Pomůcky

ARCHÍV1. Dotazník nového zaměstnance   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
2. Prohlášení o exekučních srážkách ke dni nástupu do zaměstnání   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
3. Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy - vyživované osoby   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
4a. Dohoda se zaměstnancem - poukázání mzdy (výplaty) na účet   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
4b. Dohoda se zaměstnancem o srážkách ze mzdy   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
5. Prohlášení mladistvého zaměstnance   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
6a. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 26 tzv. „nový“ pro 1 zdaňovací období   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
6b. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 25 tzv. „starý“ pro 3 zdaňovací období   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
7a. Mzdový výměr - varianta 1   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
7b. Mzdový výměr - varianta 2   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
7c. Platový výměr   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
8a. Žádost o dovolenou   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
8b. Žádost o neplacené volno   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
9. Docházkový list   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
10. Rozhodnutí o odměně   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
11a. Záznam o provedení kontroly dočasně práce neschopného   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
11b. Oznámení o provedení kontroly při dočasné pracovní neschopnosti   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
12. Prohlášení zaměstnance pro účely zdravotního pojištění   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
13. Potvrzení od druhého zaměstnavatele pro účely zdravotního pojištění   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
14. Prohlášení OSVČ pro účely zdravotního pojištění   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
15. Prohlášení pro účely sociálního zabezpečení   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
16. Prohlášení zaměstnankyně, která uplatňuje nárok na PPM v ochranné lhůtě   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
17. Dohoda o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas a o příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
18. Prohlášení nahrazující doklad o podpůrčí době   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
19. Žádost o otcovskou poporodní péči   2019Ing. Růžena Klímová 01.01.2019
20. Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby   2019 BALÍČEK STUDENTMgr. Zdeněk Schmied 01.01.2019
21. Vnitřní předpis podle § 305 Zákoníku práce   2016Ing. Pěva Čouková
22. Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (lze podat i elektronicky)   2019 Česká správa sociálního zabezpečení 01.01.2019
23. Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (lze podat i elektronicky)   2019 Česká správa sociálního zabezpečení 01.01.2019
24. Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - § 271 ZP   2019 Česká správa sociálního zabezpečení 01.01.2019
25. Potvrzení upřednostnění vyloučené doby před příjmem   2019 Česká správa sociálního zabezpečení 01.01.2019
1. Požadavky Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků na inventarizační činnosti   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
2. VZOR - INVENTURNÍ SOUPIS - odpisovaný majetek   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
3. VZOR - INVENTURNÍ SOUPIS - neodpisovaný majetek   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
4. VZOR - Inventarizační zpráva - příloha   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
5. VZOR - Inventarizační zpráva   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
6. VZOR - Plán inventur   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
7. Proškolení inventarizační komise VZOR   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
8. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
9. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za rok 2018 - příklad § 078-003 OBCE   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
10. Rozpočtová opatření VZOR   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
11. Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní jednotky - doporučení auditora   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
12. Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
13. VZOR - Vnitřní předpis pro vedení účetnictví   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
14. Závěrečný účet VZOR   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
15. Vnitřní kontrolní systém pro roční kontroly - majetek, zásoby   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
16. VZOR - Rozvaha 2019 - obce   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
17. VZOR - Výkaz zisku a ztráty 2019 - obce   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
18. VZOR - Příloha 2019 - obce   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
19. VZOR - Rozvaha 2019 - příspěvkové organizace   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
20. VZOR - Výkaz zisku a ztráty 2019 - příspěvkové organizace   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
21. VZOR - Příloha 2019 - příspěvkové organizace   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
22. VZOR - Přehled o peněžních tocích - obce + příspěvkové organizace   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
23. VZOR - Přehled o změnách vlastního kapitálu - obce + příspěvkové organizace   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace