198/27.11.07 - Poskytování pitné vody zaměstnancům na pracovišti po 1.1.2008

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Pavel Vontor , Ing. Jiří Hanák

27.11.2007

198/27.11.07

1. Výchozí situace

 

Zákon č. 261/2007 Sb. s účinností od 1.1.2008 přináší v ustanovení § 25 odst. 1 písm. zn) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) nové omezení ve výčtu výdajů, které nelze od 1.1.2008 uznat za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely

 

§ 25 odst. 1 písm. zn) ZDP zní:

 Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti.

 
 

2. Rozbor problematiky a dílčí závěry

Problematikou poskytování pitné vody zaměstnancům na pracovišti a zejména daňovým dopadům na straně zaměstnavatele i zaměstnance se již zabýval KOOV dne 5.4.2007. MF ČR tehdy potvrdilo názor předkladatelů Ing. Konečné, CSc. a Mgr. Ing. Halíčka, kdy z hlediska daňového režimu u zaměstnance se při zajištění pitné vody jedná o plnění zákonných povinností zaměstnavatele, které nejsou v zákonné úpravě výslovně na straně zaměstnance řešeny (jako např. není také řešen daňový režim výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na vytápění, osvětlení, klimatizaci apod.), jedná se podle názoru MF o příjmy, které nejsou u zaměstnance předmětem daně (§ 6 odst. 7 písm. b) ZDP).  

Z hlediska daňového režimu u zaměstnavatele se předkladatelé i MF ČR opírali zejména o ustanovení § 28 odst. 1 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“). Zde je stanoveno, že objekty určené pro pracovní činnost musí být zásobeny pitnou vodou v množství postačujícím pro krytí potřeby pití zaměstnanců a zajištění první pomoci. Proto jakákoliv forma zajištění pitné vody na pracovištích, tj. včetně nákupu balené pitné vody v PET láhvích nebo různých barelech představuje naplnění základních povinností zaměstnavatele a náklady na pořízení pitné vody jsou daňově uznatelné. Definice pitné vody navazuje na ustanovení § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je pitnou vodou veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, k přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Základní oporou pro to, že náklady na pořízení pitné vody jsou daňově uznatelným nákladem, je ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP bez limitů daných § 5 Nařízení vztahujícího se pouze na ochranné nápoje a ustanovení § 24 odst. 2 písm. p) ZDP.

Problematika, kterou navrhujeme projednat na koordinačním výboru, je daňová uznatelnost  nákladů na pořízení pitné vody i po 1.1.2008 přes přijaté ustanovení § 25 odst. 1 písm. zn) ZDP. Přestože pitná voda je nealkoholickým nápojem, předpokládáme, že zákonodárce neměl v úmyslu pod novelizované ustanovení § 25 odst. 1 písm. zn) ZDP náklady na pořízení pitné vody zahrnout. Obdobně konfliktním se může jevit pohled na pořízení ochranných nápojů, které se ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bodu 1 ZDP v rozsahu Nařízení stávají výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, přestože jsou ve většině případů v podobě  nealkoholických nápojů poskytovány jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům.  Připomínáme, že ustanovení § 28 odst. 1 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů se nikterak k 1.1.2008 nezměnilo.

 

Dílčí závěr:

Na základě výše uvedené výchozí situace a po provedeném rozboru problematiky lze dojít k následujícímu závěru:

 

  • ustanovení § 25 odst. 1 písmeno zn) ZDP se nevztahuje na daňovou uznatelnost nákladů na pořízení pitné vody a na pořízení ochranných nápojů,  v rozsahu Nařízení.

 

 

3. Návrh opatření

 Po projednání v Koordinačním výboru doporučujeme příspěvek spolu se stanoviskem Ministerstva financí vhodným způsobem publikovat.

 

Stanovisko Ministerstva financí

 Souhlas, ale poznamenáváme, že při posuzování dané problematiky je nutno brát v úvahu tři kategorie:

a) pitná voda – k jejímu zajišťování je povinen zaměstnavatel podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Jedná se o daňově uznatelný náklad.  

 

b) náklady na ochranné nápoje poskytované v souladu se zvláštním předpisem (horké a studené provozy) jsou s odvoláním na § 24 odst. 2 písm. j) bod 1. ZDP daňově uznatelným nákladem

 

c) nealkoholické nápoje, které nezahrnují pitnou vodu a ochranné nápoje (ad a) , ad  b) – jedná se o dobrovolné plnění, které nelze zahrnovat do daňově uznatelných nákladů (viz § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP)

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.
Dnes je Po 26. 8. 2019, svátek má Luděk

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Vlastní výroba

12.8.2019 21:41

Dobrý den, prosím o radu. Pokud vyrábím vlastní výrobou např. bednění, které pronajímám - převedu do půjčovny. Účtuji 501/585. … více

Oceňování-výdej

5.8.2019 22:03

Dobrý den, firma má dva sklady VO a MO, může v jednom použít FIFO a v druhém vážený průměr? … více

přenesená povinnost

26.7.2019 00:17

Koordinační výbor v roce 2018 došel k závěru, že v těchto případech není nutné podávat dodatečné přiznání, a pokud k tomu není plátce … více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace