Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 01/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA

Autoři: Ing. Pěva Čouková 


Koordinační výbory považuji za „poklady“ v oblasti vzdělávání.

Nenechte si je ujít, ať jste na jakékoliv úrovni znalostí.

Pokud je to ho všeho na Vás moc, nabízím moje videa, která shrnují podstatu uzavřených koordinačních výborů. Pak si můžete vybrat jen ta, která Vás zajímají.

 

Co jsou koordinační výbory?

Jsou to pravidelná setkání KDP ČR  s GFŘ dříve MF ČR. Předkladatelé (obvykle daňoví poradci) zde velmi fundovaně předkládají problém, který je třeba řešit a GFŘ vyjadřuje opět velmi fundovaně svůj názor. Závěr je buď uzavřeno s rozporem nebo uzavřeno bez rozporu. Víme, že definitivně rozhoduje soud.

Osobně děkuji za to, že něco, co vzniklo v roce 1993 dosud existuje…

 

S respektem

P.

Pěva Čouková

www.pevacoukova.cz

   

 

P.S.

Koordinační výbory můžete na Účetním Portále najít na zde:

  • Koordinační výbory jednotlivě, a to od neuvěřitelného roku 2004 – lze vyhledávat výborně ZDE
  • Koordinační výbory jako celek můžete najít ZDE od okamžiku, kdy jsem začala je začala natáčet pro Vás tj. od 05/2017
  • Moje povídání nad koordinačními výbiry naleznete ZDE 

Vše je propojeno mezi sebou v rámci souvisejících informací.

 


 

Podklady pro Povídání nad koordinačními výbory 1/2018

 

 

510/15.11.17 Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod  

UZAVŘENO S ČÁSTEČNÝM ROZPOREM

Předkládají: Ing. Jan Linhart, daňový poradce č. osv. 2890

                    Ing. Markéta Neškrábalová, daňový poradce č. osv. 4356

                    Ing. Silvie Jurčíková, daňový poradce č. osv. 5212

 

Tento koordinační výbor „zkouší“, zda by za určitých okolností mohlo být DPH odvedené z mank a škod daňově uznatelným výdajem. Příspěvek navazuje  na změnu v oblasti DPH, kde je změna, že  již neodvádíme na výstupu DPH, ale je nutno upravit daň na vstupu (od 1. 1. 2017).

Výklad je podle mne již mnoho let konstantní.

Uvedla bych tedy závěr, který uplatňujeme dlouho tj. poslední odstavec závěru GFŘ.

V kontextu výše uvedeného je možno konstatovat, že pokud titul pro úpravu/vyrovnání odpočtu dle § 78e nebo § 77 ZDPH vzniká v situacích, s nimiž ZDP spojuje vznik nedaňového nákladu (např. vznik manka a škody), nelze uplatnit v daňových nákladech hodnotu manka a škody včetně daňové povinnosti z titulu DPH vzniklé v důsledku zákonné úpravy/vyrovnání uplatněného odpočtu daně. 

Doporučuji přečíst, podle mne se týká každého. Samozřejmě, pokud manka vnikají!

 

 

515/24.01.18 Problematika příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy

UZAVŘENO BEZ ROZPORU

Předkládají: Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, č. osv. 1757

                    Ing. Lucie Rytířová, LL.M., daňový poradce, č. osv. 4038

 

Je zde vyjádřeno pro nás všechny, že pro dosáhnutí nového benefitu  - příspěvek na tištěné knihy  (novinka od 1. 1. 2018) přicházejí v úvahu tyto čtyři alternativy:

  • Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci poukázky (ať již v listinné či elektronické podobě), které bude možné v příslušných knihkupectvích vyměnit za tištěné knihy.
  • Zaměstnavatel zajistí u prodejce knih pro zaměstnance možnost výběru knih s tím, že faktura za tyto knihy bude vystavena prodejcem knih přímo zaměstnavateli.
  • Domníváme se, že nemůže být vyloučena ani možnost, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci přímo tištěné knihy, obdobně jako je dnes obvyklé poskytování např. vitamínů zaměstnavatelem
  • Výše uvedené závěry (ad 1.1., 1.2. i 1.3.) je možné aplikovat i v situaci, kdy zaměstnavatel nehradí celou hodnotu knihy a zaměstnanec se na její úhradě částečně podílí.

Byly odsouhlaseny GFŘ všechny tyto předložené čtyři alternativy nepeněžního plnění.

 

 

516/24.01.18 Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnoceníprovedeného nájemcem ve znění novely ZDP - zákona č. 170/2017 Sb.

UZAVŘENO BEZ ROZPORU

Předkládají: Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, č. osv. 1757

                    Ing. Radislav Tkáč, daňový poradce, č. osv. 3680

                    Ing. Otakar Machala, daňový poradce, č. osv. 2252

                    Ing. Petr Toman, daňový poradce, č. osv. 3466

 

Tento koordinační výbor je doslova průlomový. Proč? Protože stvrzuje daňově cessi technického zhodnocení na podnájemce. Tato varianta byla dlouho odmítána a jevila se jako riziková.

KV uvádí, že se autoři domnívají, že je možné v případě cese nájemní smlouvy postupovat jedním z těchto alternativních postupů:

2.1.1. Úhrada provedená novým nájemcem bude představovat technické zhodnocení, které bude nový nájemce daňově odpisovat na základě § 28 odst. 3 ZDP.

2.1.2. Uvedená úhrada bude představovat při zohlednění případného časového rozlišení daňově uznatelný výdaj nového nájemce.

2.2. V případě cese nájemní smlouvy nevzniká na straně pronajímatele z tohoto titulu nepeněžitý příjem dle § 23 odst. 6 ZDP, protože nedochází k ukončení nájemního vztahu.

2.3. Ustanovení § 28 odst. 7 ZDP lze aplikovat v případě cese podnájemní smlouvy, případně cese jiného užívajícího titulu (např. cese smlouvy o výpůjčce). V těchto případech bude tedy osoba, která prvnímu uživateli uhradí částku za provedené technické zhodnocení, tuto částku daňově odpisovat.

Doporučuji přečíst celé!

Uvádím pro mne úžasný závěr, za který děkuji:

Závěr 2.3.

Souhlas se závěrem předkladatele.

 

P.S.

Víte, že máme na Účetním Portále komplexní příklad na technické zhodnocení při ukončení nájmu toho, kdo technické zhodnocení zbudoval a situaci řešíme ve čtyřech variantách pro nájemce, pronajímatele i nabyvatele technického zhodnocení za úplatu.

Řešeno z pohledu účetnictví, ZDP, DPH!!!

 

Nenechte si ujít – příklad

ČÚS-013-006 - Pronajatý majetek - technické zhodnocení ZDE

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :