samotné odpuštění záloh je podporou.

 

 

IV - Příklad výpočtu

Znamená to, že podnikatel dostane navíc (pokud v tomto provozoval podnikatelskou činnost) 6 x 2 544 Kč tj.  15 264 Kč

  

  

V - Co řešíme, už víme nebo nevíme a budeme pro Vás sledovat

 • Vyloučené doby jsou nepříjemné pro účely osobního vyměřovacího základu (§ 2 odst. 2  zákona).

Tato doba bude pro účely důchodového pojištění posuzována jako nemoc. Nerozmělní tedy výši osobního vyměřovacího základu. Renka Klímová

 • Co, když někteří si budou chtít platit? Dostanou také částku 6 x 2 544 Kč tj. 15 264 Kč Podle mne ano.
 • Přehledy se podávají na OSSZ i když podám přiznání v průběhu 2. čtvrtletí 2020?
  Např. 1. května 2020?

  Ano, přehledy se podávají do 3. 8. 2020 nejpozději, je nutno zaplatit! – pan Tomáš Stejskal, OSSZ Olomouc

     

  

VI - Poznámka

Zálohy za březen se platí po celý měsíc březen, tj. od 1. 3. do 31. 3. 2020. Můžete mít tedy už zaplaceno – stalo by se zálohou na září nebo nezaplaceno – stíháte zrušit.

Nevztahuje se osoby, které nejsou důchodově pojištěné.

Co je vhodné udělat - Zrušit zálohy na sociální pojištění za období březen–srpen 2020)

  

KDO JE OSVČ VEDLEJŠÍ PRO SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ?
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění

(6) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou

činnost,  pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce
a) vykonávala zaměstnání (odstavec 8 věta první),
b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
c) měla nárok na rodičovský příspěvek 
15b) nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) 5c), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou, nebo
 
d) byla nezaopatřeným dítětem podle 
§ 20 odst. 4 písm. a).

   

(8) Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. 

 

  

 P.

Pěva Čouková 
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz 

 


➡️ DOPORUČUJEME: Průvodce mzdovou problematikou 2020 pomůže nejen mzdovým účetním a personalistům. Tištěná i jako e-book. Nahlédněte tady: https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html

   


➡️NEPŘEHLÉDNĚTE: Každé úterý do doby uzavření přednáškových sálů pro Vás pořádáme MIMOŘÁDNÉ WEBINÁŘE s Pěvou.

Chcete-li být u toho registrujte se ZDARMA: https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/

   


➡️ Naše informace můžete sledovat zde - https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/ 

 


Jste-li u Nás registrování, děkujeme za přízeň. ❤️

  

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace