Pomůcky

ARCHÍVNázevAutorPlatnost od
1. Dotazník nového zaměstnance   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
2. Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy - vyživované osoby   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
3a. Dohoda se zaměstnancem - poukázání mzdy (platu) na účet   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
3b. Dohoda se zaměstnancem o srážkách ze mzdy   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
4. Prohlášení mladistvého zaměstnance   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
5a. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 26 pro 1 zdaňovací období   2021 Finanční správa ČR  01.01.2021
5b. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 25 tzv. pro 3 zdaňovací období   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
6a. Mzdový výměr - varianta 1   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
6b. Mzdový výměr - varianta 2   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
6c. Platový výměr   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
7a. Žádost o dovolenou   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
7b. Žádost o neplacené volno   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
8. Rozhodnutí o odměně   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
9a. Záznam o provedení kontroly dočasně práce neschopného   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
9b. Oznámení o provedení kontroly při dočasné pracovní neschopnosti   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
10. Potvrzení od druhého zaměstnavatele pro účely zdravotního pojištění   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
11. Prohlášení OSVČ pro účely zdravotního pojištění   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
12. Prohlášení pro účely sociálního zabezpečení   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
13. Prohlášení zaměstnankyně, která uplatňuje nárok na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
14a. Dohoda o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas (Mzda poskytnuta v měsíci čerpání náhradního volna)   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
14b. Dohoda o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas (Mzda poskytnuta v měsíci vykonání práce)   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
14c. Dohoda o poskytnutí příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
15. Žádost o otcovskou poporodní péči   2021Ing. Růžena Klímová 01.01.2021
16. Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby   2021Mgr. Zdeněk Schmied 01.01.2021
17. Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (lze podat i elektronicky)   2021 Česká správa sociálního zabezpečení  01.01.2021
18. Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (lze podat i elektronicky)   2021 Česká správa sociálního zabezpečení  01.01.2021
19. Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - § 271 ZP   2021 Česká správa sociálního zabezpečení  01.01.2021
20. Potvrzení upřednostnění vyloučené doby před příjmem   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
NázevAutorPlatnost od
1. Vzor - příloha k účetní závěrce - MALÁ a MIKRO neauditovaná ÚJ   2020Ing. Pěva Čouková 
2. Vnitřní směrnice provedení účetnictví   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
3. Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
4. Vnitřní kontrolní systém – třídu 0 a třída 1   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
5. Protokol o inventuře k účtu - odpisovaný majetek   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
6. Protokol o inventuře k účtu - neodpisovaný majetek   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
7. Fyzická inventura pokladny - výčetka   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
8. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
9. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za ukončené období - příklad § 078-003   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
10. Účetní výkazy - MIKRO účetní jednotka - ostatní   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
11. Účetní výkazy - MIKRO účetní jednotka - obchodní společnosti   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
12. Účetní výkazy - MALÁ účetní jednotka - obchodní společnosti   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
13. Účetní výkazy - MALÁ účetní jednotka - ostatní   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
14. Účetní výkazy - STŘEDNÍ a VELKÁ účetní jednotka   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
15. Kontrola firem - podvojné účetnictví   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
16. Kontrola firem - daňová evidence   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
0. Vzorový účetní rozvrh   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
NázevAutorPlatnost od
1. Požadavky Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků na inventarizační činnosti   2021Ing. Pěva Čouková 
2. VZOR - INVENTURNÍ SOUPIS - odpisovaný majetek   2021Ing. Pěva Čouková 
3. VZOR - INVENTURNÍ SOUPIS - neodpisovaný majetek   2021Ing. Pěva Čouková 
4. VZOR - Inventarizační zpráva - příloha   2021Ing. Pěva Čouková 
5. VZOR - Inventarizační zpráva   2021Ing. Pěva Čouková 
6. VZOR - Plán inventur   2021Ing. Pěva Čouková 
7. Proškolení inventarizační komise VZOR   2021Ing. Pěva Čouková 
8. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné   2021Ing. Pěva Čouková 
9. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za rok 202x   2021Ing. Pěva Čouková 
10. Rozpočtová opatření VZOR   2021Ing. Pěva Čouková 
11. Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní jednotky - doporučení auditora   2021Ing. Pěva Čouková 
12. Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly   2021Ing. Pěva Čouková 
13. VZOR - Vnitřní předpis pro vedení účetnictví   2021Ing. Pěva Čouková 
14. Závěrečný účet VZOR   2021Ing. Pěva Čouková 
15. Vnitřní kontrolní systém pro roční kontroly - majetek, zásoby   2021Ing. Pěva Čouková 
16. VZOR - Rozvaha 202x - obce   2021 Finanční správa ČR  
17. VZOR - Výkaz zisku a ztráty 202x - obce   2021 Finanční správa ČR  
18. VZOR - Příloha 202x - obce   2021 Finanční správa ČR  
19. VZOR - Rozvaha 202x - příspěvkové organizace   2021 Finanční správa ČR  
20. VZOR - Výkaz zisku a ztráty 202x - příspěvkové organizace   2021 Finanční správa ČR  
21. VZOR - Příloha 202x - příspěvkové organizace   2021 Finanční správa ČR  
22. VZOR - Přehled o peněžních tocích - obce + příspěvkové organizace   2021 Finanční správa ČR  
23. VZOR - Přehled o změnách vlastního kapitálu - obce + příspěvkové organizace   2021 Finanční správa ČR  

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :