PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-013-001 - Pořízení hmotného majetku - stavby

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-013-001 - řešení 2015 (PDF, 38.6 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-013-001 - zadání 2015 (PDF, 43.5 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

20.2.2015 17:23

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Pořízení hmotného majetku - stavby

PLATÍ pro rok 2015

Zaúčtujete operace související s výstavbou budovy.

  • Nepřímé náklady vztahující se k vlastní výrobě hmotného majetku jsou kalkulovány k základně mzdových nákladů a sociálních nákladů (521+524) a činí 1,00 Kč na 1,00 Kč mzdových nákladů a sociálních nákladů (521+524).
  • Hranici pro dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka určila pro veškerý majetek pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč.
  • Stavby se odepisují účetně 360 měsíců, začátek odepisování – měsíc po zařazení majetku.
  • Účetní jednotka přijala úvěr ve výši 3 mil. Kč, úroky nebudou zahrnovány do hodnoty stavby.

 

 

Pořízení stavby

Částka v Kč

MD

Dal

PZ

Budova určená k demolici z důvodů výstavby

300 000

021

x

Oprávky k budově určené k demolici

220 000

x

081

1.

Vyřazení budovy

 

 

 

 

 

 

2.

Projekt použitý – vybraný

50 000

 

 

3.

Projekt použitý – nevybraný

50 000

 

 

4.

Mzdové náklady na zaměstnance, kteří prováděli terénní úpravy

10 000

 

 

5.

Náklady sociálního a zdravotního pojištění na zaměstnance, kteří prováděli terénní úpravy

3 400

 

 

6.

Terénní úpravy provedené vlastními zaměstnanci – režijní náklady

(10 000+3 400+režie 13 400)

26 800

 

 

7.

Úhrada úroků

5 000

 

 

8.

Nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba

40 000

 

 

9.

Průzkumné a geologické práce

20 000

 

 

10.

Náhrada za omezení vlastnických práv

20 000

 

 

11.

Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

200 000

 

 

12.

Záloha na výstavbu

2 000 000

 

 

13.

Faktura za výstavbu

3 500 000

 

 

14.

Započtení zálohy

2 000 000

 

 

15.

Náklady na stavební dozor

15 000

 

 

16.

Poplatek za kolaudaci stavby

2 000

 

 

17.

Poplatek za výpis z katastru nemovitostí po kolaudaci

300

 

 

18.

Zařazení budovy březen

 

 

 

19.

Měsíční odpis za měsíc ……………..

 

 

 

 

§ 7 Vyhláška č. 500/2002 Sb.

(11) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy12) pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

12) Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Český účetní standard č. 013 – bod 3.5.  

přesun do § 47 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

e) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba (§ 6 zákona o dani z nemovitosti)

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :