Potvrzení o zaměstnání (oddělené potvrzení) v roce 2012

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Potvrzení o zaměstnání v roce 2012 (PDF, 118.7 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis 19.12.2011 10:29

Ing. Růžena Klímová
Při skončení pracovněprávního vztahu je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak. ...
Změny vyplývají z novely č. 365/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mohlo by vás zajímat

Předchozí verze: Potvrzení o zaměstnání v souvislostech (zápočtový list)

PLATÍ pro rok 2012

PLATNÉ od 01.01.2012

Při skončení pracovněprávního vztahu je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak. Zaměstnanec se může domáhat splnění této povinnosti zaměstnavatele žalobou u soudu. V případě, že by zaměstnanec nemohl z důvodu nevydání zápočtového listu nastoupit k druhému zaměstnavateli, odpovídá mu za škodu tím způsobenou zaměstnavatel, který byl povinen potvrzení vydat. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nesmí zaměstnavatel vydat zápočtový list nikomu jinému než zaměstnanci. Zaměstnavatel nesmí povinnost vydat potvrzení o zaměstnání vázat na jiné okolnosti, než na samotné skončení pracovněprávního vztahu. Pokud zaměstnanec v den skončení zaměstnání nepřevezme zápočtový list, je nutné doklad zaslat neprodleně do vlastních rukou na doručenku na adresu zaměstnance, pokud nebylo se zaměstnancem dohodnuto jinak. Kopie potvrzení se zakládá do osobního spisu.

          

Zápočtový list musí obsahovat povinné údaje uvedené v § 313 ZP. Jedná se o tyto údaje:

a) Údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,

c) dosaženou kvalifikaci,

d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,

e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

 

         Oproti dřívější právní úpravě...

 

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 5.0/5 (1 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace