PomůckyNázevAutorRevize dne
1. Dotazník nového zaměstnance   Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
2. Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy - vyživované osoby   Ing. Růžena Klímová 01.01.2023
3a. Dohoda se zaměstnancem - poukázání mzdy (platu) na účet   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
3b. Dohoda se zaměstnancem o srážkách ze mzdy   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
4. Prohlášení mladistvého zaměstnance   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
5. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 26    Finanční správa ČR  01.01.2021
6a. Mzdový výměr - varianta 1   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
6b. Mzdový výměr - varianta 2   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
6c. Platový výměr   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
7a. Žádost o dovolenou   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
7b. Žádost o neplacené volno   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
8. Rozhodnutí o odměně   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
9a. Záznam o provedení kontroly dočasně práce neschopného   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
9b. Oznámení o provedení kontroly při dočasné pracovní neschopnosti   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
10. Potvrzení od druhého zaměstnavatele pro účely zdravotního pojištění   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
11. Prohlášení OSVČ pro účely zdravotního pojištění   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
12. Prohlášení pro účely sociálního zabezpečení   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
13. Prohlášení zaměstnankyně, která uplatňuje nárok na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
14a. Dohoda o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas (Mzda poskytnuta v měsíci čerpání náhradního volna)   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
14b. Dohoda o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas (Mzda poskytnuta v měsíci vykonání práce)   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
14c. Dohoda o poskytnutí příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
15. Žádost o otcovskou poporodní péči   Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
16. Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby   Mgr. Zdeněk Schmied 01.01.2021
17. Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (lze podat i elektronicky)    Česká správa sociálního zabezpečení  01.01.2021
18. Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (lze podat i elektronicky)    Česká správa sociálního zabezpečení  01.01.2021
19. Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - § 271 ZP    Česká správa sociálního zabezpečení  01.01.2021
20. Potvrzení upřednostnění vyloučené doby před příjmem   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
NázevAutorRevize dne
1. Vzor - příloha k účetní závěrce - MALÁ a MIKRO neauditovaná ÚJ   Ing. Pěva Čouková 
2. Vnitřní směrnice provedení účetnictví   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
3. Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
4. Vnitřní kontrolní systém – třídu 0 a třída 1   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
5. Protokol o inventuře k účtu - odpisovaný majetek   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
6. Protokol o inventuře k účtu - neodpisovaný majetek   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
7. Fyzická inventura pokladny - výčetka   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
8. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
9. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za ukončené období - příklad § 078-003   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
10. Účetní výkazy - MIKRO účetní jednotka - ostatní   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
11. Účetní výkazy - MIKRO účetní jednotka - obchodní společnosti   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
12. Účetní výkazy - MALÁ účetní jednotka - obchodní společnosti   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
13. Účetní výkazy - MALÁ účetní jednotka - ostatní   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
14. Účetní výkazy - STŘEDNÍ a VELKÁ účetní jednotka   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
15. Kontrola firem - podvojné účetnictví   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
16. Kontrola firem - daňová evidence   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
0. Vzorový účetní rozvrh   Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
NázevAutorRevize dne
1. Požadavky Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků na inventarizační činnosti   Ing. Pěva Čouková 
2. VZOR - INVENTURNÍ SOUPIS - odpisovaný majetek   Ing. Pěva Čouková 
3. VZOR - INVENTURNÍ SOUPIS - neodpisovaný majetek   Ing. Pěva Čouková 
4. VZOR - Inventarizační zpráva - příloha   Ing. Pěva Čouková 
5. VZOR - Inventarizační zpráva   Ing. Pěva Čouková 
6. VZOR - Plán inventur   Ing. Pěva Čouková 
7. Proškolení inventarizační komise VZOR   Ing. Pěva Čouková 
8. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné   Ing. Pěva Čouková 
9. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za rok 202x   Ing. Pěva Čouková 
10. Rozpočtová opatření VZOR   Ing. Pěva Čouková 
11. Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní jednotky - doporučení auditora   Ing. Pěva Čouková 
12. Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly   Ing. Pěva Čouková 
13. VZOR - Vnitřní předpis pro vedení účetnictví   Ing. Pěva Čouková 
14. Závěrečný účet VZOR   Ing. Pěva Čouková 
15. Vnitřní kontrolní systém pro roční kontroly - majetek, zásoby   Ing. Pěva Čouková 
16. VZOR - Rozvaha 202x - obce    Finanční správa ČR  
17. VZOR - Výkaz zisku a ztráty 202x - obce    Finanční správa ČR  
18. VZOR - Příloha 202x - obce    Finanční správa ČR  
19. VZOR - Rozvaha 202x - příspěvkové organizace    Finanční správa ČR  
20. VZOR - Výkaz zisku a ztráty 202x - příspěvkové organizace    Finanční správa ČR  
21. VZOR - Příloha 202x - příspěvkové organizace    Finanční správa ČR  
22. VZOR - Přehled o peněžních tocích - obce + příspěvkové organizace    Finanční správa ČR  
23. VZOR - Přehled o změnách vlastního kapitálu - obce + příspěvkové organizace    Finanční správa ČR  

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :