DPH-§072-001 - Pořízení dlouhodobého majetku ve vztahu k ř. 47 daňového přiznání k DPH

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPH-§72-001 - řešení 2015 (PDF, 228.4 kB)

Stáhni prázdný

  • DPH-§72-001 - zadání 2015 (PDF, 46 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková 

21.2.2015 21:13

Ing. Ivana Pilařová Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Pořízení dlouhodobého majetku ve vztahu k řádku 47 daňového přiznání k DPH

PLATÍ pro rok 2015

Společnost pořizuje výrobní linku. Celková hodnota linky před odpočtem zálohy činí 4 300 000 Kč bez DPH.

Proces postupného pořizování dílů a montáže linky je fakturován takto:

13. 2. 2014 – záloha na pořízení linky – celkem 1 210 000 Kč; základ daně 1 000 000 Kč, DPH 210 000 Kč

17. 3. 2014 – dodání hlavní části linky – základ daně celkem před odpočtem zálohy 4 300 000 Kč, DPH 903 000 Kč; na faktuře je odečtena záloha uhrazená v únoru.

28. 3. 2014 – montáž linky – základ daně 500 000 Kč, DPH 105 000 Kč

2. 4. 2014 – závěrečná revize a odzkoušení – základ daně 100 000 Kč, DPH 21 000 Kč

 

Řešení:

Únor

Č.

Text

MD

D

ř. DaP DPH

1.

Úhrada zálohy z bankovního účtu

 

 

 

 

2.

Doklad o přijaté platbě - DPH

 

 

 

 

 

Březen

Č.

Text

MD

D

ř. DaP DPH

1.

Přijatá faktura - dodání linky

         základ daně celkem

         DPH

Odpočet zálohy – základ daně

         DPH

 

 

 

 

2.

Přijatá faktura - montáž linky

         základ daně

         DPH

 

 

 

 

 

Duben

Č.

Text

MD

D

ř. DaP DPH

1.

Přijatá faktura – revize a odzkoušení

         základ daně

         DPH

 

 

 

 

2.

Zařazení linky do užívání

 

 

 

 


Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty:

ř. 47 Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) ZDPH – uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu u majetku pořízeného nebo vytvořeného vlastní činností, vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e), a to najednou v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byl převeden do užívání. Neuvádějí se zde zálohy nebo přijatá dílčí plnění při pořizování majetku vlastní činností. Pokud je nárok na odpočet daně uplatněn v poměrné výši podle § 75, uvede se zde také v poměrné výši.

 

§ 4 odst. 4 ZDPH

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je

1. Hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů (§ 26 až 32a ZDP)

2. Odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů (§ 26 až 32a ZDP)

3. Pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví,

e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické zhodnocení se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, ...

 

§ 76

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši

….

(7) Po skončení běžného kalendářního roku plátce provede vypořádání odpočtu daně v krácené výši za všechna zdaňovací období tohoto roku (dále jen "vypořádávané období"). Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi celkovým nárokem na odpočet daně v krácené výši vypočteným z údajů za vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně v krácené výši v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Pro výpočet celkového nároku na odpočet daně v krácené výši za vypořádávané období plátce použije koeficient vypočtený z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období (dále jen "vypořádací koeficient"). Vypořádání odpočtu daně plátce uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období vypořádávaného období.

….

(10) V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v krácené výši, v jiném roce, než ve kterém je po pořízení tohoto majetku nárok na odpočet daně oprávněn uplatnit, zahrne do částky vypořádání nároku na odpočet daně podle odstavce 7 za rok, ve kterém po uskutečnění plnění je oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit, rovněž rozdíl ve výši nároku na odpočet daně vyplývající z případného rozdílu mezi hodnotami vypořádacích koeficientů za příslušné roky. Obdobně plátce postupuje i v případě uplatnění odpočtu daně u každého jednotlivého přijatého plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku.

Pozn. Přílohu C. ODDÍL - daň z přidané hodotny naleznete v PDF příloze

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :