Povídání nad Koordinačními výbory s Pěvou – 11/18

GOLD ČLENOVÉ ZDARMA

Autoři: Ing. Pěva Čouková 


Koordinační výbory považuji za „poklady“ v oblasti vzdělávání.

Nenechte si je ujít, ať jste na jakékoliv úrovni znalostí.

Pokud je to ho všeho na Vás moc, nabízím moje videa, která shrnují podstatu uzavřených koordinačních výborů. Pak si můžete vybrat jen ta, která Vás zajímají.

 

Co jsou koordinační výbory?

Jsou to pravidelná setkání KDP ČR  s GFŘ dříve MF ČR. Předkladatelé (obvykle daňoví poradci) zde velmi fundovaně předkládají problém, který je třeba řešit a GFŘ vyjadřuje opět velmi fundovaně svůj názor. Závěr je buď uzavřeno s rozporem nebo uzavřeno bez rozporu. Víme, že definitivně rozhoduje soud. 

Osobně děkuji za to, že něco, co vzniklo v roce 1993 dosud existuje…

 

S respektem

P.

Pěva Čouková

www.pevacoukova.cz

   

 

P.S.

Koordinační výbory můžete na Účetním Portále najít na zde:

  • Koordinační výbory jednotlivě, a to od neuvěřitelného roku 2004 – lze vyhledávat výborně ZDE
  • Koordinační výbory jako celek můžete najít ZDE od okamžiku, kdy jsem začala je začala natáčet pro Vás tj. od 05/2017
  • Moje povídání nad koordinačními výbory naleznete ZDE 

Vše je propojeno mezi sebou v rámci souvisejících informací.


 

Podklady pro Povídání nad koordinačními výbory 11/2018

 

  

528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů

UZAVŘEN

Předkládají : Ing. Otakar Machala, daňový poradce, č. osv. 2252

                    Ing. Zdeněk Urban, daňový poradce, č. osv. 320

                    Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, č. osv. 1757

 

Tento příspěvek odvozuje svoje daňové řešení, kam zaúčtovat daň z nabytí nemovitých věcí u nabyvatele, od účetnictví, konkrétně od definice pořizovací ceny a ceny reprodukční uvedené v § 25 zákona o účetnictví.

GFŘ v závěrech uvádí, že v případě kupní smlouvy, kdy se oceňuje nemovitá věc pořizovací cenou, je daň z nabytí nemovitých věcí součástí pořizovací ceny a dostane se do účetních i daňových nákladů prostřednictvím odpisů. Osobně souhlasím.

V případě nabytí nemovité věci nepeněžitým vkladem překvapivě (nejen pro mne překvapivě) GFŘ dovodilo, že u reprodukční pořizovací ceny se vedlejší náklady spojené s pořízením, tj. i daň z nabytí nemovitých věcí do ceny nezahrnují a mohou být účtovány do nákladů. Při zaplacení do daňových výdajů. KA ČR, konkrétně Výbor pro účetní výkaznictví, jehož jsem roky hostem, se neshoduje s tímto výkladem a vykládá si zákon tak, že i reprodukční pořizovací cena obsahuje vedlejší náklady spojené s pořízením. Souhlasím, obecně se domnívám, že operace s vlastním kapitálem by neměly generovat bez dalšího náklad, ale operace by měly být účtovány ve vlastním kapitálu. NEPŘEHLÉDNĚTE TENTO PŘÍSPĚVEK!

 

Na tento příspěvek navazuje můj příklad ČŮS 012-015 Vznik nové obchodní korporace – nepeněžitý vklad nemovitá věc. Naleznete na www.ucetni-portal.cz.

 

 

533/14.11.18 Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP

UZAVŘENO BEZ ROZPORU

Předkládají: Ing. Tomáš Hlaváček, daňový poradce, č. osv. 2399

                   JUDr. Michal Karabinoš, PhD., daňový poradce, č. osv. 5170

                   Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., daňový poradce č. osv. 4503

 

Závěr odsouhlasený GFŘ je zcela srozumitelný a logický – Časový test dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP se nepřerušuje při výměně akcií (množné číslo), včetně štěpení nebo spojení akcií podle § 342 ZOK či obdobných operací s akciemi dle zahraničních právních řádů, při kterém celková jmenovitá hodnota nově vydaných akcií je shodná jako celková jmenovitá hodnota původních akcií bez ohledu na to, zda je počet nově vydaných akcií shodný nebo odlišný od počtu původních akcií.

 

 

534/14.11.18 Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění

UZAVŘENO BEZ ROZPORU

Předkládají: Ing. Tomáš Hlaváček, daňový poradce, č. osv. 2399

                   JUDr. Michal Karabinoš, PhD., daňový poradce, č. osv. 5170

                   Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., daňový poradce č. osv. 4503

 

Naprosto logický závěr odsouhlasený GFŘ.

Při převodu prostředků se na nové smlouvě o doplňkovém penzijním spoření dosažená spořící doba ze smlouvy předcházející zachovává a účastníkovi/poplatníkovi nevzniká povinnost dodanit uplatněné částky snižující základ daně za předchozích deset let. Obdobně to platí i při přestupu ztransformovaného fondu do účastnického fondu v rámci stejné i jiné penzijní společnosti. Účastník/poplatník je povinen zdanit uplatněné příspěvky pouze v případě, že u navazující smlouvy nesplní zákonné podmínky normované v § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů. Příjmem jsou podle § 10 zákona o daních z příjmů pak všechny částky, o které si v uplynulých 10 letech snížil základ daně, tj. i ty, jež si uplatnil z původní smlouvy.

 

 

535/14.11.18 Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)

UZAVŘEN

Předkládají: Ing. Lenka Nováková, daňovýporadce,č.osv.4991

                   Bc. Klára Javůrková, asistent daňového poradce

                   Mgr. Lucie Fuksová, advokátní koncipientka

 

Zákon o dani z příjmů byl změněn v § 38d odst. 3 od 1. 7. 2017 (novela č. 170/2017 Sb.) tak, že se zde objevuje termín tiskopis a oznámení. Je myšleno oznámení o výši sražené daně daňovým nerezidentům, které je nutné odevzdat na finanční úřad v termínu pro odvod sražené daně.

Nicméně konkrétní formulář je nazvaný HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ o dani z příjmů vybírané srážkou (tiskopis č. 25 5478 MFin 5478 - vzor č. 13) a termín hlášení spadá pod daňová tvrzení podle § 72 daňového řádu.

Vzniká tedy rozpor mezi textem zákona a zněním formuláře, který byl sice vydán k provedení zákona, avšak nereflektuje změnu provedenou zákonem č. 170/2017 Sb. Zatímco zákon hovoří o „oznámení“, formulář stále uvedenou písemnost označuje jako „hlášení“. V závěrech je uvedeno, že zákon má přednost (logicky!) a tiskopis chybně nazvaný bude mí dopady jako oznámení, tedy například jej není třeba podávat elektronicky a také se jej například týká sankce za neplnění nepeněžité povahy podle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu.

Děkujeme za vyjasnění rozporu.

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :