Pomůcky

ARCHÍV

I. Mzdy

 • 1 - Dotazník nového zaměstnance
    2019   2018   2017
 • 2 - Prohlášení o exekučních srážkách ke dni nástupu do zaměstnání
    2019   2018
 • 3 - Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy - vyživované osoby
    2019   2018   2017
 • 4a - Dohoda se zaměstnancem - poukázání mzdy (výplaty) na účet
    2019   2018   2017
 • 4b - Dohoda se zaměstnancem o srážkách ze mzdy
    2019   2018   2017
 • 5 - Prohlášení mladistvého zaměstnance
    2019   2018   2017
 • 6a - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 26 tzv. „nový“ pro 1 zdaňovací období
    2019   2018
 • 6b - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 25 tzv. „starý“ pro 3 zdaňovací období
    2019   2018   2017
 • 7a - Mzdový výměr - varianta 1
    2019   2018   2017
 • 7b - Mzdový výměr - varianta 2
    2019   2018   2017
 • 7c - Platový výměr
    2019   2018   2017
 • 8a - Žádost o dovolenou
    2019   2018   2017
 • 8b - Žádost o neplacené volno
    2019   2018   2017
 • 9 - Docházkový list
    2019   2018   2017
 • 10 - Rozhodnutí o odměně
    2019   2018   2017
 • 11a - Záznam o provedení kontroly dočasně práce neschopného
    2019   2018   2017
 • 11b - Oznámení o provedení kontroly při dočasné pracovní neschopnosti
    2019   2018   2017
 • 12 - Prohlášení zaměstnance pro účely zdravotního pojištění
    2019   2018
 • 13 - Potvrzení od druhého zaměstnavatele pro účely zdravotního pojištění
    2019   2018
 • 14 - Prohlášení OSVČ pro účely zdravotního pojištění
    2019   2018
 • 15 - Prohlášení pro účely sociálního zabezpečení
    2019   2018
 • 16 - Prohlášení zaměstnankyně, která uplatňuje nárok na PPM v ochranné lhůtě
    2019   2018
 • 17 - Dohoda o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas a o příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna
    2019   2018
 • 18 - Prohlášení nahrazující doklad o podpůrčí době
    2019   2018
 • 19 - Žádost o otcovskou poporodní péči
    2019   2018
 • 20 - Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby
    2019   2018   2017
 • 21 - Vnitřní předpis podle § 305 Zákoníku práce
    2016   2015
 • 22 - Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (lze podat i elektronicky)
    2019   2018   2017
 • 23 - Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (lze podat i elektronicky)
    2019   2018   2017
 • 24 - Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - § 271 ZP
    2019   2018   2017
 • 25 - Potvrzení upřednostnění vyloučené doby před příjmem
    2019

II. Roční zúčtování daně - potvrzení a pomůcky

 • 1 - Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na dítě - vzor č. 2
    2019   2017
 • 2 - Prohlášení OSVČ, že poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě
    2019   2017   2016
 • 3 - Čestné prohlášení k uplatnění slevy na manželku (manžela)
    2019   2017   2016
 • 4 - Čestné prohlášení poplatníka (doložení doby bez zdanitelných příjmů)
    2019   2017   2016
 • 5 - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
    2019   2017   2016
 • 6 - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
    2019   2017   2016

III. Cestovné

 • 1 - Dohoda o sjednání delší doby než 10 pracovních dní na předložení dokladů k vyúčtování pracovní cesty
    2019   2018   2017
 • 2 - Nepojmenovaná smlouva k poskytování cestovních náhrad podle sedmé části zákoníku práce
    2019   2018   2017
 • 3 - Tiskopis cestovní příkaz
    2019   2018   2017

IV. Účetní závěrka a měsíční kontroly pro podnikatele

 • 1 - Vzor - příloha k účetní závěrce - MALÁ a MIKRO neauditovaná ŮJ
    2019   2017   2016
 • 3 - Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly
    2019   2018   2017
 • 4 - Vnitřní kontrolní systém – třídu 0 a třída 1
    2019   2018   2017
 • 6 - Protokol o inventuře k účtu - odpisovaný majetek
    2019   2018   2017
 • 7 - Protokol o inventuře k účtu - neodpisovaný majetek
    2019   2018   2017
 • 8 - Fyzická inventura pokladny - výčetka
    2019   2018   2017
 • 9 - Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné Lze koupit v e-materiálech
    2019   2018   2017   2016
 • 10 - Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za rok 2018 - příklad § 078-003 Lze koupit v e-materiálech
    2019   2018   2017   2016
 • 11 - Účetní výkazy - MALÁ účetní jednotka - ochodní společnosti
    2019   2018   2017
 • 12 - Účetní výkazy - MALÁ účetní jednotka - ostatní
    2019   2018   2017
 • 13 - Účetní výkazy - STŘEDNÍ a VELKÁ účetní jednotka
    2019   2018   2017
 • 14 - Účetní výkazy - MIKRO účetní jednotka - ostatní
    2019   2018
 • 15 - Účetní výkazy - MIKRO účetní jednotka - ochodní společnosti
    2019   2018

V. Účetní závěrka a měsíční kontroly pro veřejnou správu

 • 1 - Požadavky Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků na inventarizační činnosti
    2019
 • 2 - Inventurní soupis k účtu odpisovaný majetek
    2019
 • 3 - Inventurní soupis k účtu neodpisovaný majetek
    2019
 • 4 - Příloha inventarizační zprávy VZOR
    2019
 • 5 - Inventarizační zpráva VZOR
    2019
 • 6 - Plán inventarizací VZOR
    2019
 • 7 - Proškolení inventarizační komise VZOR
    2019
 • 8 - Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné
    2019   2018   2017
 • 9 - Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za rok 2018 - příklad § 078-003 OBCE
    2019   2018   2017
 • 10 - Rozpočtová opatření VZOR
    2019
 • 11 - Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní jednotky - doporučení auditora
    2019
 • 12 - Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly
    2019
 • 13 - Termíny z Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
    2019
 • 14 - Vnitřní směrnice pro veřejnou správu
    2019   2018   2017
 • 15 - Závěrečný účet VZOR
    2019
 • 16 - Vnitřní kontrolní systém pro roční kontroly - majetek, zásoby
    2019

VI. Finanční analýzy

 • 1 - Finanční analýza (3 účetní období) - VZOR - vyplněné
    2016   2015
 • 2 - Finanční analýza (3 účetní období) - prázdné
    2016

VII. Majetek - leasing

 • 1 - Karta leasingu 36 měsíců - 1. odpisová skupina
    2019   2018   2017
 • 2 - Karta leasingu 54 měsíců - 2. odpisová skupina
    2019   2018   2017
 • 3 - Karta leasingu 60 měsíců - 2. odpisová skupina (varianta)
    2019   2018   2017
 • 4 - Karta leasingu 114 měsíců - 3. odpisová skupina
    2019   2018   2017
 • 5 - Karta rezervy na opravu hmotného majetku
    2019   2018   2017   2016   2015
 • 6 - Zařazovací protokol k majetku
    2019   2018   2017   2016   2015

VIII. Zákon o korporacích

 • 1 - Mandátní smlouva na výkon funkce jednatele Lze koupit v e-materiálech Souvisí s videem
    2019   2018   2017

XI. Pomůcky pro obce

 • 1 - Záměr prodat nemovitost
    2019   2018   2017
 • 2 - Záměr pronajmout prostory v budově
    2019   2018   2017
 • 3 - Záměr změnit nájemní smlouvu
    2019   2018   2017
 • 4 - Usnesení zastupitelstva obce o prodeji nemovitosti
    2019   2018   2017
 • 5 - Usnesení zastupitelstva obce o pronájmu nemovitosti
    2019   2018   2017
 • 6 - Doložka o splnění podmínek pro uzavření smlouvy
    2019   2018   2017

XII. Insolvenční řízení

 • 1 - Výkaz stavu likvidity
    2019   2018   2017
 • 2 - Výhled vývoje likvidity A.
    2019   2018   2017
 • 3 - Výhled vývoje likvidity B.
    2019   2018   2017
 • 4 - Výhled vývoje likvidity C.
    2019   2018   2017
 • 5 - Tabulky insolvence - kompletní
    2019   2018
Dnes je Ne 21. 7. 2019, svátek má Vítězslav

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Uvádění DIČ na dokladu

19.7.2019 13:20

Dobrý den, chci se zeptat, zda je nutné aby bylo na přijaté faktuře v hlavicce naše IC i DIČ (jsme plátci), když dodavatel … více

Rozhlasové a TV poplatky s DPH

18.7.2019 07:42

jak zaúčtovat uhrazené televizní a rozhl. poplatky s DPH od 1.4.2019? a jakou výši DPH? více

Zaměstnání slováka na území Slovenska

17.7.2019 10:55

Dobrý den, klient by chtěl sepsat DPP se slovenským občanem a místo výkonu by bylo taky na Slovensku, uvažuji správně, že je potřeba … více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace